Ljudje v javni upravi

NOSILEC: doc. dr. Tatjana Kozjek 

KONTAKT: kozjek@fu.uni-lj.si

ČLANICA: UL Fakulteta za upravo

ŠTUDIJSKI PROGRAM: Magistrski študijski program Upravljanje javnega sektorja 2. stopnja

ŠTUDIJSKO PODROČJE: Družbene, poslovne, pravne in upravne vede

Raven integracije IKT (po SAMR)

nadgradnja

Učni pristopi, metode in oblike dela

obrnjejo učenje
frontalni pouk
kombinirano učenje
sodelovalno učenje

Uporabljena IKT

spletna učilnica Moodle
Turnitin
TurningPoint

OPIS UPORABE IKT V PEDAGOŠKEM PROCESU

Visokšolska učiteljica je pri predmetu Ljudje v javni upravi (UL FU) zasnovala aktivnosti za študente, ki so spodbujale obrnjeno učenje, kombinirano učenje ter sodelovalno učenje. Med načrtovanimi aktivnostmi izstopa uporaba spletne učilnice Moodle ter orodja TurningPoint, s katerima je pri študentih spodbujala razvoj taksonomskih stopenj miselnih procesov na ravni pomnjenja, razumevanja in uporabe. V podporo obrnjenemu učenju so bile za samostojno delo študentov oz. pripravo na predavanja in seminarje v spletni učilnici naložene študije primerov v pisni ali video obliki. V okviru kombiniranega učenja so študenti na spletni učilnici reševali kviz z namenom preverjanja znanja ter oddali nalogo, pri kateri so morali poiskati znanstveni članek, podati ugotovitve ter pridobljena znanja povezati s prakso. Za dodatno preverjanje razumevanja težje snovi v učilnici so bila oblikovana vprašanja v orodju TurningPoint, kar je omogočalo deljenje znanja ter povečalo sodelovalno delo med študenti, saj so le-ti na podlagi rezultatov razpravljali o posameznih, predvsem napačnih, odgovorih. Visokošolska učiteljica je aktivnosti pri predmetu nadgradila z uporabo kviza, nalog ter spodbujanja diskusije.

Visokošolska učiteljica je s pripravo in izvedbo pilotne posodobitve razvijala kar nekaj digitalnih kompetenc. Z uporabo IKT je izbrala in s študenti delila najbolj primerna študijska gradiva za pripravo na predavanja in seminarje. Proces poučevanja je načrtovala s pomočjo spletne učilnice Moodle ter orodja TurningPoint, kjer so študenti reševali kviz in oddali nalogo, študijski proces pa je vodila tudi s spodbujanjem študentov h komuniciranju in diskusiji, kjer so imeli možnost z vrstniki izmenjevati vpoglede o študijski snovi ter sodelovati in deliti znanje z vrstniki. Visokošolska učiteljica je znanje študentov sproti preverjala in analizirala s kvizi v Moodlu in orodjem TurningPoint, študenti pa so dobili povratne informacije o usvojenem znanju in bili aktivno vključeni v študijski proces. Digitalne kompetence so pri predmetu tako razvijali tudi študenti, in sicer informacijsko pismenost z iskanjem virov in obdelavo informacij za pripravo naloge ter digitalno komuniciranje in sodelovanje.

Digitalne kompetence (po DigCompEdu)2. DIGITALNI VIRI

2.1. Izbiranje digitalnih virov
2.3. Upravljanje, zaščita in deljenje digitalnih virov

3. POUČEVANJE IN UČENJE

3.1 Poučevanje
3.2. Vodenje
3.3. Sodelovalno učenje

4. VREDNOTENJE

4.1. Strategije vrednotenja
4.2. Analiza dokazov
4.3. Povratne informacije in načrtovanje

5. OPOLNOMOČENJE ŠTUDENTOV

5.3. Aktivno vključevanje študentov

6. SPODBUJANJE RAZVOJA DIGITALNIH KOMPETENC PRI ŠTUDENTIH

6.1. Informacijska in medijska pismenost
6.2. Digitalno komuniciranje in sodelovanje

DODATNO GRADIVO:

Posnetek s predstavitvijo primera dobre prakse na posvetu Učitelji učiteljem (31. 1. 2020) v okviru projekta Digitalna UL – z inovativno uporabo IKT v pedagoškem procesu, povezava: https://di.uni-lj.si/asset/kYrnkq7BHSae2tSo5.

Gradivo je nastalo v okviru projekta “Digitalna UL – z inovativno uporabo IKT do odličnosti”, ki sta ga sofinancirala Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.