Diplomsko delo

NOSILEC: doc. dr. Damjan Kobal 

KONTAKT: damjan.kobal@fmf.uni-lj.si

ČLANICA: UL Fakulteta za matematiko in fiziko

ŠTUDIJSKI PROGRAM: Enoviti magistrski študijski program Pedagoška matematika

ŠTUDIJSKO PODROČJE: Izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev

Raven integracije IKT (po SAMR)

redefinicija

Učni pristopi, metode in oblike dela

učenje z raziskovanjem
izkustveno učenje

Uporabljena IKT

Geogebra

OPIS UPORABE IKT V PEDAGOŠKEM PROCESU

Visokošolski učitelji in sodelavci so pri predmetu Didaktika matematike 1 (UL FMF) načrtovali aktivnosti za študente, ki so spodbujale učenje z raziskovanjem in izkustveno učenje ob uporabi orodja Geogebra. S tem so pri študentih naslavljali razvoj višjih taksonomskih stopenj miselnih procesov. Študenti so se kot bodoči učitelji seznanili z vsebino srednješolske matematike, ki so jo utrdili na sodoben in privlačen način z uporabo IKT. Tako so se izkusili v izdelavi različnih večpredstavnih učnih gradiv, pri čemer so uporabili orodje za dinamično geometrijo in simbolno računanje – Geogebro. V okviru učenja z raziskovanjem pa so si ogledali predpripravljena večpredstavna učna gradiva ustvarjena z orodjem Geogebra, jih uporabili ter kritično analizirali ter vrednotili.

Pri posodabljanju študijskega predmeta z didaktično uporabo IKT je izvajalec izkazal in tudi razvijal različne digitalne kompetence izobraževalcev. Nosilec in izvajalec je svojo ekspertizo poznavanja tako matematičnih vsebin, didaktičnih pristopov kot tehnologije GeoGebre pripravil več programov/apletov/prikazov, ki so neposredno uporabni pri razlagi, motivaciji in poglabljanju razumevanja matematičnih vsebin. Pri uporabi IKT v poučevanju je temeljil na bogati in motivirajoči predstavitvi vsebine tako strokovne kot motivacijske narave. S predpripravljenimi prikazi in primeri je izvajalec študentom zagotovil učinkovito podporo pri samostojnem delu. Za študente je pripravil aktivnosti izdelave ter analize različnih interaktivnih gradiv ter jih na tak način aktivno vključil v pedagoški proces. Velik poudarek pri izvedeni pilotni posodobitvi je bil na razvoju digitalnih kompetenc tudi med študenti. Le-ti so skozi pripravljene aktivnosti analize in kritičnega vrednotenja gradiv izkazali svojo informacijsko in medijsko pismenost, pri izdelavi različnih apletov oz. programov pa so študenti razvijali kompetence za izdelavo digitalnih vsebin.

Digitalne kompetence (po DigCompEdu)2. DIGITALNI VIRI

2.1. Izbiranje digitalnih virov
2.2. Izdelovanje in poustvarjanje digitalnih virov
2.3. Upravljanje, zaščita in deljenje digitalnih virov


3. POUČEVANJE IN UČENJE

3.1. Poučevanje
3.2. Vodenje

5. OPOLNOMOČENJE ŠTUDENTOV

5.3. Aktivno vključevanje študentov


6. SPODBUJANJE RAZVOJA DIGITALNIH KOMPETENC PRI ŠTUDENTIH

6.1. Informacijska in medijska pismenost
6.3. Izdelovanje digitalnih vsebin

DODATNO GRADIVO:

Posnetek s predstavitvijo primera dobre prakse na posvetu Učitelji učiteljem (14. 6. 2019) v okviru projekta Digitalna UL – z inovativno uporabo IKT v pedagoškem procesu, povezava: https://di.uni-lj.si/asset/pFkRhJT9DQbGfouvf .

Gradivo je nastalo v okviru projekta “Digitalna UL – z inovativno uporabo IKT do odličnosti”, ki sta ga sofinancirala Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.