Spletno orodje 
Quizizz

Quizizz je orodje za ustvarjanje kvizov in predstavitev. V kviz lahko vključimo različne tipe vprašanj. Za avtomatsko ocenjevanje sta na voljo tipa možnost več izbir in vstavljanje manjkajočih besed, kjer se študentom takoj pokaže povratna informacija o pravilnosti odgovora, lahko pa dodamo tudi anketo za pridobivanje mnenj ter vprašanja odprtega tipa, ki pa nista ovrednotena. V predstavitev lahko, poleg kviza, dodamo tudi drsnice.

V gradivo (kviz in predstavitev) lahko dodajamo večpredstavne vsebine, kot so slike in videoposnetki. Gradivo lahko s študenti rešujemo v živo ali pa gradivo pripravimo in ga študenti rešujejo sami. Za vsakega študenta imamo v orodju zabeležene povratne informacije o njegovi uspešnosti. Vsakemu študentu se po odgovarjanju na vprašanja na zaslonu prikaže število pravilnih in nepravilnih odgovorov. Študent lahko gradivo rešuje za ponavljanje, tako da se mu vprašanja, ki jih je odgovoril napačno, med reševanjem kviza pojavijo večkrat.


Možnosti brezplačne / prostodostopne različice orodjaNekaj možnosti vključitve orodja v pedagoški procesSpoznavanje orodja na spletnih delavnicahZanimiva gradiva o orodjuPrimeri uporabe orodja

Brezplačna različica orodja omogoča pripravi neomejenega števila gradiv. V gradivih lahko v realnem času sodeluje maksimalno 25 udeležencev, ki se lahko s svojimi napravami priključijo brez prijave. Pripravljamo lahko kvize, ankete, interaktivne predstavitve, učne kartice ter tekmovanja med udeleženci. Prav tako nam je omogočen vpogled v rezultate reševanja. Več o možnostih nadgradnje (npr. za uporabo več udeležencev hkrati) si lahko pogledate tukaj.

Orodje Quizizz lahko v pedagoškem procesu uporabimo na več načinov:

Kombinirano učenje

Obrnjeno učenje

Problemsko učenje: 

Projektno učno delo: 

Orodje lahko spoznate na naslednjih spletnih delavnicah, ki zajemajo širšo predstavitev izbranih vsebin (obseg aktivnosti 16 ur, v času 21 dni odprtosti delavnice):

Intenzivna spletna delavnica: Učna analitika v z IKT podprtih učnih okoljih

Intenzivna spletna delavnica: Učna analitika v z IKT podprtih učnih okoljih

Intenzivna spletna delavnica: Formativno spremljanje študijskega procesa z uporabo IKT

Intenzivna spletna delavnica: Formativno spremljanje študijskega procesa z uporabo IKT

Intenzivna spletna delavnica: Interaktivna učna gradiva

Intenzivna spletna delavnica: Interaktivna učna gradiva

Intenzivna spletna delavnica: Didaktična uporaba IKT v procesu učenja in poučevanja

Intenzivna spletna delavnica: Didaktična uporaba IKT v procesu učenja in poučevanja

Bolj fokusirano na določeno temo pa lahko orodje spoznate v naslednjih spletnih delavnicah, ki osredotočeno predstavljajo posamezne segmente izbranih vsebin intenzivnih spletnih delavnic (obseg aktivnosti 8 ur, v času 7-12 dni odprtosti delavnice):

Fokusna spletna delavnica: Samovrednotenje in medvrstniško vrednotenje z uporabo IKT

Fokusna spletna delavnica: Samovrednotenje in medvrstniško vrednotenje z uporabo IKT

Foksuna spletna delavnica: Vrednotenje znanja študentov ob inovativnih oblikah učenja z uporabo IKT

Foksuna spletna delavnica: Vrednotenje znanja študentov ob inovativnih oblikah učenja z uporabo IKT

Fokusna spletna delavnica: Izdelava interaktivnih predstavitev z IKT

Fokusna spletna delavnica: Izdelava interaktivnih predstavitev z IKT

Fokusna spletna delavnica: Uporaba pedagoškega kolesa pri načrtovanju učnih aktivnosti za študente

Fokusna spletna delavnica: Uporaba pedagoškega kolesa pri načrtovanju učnih aktivnosti za študente

Orodje pa lahko spoznate bolj praktično tudi na delavnicah v živo, kjer se lahko z izbranimi vsebinami seznanite v neposrednem stiku v učilnici ali kot v podporo delu v spletnih delavnicah (obseg aktivnosti 4 ure v istem dnevu):

Delavnica v učilnici: Samovrednotenje in medvrstniško vrednotenje z uporabo IKT

Delavnica v učilnici: Samovrednotenje in medvrstniško vrednotenje z uporabo IKT

Delavnica v učilnici: Vrednotenje znanja študentov ob inovativnih oblikah učenja z uporabo IKT

Delavnica v učilnici: Vrednotenje znanja študentov ob inovativnih oblikah učenja z uporabo IKT

Delavnica v učilnici: Uporaba pedagoškega kolesa pri načrtovanju učnih aktivnost za študente

Delavnica v učilnici: Uporaba pedagoškega kolesa pri načrtovanju učnih aktivnost za študente

Interaktivna predstavitev z orodjem Quizizz ob materinskem dnevu

Interaktivna predstavitev z orodjem Quizizz ob materinskem dnevu

#8 Zanimiv kviz z orodjem Quizizz

#8 Zanimiv kviz z orodjem Quizizz

Quizizz

Quizizz

Google Drive

Google Drive

Pridobivanje povratnih informacij s strani študentov z uporabo orodja Socrative

Pridobivanje povratnih informacij s strani študentov z uporabo orodja Socrative

Študijske izkušnje z izvedbo digitalnega usposabljanja o laboratorijski varnostiTUJI

Študijske izkušnje z izvedbo digitalnega usposabljanja o laboratorijski varnosti

Urejanje izgleda spletne učilnice s HTML kodo

Urejanje izgleda spletne učilnice s HTML kodo

Infografika: Primeri doseganja posameznih digitalnih kompetenc na različnih ravneh po Evropskem okvirju digitalnih kompetenc izobraževalcev - DigCompEdu​

Infografika: Primeri doseganja posameznih digitalnih kompetenc na različnih ravneh po Evropskem okvirju digitalnih kompetenc izobraževalcev – DigCompEdu​

Obrnjeno učenje z uporabo interaktivnih videoposnetkov v okviru študija predšolske vzgojeTUJI

Obrnjeno učenje z uporabo interaktivnih videoposnetkov v okviru študija predšolske vzgoje

Naključno dodajanje vprašanj v spletno učilnico Moodle

Naključno dodajanje vprašanj v spletno učilnico Moodle

Ustvarjanje oblaka besed v orodju Mentimeter

Ustvarjanje oblaka besed v orodju Mentimeter

Spodbujanje aktivnega učenja v visokem šolstvu z integracijo izobraževalnih tehnologijTUJI

Spodbujanje aktivnega učenja v visokem šolstvu z integracijo izobraževalnih tehnologij

Mentimeter

Mentimeter

Uporaba digitalne bele table za spodbujanje aktivnega vključevanja študentov v času študija na daljavoTUJI

Uporaba digitalne bele table za spodbujanje aktivnega vključevanja študentov v času študija na daljavo

Organizacija vprašanj v kategorije pri predmetu v spletni učilnici Moodle

Organizacija vprašanj v kategorije pri predmetu v spletni učilnici Moodle

Geogebra

Geogebra

Cloze tip vprašanja v Moodlu

Cloze tip vprašanja v Moodlu

Učenje z igrami preko reševanja problemskih situacij​TUJI

Učenje z igrami preko reševanja problemskih situacij​

Izvedba fizikalnih eksperimentov z uporabo pametnih telefonovTUJI

Izvedba fizikalnih eksperimentov z uporabo pametnih telefonov

Vključevanje študentov z orodjem PadletTUJI

Vključevanje študentov z orodjem Padlet

Izšel je naš drugi PublIKaTor

Izšel je naš drugi PublIKaTor

Konferenca projekta SHOUT4HE

Konferenca projekta SHOUT4HE

Bodimo srčni!

Bodimo srčni!

XML format za uvoz vprašanj v spletno učilnico Moodle

XML format za uvoz vprašanj v spletno učilnico Moodle

Hi-TEACH: Uvodno projektno srečanje

Hi-TEACH: Uvodno projektno srečanje

34th Bled eConference

34th Bled eConference

GIFT format za uvoz vprašanj v spletno učilnico Moodle

GIFT format za uvoz vprašanj v spletno učilnico Moodle

Ob dnevu državnosti: pogled v preteklost, izkušnje sedanjosti in načrti za prihodnost

Ob dnevu državnosti: pogled v preteklost, izkušnje sedanjosti in načrti za prihodnost

AIKEN format za uvoz vprašanj v spletno učilnico Moodle

AIKEN format za uvoz vprašanj v spletno učilnico Moodle

Interaktivni učbeniki

Interaktivni učbeniki

GAME-ED: Uvodne aktivnosti

GAME-ED: Uvodne aktivnosti

Vedenje vprašanj v Moodle kvizu: Določanje stopnje zanesljivosti odgovora

Vedenje vprašanj v Moodle kvizu: Določanje stopnje zanesljivosti odgovora

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.