Management (English track)

NOSILEC: doc. dr. Judita Peterlin 

KONTAKT: judita.peterlin@ef.uni-lj.si

ČLANICA: UL Ekonomska fakulteta

ŠTUDIJSKI PROGRAM: Mednarodno poslovanje, Marketing

ŠTUDIJSKO PODROČJE: Družbene, poslovne, pravne in upravne vede

Raven integracije IKT (po SAMR)

nadgradnja

Učni pristopi, metode in oblike dela

kombinirano učenje

Uporabljena IKT

Edpuzzle
GoConqr
programska oprema za snemanje videoposnetkov
Canvas
Turnitin

OPIS UPORABE IKT V PEDAGOŠKEM PROCESU

Visokošolska učiteljica je pri predmetu Management – English track (UL EF) načrtovala aktivnosti za študente, s katerimi je naslavljala razvoj taksonomskih stopenj miselnih procesov na ravni pomnjenja, razumevanja in uporabe. Med načrtovanimi aktivnostmi, ki jih je izvajalka zasnovala, izstopa uporaba IKT v podporo kombiniranemu učenju. Visokošolska učiteljica je pripravila videoposnetke z navodili za študij, za iskanje člankov v znanstvenih bazah in za dostop do e-predavanj, s čimer je poenostavila delo tako študentom kot tudi pedagogom in knjižničnemu osebju. Posnela je tudi intervjuje z gostujočimi predavatelji z namenom obogatitve izvedbe in dodatno motivirala študente. Poleg tega je z orodji Edpuzzle in GoConqr nadgradila aktivnosti z izdelavo interaktivnih učnih gradiv, ki so vključevala videoposnetke z vnosom komentarjev in vprašanj, spominske kartice s področja vodenja in miselne vzorce za povzemanje študijske snovi predmeta. Vse gradivo in dejavnosti so bile študentom dostopne v spletni učilnici Canvas. Istovetnost seminarskih nalog je izvajalka preverjala s programom Turnitin.

Z didaktično uporabo IKT, kot je predstavljena v zgornjem primeru, je visokošolska učiteljica razvijala in izkazala različne digitalne kompetence izobraževalcev ter tudi naslavljala različne digitalne kompetence pri študentih. Ustvarila je številne videoposnetke in interaktivna gradiva ter jih preko spletne učilnice Canvas delila s študenti. Proces poučevanja je zasnovala znotraj učilnice Canvas, kjer so študenti, poleg dostopa do (interaktivnih) gradiv, tudi oddajali domače naloge. Oddajo nalog in reševanje interaktivnih gradiv je visokošolska učiteljica uporabila za formativno vrednotenje. Digitalne kompetence so pri predmetu razvijali tudi študenti, ki so bili v pedagoški proces aktivno vključeni s pripravo nalog ter iskanjem člankov v znanstvenih bazah. S slednjim so razvijali kompetenco informacijske in medijske pismenosti.

Digitalne kompetence (po DigCompEdu)2. DIGITALNI VIRI

2.2. Izdelovanje in poustvarjanje digitalnih virov
2.3. Upravljanje, zaščita in deljenje digitalnih virov

3. POUČEVANJE IN UČENJE

3.1 Poučevanje

4. VREDNOTENJE

4.1. Strategije vrednotenja

5. OPOLNOMOČENJE ŠTUDENTOV

5.3. Aktivno vključevanje študentov

6. SPODBUJANJE RAZVOJA DIGITALNIH KOMPETENC PRI ŠTUDENTIH

6.1. Informacijska in medijska pismenost

DODATNO GRADIVO:

Posnetek s predstavitvijo primera dobre prakse na posvetu Učitelji učiteljem (31. 1. 2020) v okviru projekta Digitalna UL – z inovativno uporabo IKT v pedagoškem procesu, povezava: https://di.uni-lj.si/asset/CGpN74qRBBgFuPsEn.

Gradivo je nastalo v okviru projekta “Digitalna UL – z inovativno uporabo IKT do odličnosti”, ki sta ga sofinancirala Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.