Diplomsko delo

NOSILEC: doc. mag. Metod Frlic

SODELUJOČI: mag. Grega Tomažin

KONTAKT: metod.frlic@aluo.uni-lj.si, grega.tomazin@aluo.uni-lj.si

ČLANICA: UL Akademija za likovno umetnost in oblikovanje

ŠTUDIJSKI PROGRAM: Kiparstvo

ŠTUDIJSKO PODROČJE: Umetnost in humanistika

Raven integracije IKT (po SAMR)

redefinicija

Učni pristopi, metode in oblike dela

problemsko učenje
izkustveno učenje

Uporabljena IKT

spletna učilnica Moodle, programska oprema za 3D skeniranje, 3D skener, odprtokodni program za 3D modeliranje Blender, 3D tiskalnik

OPIS UPORABE IKT V PEDAGOŠKEM PROCESU

Visokošolski učitelji in sodelavci so z uporabo IKT redefinirali predmet Kiparska tehnologija IP (UL ALUO), pri čemer so spodbujali razvoj višjih taksonomskih stopenj miselnih procesov. Študenti so bili postavljeni v aktivnosti, podobne tistim, s katerimi se bodo srečevali na lastni poklicni poti (izkustveno učenje). Za študente so pripravili aktivnosti, s katerimi so ob uporabi tehnologij za izdelavo 3D modelov spodbudili problemsko učenje. Vsak študent je izdelal ali pripravil manjšo formo v materialu, ki so jo potem skenirali s 3D skenerjem. V virtualnem prostoru je vsak študent svojo formo nadgradil s formo narejeno v 3D programu in oba rezultata združil v en objekt. Ta objekt se je potem pripravilo za 3D tisk v merah zmogljivosti tiskalnika.

Visokošolski učitelji in sodelavci so predstavili in vodili študente, pri uporabi 3D tehnologij kot sodobnih orodij za ustvarjanje, ki omogočajo reverzibilnost v procesu, kar je pri študentih spodbudilo razvoj kreativnega mišljenja in kreativne uporabe teh orodij. Uporaba IKT je študentom pomagala razmišljati o študijski vsebini na drugačen način, izboljšala je njihovo razumevanje študijske vsebine, naredila študijsko vsebino predmeta bolj zanimivo ter jih spodbudila k aktivnemu vključevanju v pedagoški proces. V okviru problemskega učenja so študenti z uporabo različne opreme ustvarili končni 3D izdelek ter tako razvijali svoje digitlne kompetence za ustvarjanje vsebin.

Digitalne kompetence (po DigCompEdu)2. DIGITALNI VIRI

2.1. Izbiranje digitalnih virov
2.2. Izdelovanje in poustvarjanje digitalnih virov

3. POUČEVANJE IN UČENJE

3.1 Poučevanje
3.2. Vodenje

5. OPOLNOMOČENJE ŠTUDENTOV

5.3. Aktivno vključevanje študentov

6. SPODBUJANJE RAZVOJA DIGITALNIH KOMPETENC PRI ŠTUDENTIH

6.1. Informacijska in medijska pismenost
6.3. Izdelovanje digitalnih vsebin

DODATNO GRADIVO:

Posnetek s predstavitvijo primera dobre prakse na posvetu Učitelji učiteljem (21. 2. 2020) v okviru projekta Digitalna UL – z inovativno uporabo IKT v pedagoškem procesu, povezava: https://di.uni-lj.si/asset/5NijMbneDJmjvkuBc.

Gradivo je nastalo v okviru projekta “Digitalna UL – z inovativno uporabo IKT do odličnosti”, ki sta ga sofinancirala Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.