Pravo socialne varnosti

NOSILEC: prof. dr. Strban Grega

SODELUJOČI: asist. Mišič Luka, asist. Bagari Sara

KONTAKT: grega.strban@pf.uni-lj.si

ČLANICA: UL Pravna fakulteta

ŠTUDIJSKI PROGRAM: Pravo

ŠTUDIJSKO PODROČJE: Družbene, poslovne, pravne in upravne vede

Raven integracije IKT (po SAMR)

nadgradnja

Učni pristopi, metode in oblike dela

obrnjeno učenje

Uporabljena IKT

programska oprema za snemanje videoposnetkov
spletna učilnica Moodle (kviz, naloga, forum)

OPIS UPORABE IKT V PEDAGOŠKEM PROCESU

Visokošolski učitelji in sodelavci so pri predmetu Pravo socialne varnosti (UL PF) načrtovali aktivnosti za študente ob uporabi različne IKT, s katero so naslavljali razvoj taksonomskih stopenj miselnih procesov na ravni pomnjenja, razumevanja in uporabe. Med aktivnostmi, ki so jih načrtovali visokošolski učitelji in sodelavci za študente, izstopa uporaba IKT v podporo obrnjenemu učenju. Učitelji so pripravili videoposnetke in jih objavili v spletni učilnici Moodle. Na ta način so se lahko študenti vnaprej seznanili z obravnavano tematiko in se bolje pripravili na predavanja. Za vsak vsebinski sklop so si lahko pred predavanjem ogledali uvodni videoposnetek in spoznali temeljno vsebino ter pojme. Posledično so lahko aktivno sodelovali na predavanjih, kasneje pa so jim videoposnetki služili tudi kot dodatna pomoč pri študiju obravnavane vsebine. Učitelji so aktivnosti nadgradili tako, da so spletno učilnico uporabili tudi za komuniciranje s študenti preko foruma ter pripravili naloge in kvize za študente. 

Visokošolski učitelji in sodelavci so s pripravo in izvedbo pilotne posodobitve razvijali kar nekaj digitalnih kompetenc. Učitelji so z uporabo IKT izdelali in delili videoposnetke s študenti, ki so služili kot podpora in priprava na obravnavano snov na predavanjih. Proces poučevanja so načrtovali s pomočjo spletne učilnice Moodle, kjer so delo študentov vrednotili s pomočjo kvizov in nalog ter jim podajali povratne informacije, študenti pa so imeli tudi možnost preko foruma tudi možnost izmenjevati vpoglede v obravnavano vsebino s kolegi. Digitalne kompetence informacijske in medijske pismenosti so z aktivno uporabo spletnega okolja razvijali tudi študenti.

Digitalne kompetence (po DigCompEdu)2. DIGITALNI VIRI

2.2. Izdelovanje in poustvarjanje digitalnih virov
2.3. Upravljanje, zaščita in deljenje digitalnih virov

3. POUČEVANJE IN UČENJE

3.1 Poučevanje

4. VREDNOTENJE

4.1. Strategije vrednotenja
4.3. Povratne informacije in načrtovanje

6. SPODBUJANJE RAZVOJA DIGITALNIH KOMPETENC PRI ŠTUDENTIH

6.1. Informacijska in medijska pismenost

DODATNO GRADIVO:

Posnetek s predstavitvijo primera dobre prakse na posvetu Učitelji učiteljem (27. 9. 2019) v okviru projekta Digitalna UL – z inovativno uporabo IKT v pedagoškem procesu, povezava: https://di.uni-lj.si/asset/6qPuts6XRogCNJfjT.

Gradivo je nastalo v okviru projekta “Digitalna UL – z inovativno uporabo IKT do odličnosti”, ki sta ga sofinancirala Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.