AV produkcija 1

AVTOR: prof. mag. Marko Naberšnik

SODELUJOČI: mag. Jožica Blatnik

KONTAKT: marko.nabersnik@agrft.uni-lj.si, jozica.blatnik@agrft.uni-lj.si

ČLANICA: UL Akademija za glasbo, radio, film in televizijo

ŠTUDIJSKI PROGRAM: Filmsko in televizijsko ustvarjanje

ŠTUDIJSKO PODROČJE: Umetnost in humanistika

Raven integracije IKT (po SAMR)

redefinicija

Učni pristopi, metode in oblike dela

sodelovalno učenje
projektno učno delo
izkustveno učenje

Uporabljena IKT

Spletno orodje Yamdu

OPIS UPORABE IKT V PEDAGOŠKEM PROCESU

Visokošolski učitelji in sodelavci so predmet AV produkcija 1 (UL AGRFT) redefinirali z aktivnostmi, podprtimi z uporabo spletnega orodja Yamdu. Med aktivnostmi, ki so jih načrtovali visokošolski učitelji in sodelavci za študente, izstopa uporaba IKT v podporo sodelovalnemu učenju ter projektnemu učnemu delu, s katerimi so učitelji pri študentih naslavljali različne taksonomske stopnje miselnih procesov. Spletno orodje Yamdu je učiteljem in študentom omogočalo neposredno komunikacijo in sodelovanje pri izvedbi vseh faz projektega učnega dela, poenoteno, interaktivno ustvarjanje vseh potrebnih produkcijskih dokumentov (scenarija, preglednic, seznamov, snemalnega načrta, dispozicij, vizualnih dokumentov itd.) ter na ta način pregledno spremljanje produkcije projekta od prve opredmetene zamisli do zaključene distribucije.

Z uporabo IKT v podporo poučevanju in učenju so visokošolski učitelji in sodelavci spodbujali razvoj digitalnih kompetenc pri vseh vključenih v izvedbo projektnega dela. Visokošolski učitelji in sodelavci so z uporabo spletnega orodja Yamdu razvijali lastne digitalne kompetence za poučevanje, saj so pri načrtovanju pedagoškega procesa povezovali različne na študenta usmerjene pedagoške pristope (sodelovalno učenje, projketno učno delo, izkustveno učenje). Samo orodje Yamdu je zasnovano tako, da je učiteljem omogočilo tudi enostavno vodenje in spremljanje dela študentov na eni strani ter tudi vzpostavitev skupnosti sodelujočih, ki so vsak na svoj način prispevali k uspešni izvedbi projekta. Učiteljem je orodje Yamdu omogočilo aktivno vključevanje študentov ne glede na čas in prostor v katerem so se nahajali študenti. Tekom projektnega učnega dela zasnovanega na realnih življenjskih situacijah, s katerimi se bodo študenti srečevali na lastni poklicni poti, ter z uporabo orodja Yamdu so visokošolski učitelji in sodelavci razvijali digitalne kompetence tudi pri študentih. Za uspešno načrtovanje, pripravo in izvedbo projekta so študenti razvijali lastno informacijsko in medijsko pismenost, digitalno komunicirali in sodelovali z različnimi deležniki ter izdelovali različne vsebine.

Digitalne kompetence (po DigCompEdu)
3. POUČEVANJE IN UČENJE

3.1. Poučevanje
3.2. Vodenje
3.3. Sodelovalno učenje


5. OPOLNOMOČENJE ŠTUDENTOV

5.3. Aktivno vključevanje študentov


6. SPODBUJANJE RAZVOJA DIGITALNIH KOMPETENC PRI ŠTUDENTIH

6.1. Informacijska in medijska pismenost
6.2. Digitalno komuniciranje in sodelovanje
6.3. Izdelovanje digitalnih vsebin

DODATNO GRADIVO:

Posnetek s predstavitvijo primera dobre prakse na posvetu Učitelji učiteljem (22. 5. 2020) v okviru projekta Digitalna UL – z inovativno uporabo IKT v pedagoškem procesu, povezava: https://di.uni-lj.si/asset/oviMqKFDx2hzJHeK3

Gradivo je nastalo v okviru projekta “Digitalna UL – z inovativno uporabo IKT do odličnosti”, ki sta ga sofinancirala Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.