IKT v izobraževanju oseb s posebnimi potrebami

NOSILEC: prof. dr. Jože Rugelj

SODELUJOČI: asist. dr. Nina Jenko, asist. mag. Janja Košir

KONTAKT: joze.rugelj@pef.uni-lj.si, nika.jenko@pef.uni-lj.si, janja.kosir@pef.uni-lj.si

ČLANICA: UL Pedagoška fakulteta

ŠTUDIJSKI PROGRAM: Specialna in rehabilitacijska pedagogika

ŠTUDIJSKO PODROČJE: Izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev

Raven integracije IKT (po SAMR)

redefinicija

Učni pristopi, metode in oblike dela

izkustveno učenje
sodelovalno učenje

Uporabljena IKT

Clicker 7, Boardmaker

OPIS UPORABE IKT V PEDAGOŠKEM PROCESU

Visokošolski učitelji in sodelavci so pri predmetu IKT v izobraževanju oseb s posebnimi potrebami (UL PEF) načrtovali aktivnosti za študente, ki so spodbujale sodelovalno in izkustveno učenje ob uporabi specifičnih orodij za osebe s posebnimi potrebami. S tem so pri študentih naslavljali razvoj predvsem višjih taksonomskih stopenj miselnih procesov. Z vodenim preizkušanjem in testiranjem orodij Clicker 7 in Boardmaker ter nalog ustvarjenih z omenjenimi orodji so pri študentih spodbujali razvoj in uporabo praktičnih veščin, ki jim omogočajo učinkovitejšo uporabo specifičnih orodij za osebe s posebnimi potrebami. V študijski proces so vključevali aktivnosti, pri katerih so študenti sodelovalno ustvarjali e-naloge, analizirali uporabljeno IKT ter sodelovalno evalvirali ustvarjena učna gradiva z namenom pridobivanja veščin za razvijanje učnih gradiv za osebe s posebnimi potrebami.

Izvajalci so v okviru pilotne posodobitve izkazali in dodatno razvijali različne digitalne kompetence izobraževalcev. Visokošolski učitelji in sodelavci so poiskali, izdelali in s študenti delili različne digitalne vire in programsko opremo, ki je ustrezala vsebini in kompetencam, ki so predvidene pri predmetu. Pri načrtovanju pedagoškega procesa so izvajalci na podlagi zastavljenih študijskih ciljev pripravljali aktivnosti, ki so temeljile na izkustvenem ter sodelovalnem učenju ob uporabi specifične, namenske IKT za delo s študenti s posebnimi potrebami. Izvajalci so študentom tekom posodobitve nudili vodeno preizkušanje programske opreme, saj se je izkazala pomoč pri nekaterih študentih še toliko bolj potrebna. Vseskozi pilotno posodobitev so izvajalci študente aktivno vključevali v pedagoški proces ter jim omogočili tudi razmislek o uporabi IKT za večanje dostopnosti študijskih gradiv za vse študente. V pilotni posodobitvi so izvajalci velik poudarek podali tudi na razvoj digitalnih kompetenc pri študentih. Z izbiro in vrednotenjem različnih učnih gradiv so študentom omogočili razvoj informacijske in medijske pismenosti. Z aktivnostmi, ki so spodbujale sodelovalno učenje in delo so med študenti naslavljali tudi kompetenco digitalnega komuniciranja in sodelovanja. Eno izmed glavnih vodil pri predmetu pa je bilo omogočanje priložnosti za študente preko katerih bi se sami izkusili v izdelovanju digitalnih vsebin z različno namensko IKT. 

Digitalne kompetence (po DigCompEdu)2. DIGITALNI VIRI

2.1. Izbiranje digitalnih virov
2.2. Izdelovanje in poustvarjanje digitalnih virov
2.3. Upravljanje, zaščita in deljenje digitalnih virov


3. POUČEVANJE IN UČENJE

3.1. Poučevanje
3.2. Vodenje
3.3. Sodelovalno učenje


5. OPOLNOMOČENJE ŠTUDENTOV

5.3. Aktivno vključevanje študentov


6. SPODBUJANJE RAZVOJA DIGITALNIH KOMPETENC PRI ŠTUDENTIH

6.1. Informacijska in medijska pismenost
6.2. Digitalno komuniciranje in sodelovanje
6.3. Izdelovanje digitalnih vsebin

DODATNO GRADIVO:

Posnetek s predstavitvijo primera dobre prakse na posvetu Učitelji učiteljem (29. 5. 2020) v okviru projekta Digitalna UL – z inovativno uporabo IKT v pedagoškem procesu, povezava: https://di.uni-lj.si/asset/YEWkdtQTuHxw5nBwB

Gradivo je nastalo v okviru projekta “Digitalna UL – z inovativno uporabo IKT do odličnosti”, ki sta ga sofinancirala Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.