Opisna geometrija in tehnična dokumentacija

NOSILEC: izr. prof. dr. Robert Kunc

SODELUJOČI: doc. dr. Samo Zupan

KONTAKT: samo.zupan@fs.uni-lj.si

ČLANICA: UL Fakulteta za strojništvo

ŠTUDIJSKI PROGRAM: Strojništvo, razvojno raziskovalni program

ŠTUDIJSKO PODROČJE: Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo

Raven integracije IKT (po SAMR)

nadgradnja

Učni pristopi, metode in oblike dela

kombinirano učenje

OPIS UPORABE IKT V PEDAGOŠKEM PROCESU

Visokošolski učitelji in sodelavci so pri predmetu Opisna geometrija in tehnična dokumentacija (UL FS) načrtovali aktivnosti za študente ob uporabi različne IKT, ki so spodbujale kombinirano učenje ob uporabi spletne učilnice Moodle. S tem so pri študentih naslavljali razvoj taksonomskih stopenj miselnih procesov na ravni pomnjenja, razumevanja in uporabe. Izvajalci so aktivnosti nadgradili tako, da so za študente pripravili kvize in naloge za utrjevanje znanja ter obvezne domače naloge za preverjanje znanja. Študente so spremljali in jih vzpodbujali pri aktivnostih, jih informirali o načrtih in poteku dela ter motivirali za nadaljnje delo. Izvajalci so pripravili aktivnosti tudi z uporabo slovarja v spletni učilnici, v katerega so študenti dodajali tekstovno, grafično in video vsebino, forum in klepet pa so visokošolski učitelji uporabljali za informiranje in komunikacijo s študenti.

Z didaktično uporabo IKT, kot je predstavljena v zgornjem primeru, so sodelujoči visokošolski učitelji in sodelavci razvijali in izkazali različne digitalne kompetence izobraževalcev ter tudi naslavljali različne digitalne kompetence pri študentih. Z uporabo IKT so izvajalci izbirali in s študenti delili gradiva v obliki izročkov predstavitev in dodatna gradiva za samostojno delo. Proces poučevanja so zasnovali znotraj spletne učilnice Moodle, kjer so za vrednotenje uporabili različne aktivnosti, kot sta naloga in kviz, oddaje študentov analizirali ter jim podajali povratne informacije o njihovih rezultatih, izpolnjevanju pogojev ter jih za sprotno delo motivirali tudi z različnimi bonusi. Z aktivnim vključevanjem v študijski proces so digitalne kompetence razvijali tudi študenti. Z uporabo različnih aktivnosti v spletni učilnici so razvijali kompetence informacijske in medijske pismenosti, izdelovali digitalne vsebine z nalogami in slovarjem ter preko foruma komunicirali z izvajalci.

Digitalne kompetence (po DigCompEdu)2. DIGITALNI VIRI

2.1. Izbiranje digitalnih virov
2.3. Upravljanje, zaščita in deljenje digitalnih virov

3. POUČEVANJE IN UČENJE

3.1 Poučevanje

4. VREDNOTENJE

4.1. Strategije vrednotenja
4.2. Analiza dokazov
4.3. Povratne informacije in načrtovanje

5. OPOLNOMOČENJE ŠTUDENTOV

5.3. Aktivno vključevanje študentov

6. SPODBUJANJE RAZVOJA DIGITALNIH KOMPETENC PRI ŠTUDENTIH

6.1. Informacijska in medijska pismenost
6.2. Digitalno komuniciranje in sodelovanje
6.3. Izdelovanje digitalnih vsebin

DODATNO GRADIVO:

Posnetek s predstavitvijo primera dobre prakse na posvetu Učitelji učiteljem (21. 2. 2020) v okviru projekta Digitalna UL – z inovativno uporabo IKT v pedagoškem procesu, povezava: https://di.uni-lj.si/asset/Dhj6DB8eDDdGXTaTZ.

Gradivo je nastalo v okviru projekta “Digitalna UL – z inovativno uporabo IKT do odličnosti”, ki sta ga sofinancirala Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.