Toksikološka kemija

NOSILEC: prof. dr. Marija Sollner

SODELUJOČI: izr. prof. dr. Žiga Jakopin, asist. dr. Martina Gobec

KONTAKT: marija.sollner@ffa.uni-lj.si, ziga.jakopin@ffa.uni-lj.si, martina.gobec@ffa.uni-lj.si

ČLANICA: UL Fakulteta za farmacijo

ŠTUDIJSKI PROGRAM: Enoviti magistrski študijski program Farmacija

ŠTUDIJSKO PODROČJE: Zdravstvo in sociala

Raven integracije IKT (po SAMR)

nadgradnja

Učni pristopi, metode in oblike dela

sodelovalno učenje

Uporabljena IKT

Mentimeter

OPIS UPORABE IKT V PEDAGOŠKEM PROCESU

Visokošolski učitelji in sodelavci so predmet Toksikološka kemija (UL FFA) nadgradili z aktivnostmi, s katerimi so spodbujali sodelovalno učenje z uporabo Mentimetra. S tem so pri študentih naslavljali razvoj nižjih taksonomskih stopenj miselnih procesov. Med pedagoškim procesom so študenti sodelovali v diskusiji preko orodja Mentimeter, kamor so zapisali svoja stališča, mnenja in ideje o obravnavni vsebini.

Z uporabo IKT so visokošolski učitelji in sodelavci razvili nekatere digitalne kompetence. Proces poučevanja so obogatili z uporabo orodja Mentimeter, katerega glavni namen je bil podpreti sodelovanje in aktivno vključevanje študentov v študijski proces. S tem so razvoj digitalnih kompetenc spodbujali tudi pri študentih, saj so le-ti z uporabo Mentimetra sodelovali z vrstniki.

Digitalne kompetence (po DigCompEdu)



3. POUČEVANJE IN UČENJE

3.1 Poučevanje
3.3. Sodelovalno učenje

5. OPOLNOMOČENJE ŠTUDENTOV

5.3. Aktivno vključevanje študentov

6. SPODBUJANJE RAZVOJA DIGITALNIH KOMPETENC PRI ŠTUDENTIH

6.2. Digitalno komuniciranje in sodelovanje

 

Gradivo je nastalo v okviru projekta “Digitalna UL – z inovativno uporabo IKT do odličnosti”, ki sta ga sofinancirala Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.