E-izobraževanje in e-gradiva v medicini

E-izobraževanje in e-gradiva v medicini

NOSILEC: prof. dr. Janez Stare

SODELUJOČI: asist. dr. Jure Dimec, doc. dr. Brane Leskošek

KONTAKT: janez.stare@mf.uni-lj.si, jure.dimec@mf.uni-lj.si, brane.leskosek@uni-lj.si

ČLANICA: UL Medicinska fakulteta

ŠTUDIJSKI PROGRAM: EMŠ Medicina in EMŠ Dentalna medicina

ŠTUDIJSKO PODROČJE: Zdravstvo in sociala

Raven integracije IKT (po SAMR)

redefinicija

Učni pristopi, metode in oblike dela

učenje z raziskovanjem
izkustveno učenje
sodelovalno učenje

Uporabljena IKT

spletna učilnica Moodle
Google Drive

OPIS UPORABE IKT V PEDAGOŠKEM PROCESU

Visokošolski učitelji in sodelavci so pri predmetu E-izobraževanje in e-gradiva v medicini (UL FM) načrtovali različne aktivnosti, s katerimi so v študijski proces aktivno vključevali študente z uporabo spletne učilnice Moodle in Google Drive. S tem so redefinirali študijski proces in pri študentih naslavljali razvoj višjih kognitivnih in taksonomskih stopenj miselnih procesov. V okviru učenja z raziskovanjem so pri študentih spodbujali razumevanje vloge informatike pri izobraževanju tako, da so jim na spletni učilnici Moodle omogočili ogled in uporabo večpredstavnih učnih gradiv, ki so jih študenti kritično analizirali in ovrednotili. Študenti so se tudi sami izkusili v ustvarjanju večpredstavnih učnih gradiv na spletni učilnici Moodle, pri čemer so predhodno sodelovalno pripravili osnutke omenjenih gradiv in jih na koncu tudi predstavili v obliki seminarjev z uporabo funkcij orodja Google Drive.

Visokošolski učitelji in sodelavci so med izvedbo opisanega študijskega procesa z uporabo omenjene IKT razvijali digitalne kompetence. Pri tem so z namenom poučevanja uporabljali spletno učilnico Moodle, s pomočjo katere so s študenti delili študijska gradiva. Z uporabo IKT so izbirali in ustvarjali primere interaktivnih študijskih gradiv, ki so jih študenti kritično vrednotili in analizirali. Podprli so tudi sodelovalno učenje, v okviru katerega so študenti z uporabo IKT (možnosti, ki jih ponuja Google Drive) soustvarjali in predstavljali osnutke gradiv. Študijska gradiva so na podlagi osnutkov ustvarili v spletni učilnici. Na takšen način so visokošolski učitelji in sodelavci aktivno vključevali študente pri gradnji spletnih študijskih gradiv.

Digitalne kompetence (po DigCompEdu)2. DIGITALNI VIRI

2.1. Izbiranje digitalnih virov
2.2. Izdelovanje in poustvarjanje digitalnih virov
2.3. Upravljanje, zaščita in deljenje digitalnih virov

3. POUČEVANJE IN UČENJE

3.1 Poučevanje
3.3. Sodelovalno učenje

5. OPOLNOMOČENJE ŠTUDENTOV

5.3. Aktivno vključevanje študentov

6. SPODBUJANJE RAZVOJA DIGITALNIH KOMPETENC PRI ŠTUDENTIH

6.2. Digitalno komuniciranje in sodelovanje
6.3. Izdelovanje digitalnih vsebin

DODATNO GRADIVO:

Posnetek s predstavitvijo primera dobre prakse na posvetu Učitelji učiteljem (29. 11. 2019) v okviru projekta Digitalna UL – z inovativno uporabo IKT v pedagoškem procesu, povezava: https://di.uni-lj.si/asset/QeF9ANW37Z2aXf6A8

Gradivo je nastalo v okviru projekta “Digitalna UL – z inovativno uporabo IKT do odličnosti”, ki sta ga sofinancirala Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.