Uporaba PDF pripisovanja v spletni učilnici Moodle

V spletni učilnici Moodle ni na voljo nobene dejavnosti, ki bi omogočala skupno označevanje PDF dokumentov, kar bi pedagogom in študentom omogočalo sodelovalno delo in podajanje povratnih informacij. To možnost nam ponuja prostodostopni vtičnik PDF Pripisovanje, s katerim lahko uporabniki označujejo dele PDF dokumenta ter se o njih pogovorijo z vrstniki oz. pedagogom. Na webinarju si bomo ogledali, kako pripravimo dejavnost za skupno komentiranje PDF dokumentov ter kako uporabljamo funkcionlnosti sodelovalnega pisanja, komentiranja in označevanja tako v vlogi pedagoga kot tudi študenta.

Uporaba vprašalnika v spletni učilnici Moodle

V spletni učilnici Moodle se pogosto srečujemo z izzivom pridobivanja povratnih informacij s strani študentov na vprašanja različnih tipov. Ankete, ki so na voljo v spletni učilnici Moodle, so predpripravljene in jih ne moremo spreminjati. Zato se pedagogi poslužujejo različnih prostodostopnih vtičnikov, kot sta Odziv in Vprašalnik. Na webinarju si bomo ogledali vtičnik Vprašalnik v spletni učilnici Moodle, ki nam ponuja možnost ustvarjanja kompleksnih vprašalnikov in naprednega zbiranja in analiziranja povratnih informacij s strani študentov. Ogledali si bomo, kako lahko v vprašalnik dodajamo različne tipe vprašanj ter si prikažemo različna poročila z odgovori študentov.

Pregled možnosti videosrečanj znotraj spletne učilnice Moodle

Spletna učilnica Moodle ne vsebuje osnovne dejavnosti za izvedbo videosrečanj. Zato se poslužujemo videokonferenčnih sistemov, kot so BigBlueButton, Zoom, MS Teams ipd. Na webinarju si bomo ogledali, kako lahko znotraj spletne učilnice Moodle organiziramo srečanje z vtičnikom Zoom, kako s študenti delimo povezavo do srečanja v MS Teams ter kako lahko pri tem vključimo uporabo koledarja za lažjo organizacijo in sledenje dogodkov.

H5P – 1. del: Ustvarjanje enostavnih interaktivnih učnih gradiv v spletni učilnici Moodle

Z verzijo 3.9 spletne učilnice Moodle med dejavnostmi vključujejo tudi H5P dejavnost, ki nam omogoča enostavno ustvarjanje več kot 50 različno kompleksnih interaktivnih učnih gradiv. Na webinarju bomo spoznali orodje H5P ter si ogledali in ustvarili nekaj enostavnejših tipov vsebin, ki jih lahko uporabimo kot uvodno motivacijo v obliki iger, za predstavitev vsebine in za sprotno preverjanje znanja.

Organizacija ocen v spletni učilnici Moodle

Velikokrat se niti ne zavedamo, da so v spletni učilnici Moodle na enem mestu zabeleženi vsi rezultati, ki so jih dosegli študenti preko različnih aktivnosti. Poročilo ocene je namenjeno pregledu nad uspešnostjo študentov ter spremljanju njihovega napredka v različnih aktivnostih. Na webinarju se bomo seznanili s poročilom ocene ter nakaj možnostmi prilagoditev, ki nam omogočajo urejanje prikaza ocen oz. rezultatov študentov na način, ki ustreza pedagogu. Ker v poročilu z ocenami vidimo tudi splošni uspeh pri predmetu, si bomo ogledali, kako lahko podatke kategoriziramo in si pripravimo lastne izračune.

Uporaba značk v spletni učilnici Moodle

Značke so ena izmed funkcionalnosti v spletni učilnici Moodle, ki jih lahko uporabimo za lažje priznavanje dosežkov, prikaz napredka ali dodatnega motiviranja študentov. Podelimo jih lahko na podlagi različnih kriterijev ali pa nastavimo avtomatsko podeljevanje na podlagi opravljenih nalog. Na webinarju bomo spoznali postopek ustvarjanja in prilagajanja značk ter podeljevanja le-teh študentom.

Delo s skupinami v spletni učilnici Moodle

Delo v skupinah je ena izmed bolj pogosto uporabljenih metod poučevanja. V spletnih učilnicah Moodle je zato pedagogom omogočen dostop do različnih funkcionalnosti, ki podprejo delo v skupinah tudi v spletnem okolju. Na webinarju si bomo ogledali, kako lahko različne dejavnosti v spletni učilnici Moodle omejimo za uporabo samo določeni skupini oz. kako si lahko rezultate opravljanja različnih dejavnosti prikažemo po skupinah. Naučili se bomo ustvariti ter upravljati s skupinami tako na tradicionalen način kot tudi preko brezplačnega vtičnika za izbiro skupin.

Uporaba kontrolnega seznama za spremljanje opravljenega dela v spletni učilnici Moodle

Z uporabo dodatnega vtičnika Kontrolni seznam lahko v spletni učilnici Moodle študentom omogočimo spremljanje opravljenega dela ter jih s tem spodbudimo k večji odgovornosti za lasten študij in znanje. Gre za vtičnik, ki študentu omogoča označevanje opravljenih dejavnosti v kontrolnem seznamu aktivnosti v spletni učilnici Moodle. Na webinarju si bomo ogledali kako pripraviti kontrolni seznam ter kako ga uporabljati tako v vlogi pedagoga kot tudi študenta.​

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.