Veščine in etike javnega nastopanja

NOSILEC: prof. dr. Janez Vodičar

SODELUJOČI: doc. dr. Tadej Stegu, doc. dr. Iva Nežič Glavica

KONTAKT: vodicar@teof.uni-lj.si, stegu@teof.uni-lj.si, iva.nezicglavica@teof.uni-lj.si

ČLANICA: UL Teološka fakulteta 

ŠTUDIJSKI PROGRAM: Enoviti magistrski študijski program druge stopnje Teologija

ŠTUDIJSKO PODROČJE: Umetnost in humanistika

Raven integracije IKT (po SAMR)

nadgradnja

Učni pristopi, metode in oblike dela

obrnjeno učenje
izkustveno učenje

Uporabljena IKT

spletna učilnica Moodle (forum, delavnica, možnost)
programska in strojna oprema za snemanje

OPIS UPORABE IKT V PEDAGOŠKEM PROCESU

Visokošolski učitelj in sodelavci so pri predmetu Veščine in etike javnega nastopanja (UL TF) uporabili IKT kot nadgradnjo prej uporabljenih učnih pripomočkov in metod dela. V sklopu obrnjenega učenja so študentje v spletni učilnici Moodle dostopali do navodil za pripravo na nastop in vzorca ocenjevalnega obrazca, po katerem so kasneje ovrednotili lasten nastop in nastop vrstnikov. Študenti so se izkusili v nastopanju, ki so ga visokošolski učitelji in sodelavci s pomočjo kamere in druge opreme (mikrofona, luči) posneli ter si nastope nato še enkrat skupaj s študenti ogledali ter jih analizirali. Študentje so prejeli evalvacijski vprašalnik, s pomočjo katerega so evalvirali posamezni nastop študenta. Vprašalnik je omogočal tudi samoevalvacijo študentov, kar jim je omogočilo, da primerjajo svojo evalvacijo z evalvacijo vrstnikov. S tem so študenti razvijali miselne procese na višjih taksonomskih stopnjah. Visokošolski učitelji in sodelavci so usmerjali pogovor in iz opaženega dajali konkretna navodila za izboljšavo. Gradiva in materiali z opisi možnosti za izboljšavo nastopov študentov so bili dostopni v spletni učilnici Moodle.

Visokošolski učitelji in sodelavci so tekom izvedbe predmeta izkazali in razvijali različne digitalne kompetence izobraževalcev. Med drugim so ustvarjali digitalne vire v obliki videoposnetkov nastopov študentov, kjer so samostojno upravljali s programsko in strojno opremo za snemanje. S tem so ustvarili videoposnetke nastopov, ki so si jih s študenti skupaj ogledali, jih analizirali in evalvirali. V podporo izvedbi na študente usmerjenih učnih pristopov, s poudarkom na medvrstniškem vrednotenju in samoevalvaciji, so uporabili spletno učilnico Moodle, s pomočjo katere so s študenti delili navodila za pripravo na nastop, evalvacijski obrazec in druga gradiva. Z uporabo spletne učilnice so vsem študentom omogočili dostop do podanih povratnih informacij za izboljšavo nastopov.

Digitalne kompetence (po DigCompEdu)2. DIGITALNI VIRI

2.1. Izbiranje digitalnih virov
2.2. Izdelovanje in poustvarjanje digitalnih virov
2.3. Upravljanje, zaščita in deljenje digitalnih virov

3. POUČEVANJE IN UČENJE

3.1 Poučevanje
3.2. Vodenje
3.4. Samouravnavanje učenja

4. VREDNOTENJE

4.1. Strategije vrednotenja
4.3. Povratne informacije in načrtovanje

5. OPOLNOMOČENJE ŠTUDENTOV

5.3. Aktivno vključevanje študentov

6. SPODBUJANJE RAZVOJA DIGITALNIH KOMPETENC PRI ŠTUDENTIH

6.1. Informacijska in medijska pismenost

DODATNO GRADIVO:

Posnetek s predstavitvijo primera dobre prakse na posvetu Učitelji učiteljem (22. 5. 2020) v okviru projekta Digitalna UL – z inovativno uporabo IKT v pedagoškem procesu, povezava: https://di.uni-lj.si/asset/hgT4zaXrEEEwywPD

Gradivo je nastalo v okviru projekta “Digitalna UL – z inovativno uporabo IKT do odličnosti”, ki sta ga sofinancirala Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.