UVOD

Dogodek smo otvorili z nagovorm dekana Pedagoške fakultete UL prof. dr. Janeza Vogrinca ter vodje programsko-organizacijskega odbora prof. dr. Vesne Ferk Savec. Asist. Ana Duša in študenta AGRFT, Nace Korošec in Neža Drnovšček so uvodni del srečanja obogatili z zanimivo predstavo z naslovom Svoje usode krojač. 

PLENARNA PREDAVANJA

V prvem planarnem predavanju nam je Maija Aksela iz Univerze v Helsinki (Finska) predstavila finski model sodelovanja na področju STEAM med šolami, univerzami in industrijo. Predstavili nam je primere dobre praskse iz mreže LUMA Centre Finlad, katere slogan je: »Skupaj smo več!«.

Pri drugem planarnem predavanju nas je Hiroki Fujii iz Univerze v Okayami (Japonska) opozoril na pomembnost vključevanja izobraževanja o podnebnih spremembah v šolsko izobraževanje in ustanove za izobraževanje učiteljev.

DELAVNICE ZA UČENCE IN DIJAKE

Irena Nančovska Šerbec in Alenka Žerovnik sta skupino dijakov seznanili z digitalnimi zgodbami ter jih popeljali v svet mitologije in umetne inteligence.

Špela Klofutar in Ana Klofutar sta učence 1. triade seznanile z zemeljsko umetnostjo. 

Iztok Devetak in Luka Vinko s sodelavci iz Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani so za učence pripravili delavnico, kjer so analizo vode uporabili kot izhodišče za načrtovanje trajnostnih ukrepov pri varovanju voda.

Mateja Bevčič je s skupino učencev ustvarjala različna večpredstavna gradiva z orodjem Canva. 

Nika Cebin iz Gimnazije Ledina je skozi delavnico učence usmerjala kako lahko mladostniki,  športniki priporejo k trajnostnem in zdravemu načinu prehranjevanja.
Barbara Kavčnik Rogelj in Mateja Šebenik iz OŠ Brezovica pri Ljubljani sta skušala skozi delavnico učencem približati Fibonaccijeva števila. Učenci so raziskovali svoja telesa in ugotovaljali kaj je na človeškem telesu Fibonaccijevega.
Miha Lukšič, Andrej Godec, Bojan Šarac in Črtomir Podlipnik iz Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo UL so učencem na zaznimiv način predstavili molekulsko modeliranje.
Brina Kurent, Primož Pirnovar in Stanislav Avsec iz Pedagoške fakultete UL so učencem omogočili ustvarjanje poljubnih izdelkov z ročnim modeliranjem, 3D-skeniranjem in 3D-tiskanjem.
Študenti Veronika Koredin, Vesna Podgrajšek in Patrik Završnik iz Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo UL so dijake vodili pri eksperimentalno-raziskovalnem delu, kjer so se spoznali s kulinaričnim postopkom pridobivanja umetnega kaviarja. 

SEKCIJSKA PREDAVANJA

SEKCIJSKA PREDAVANJA

Lučka Kajfež Bogataj iz Biotehniškega fakultete UL nas je ozaveščala o tem, kako lahko z našim znanjem pripomoremo k zdravemu in za življenje primernemu planetu za prihodnje generacije.

Uroš Ocepek iz Srednje tehniške in poklicne šole Trbovlje je udeležencem predstavil kako se na njihovi šoli soočajo s izzivi poklicnega izobraževanja, kot je motiviranje dijakov k učenju. Pri tem se je osredotočil na skupinsko delo in delo na računalniških projektih. 

OKROGLA MIZA

Na okrogli mizi so planarni predavatelji skupaj z učenci, dijaki, študenti, osnovnošolskimi, srednješolskimi in viokošolskimi učitelji in sodelavci diskutirali o aktualnih izzivih STEAM skozi oči mladih in iskali skupne poti za naprej.

2. SKLOP SEKCIJSKIH PREDAVANJ

Nina Kociper iz Waldorfske šole in vrtca Savinja nam je pokazala, kako lahko z gibanjem pridemo do znanja poštevanke.

Katarina Jelenc, študentka Pedagoške fakultete UL je nadaljevala s predstavitvijo zanimivih pristopov pri poučevanju matematike preko kombinatoričnih iger.

Rok Capuder, Barbi Seme in Miha Majetič iz Zavoda 404 so nam predstavili možnosti mentoriranja tehnoloških projektov v neformalnem izobraževanju

Ema Bojnec, dijakinja Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer in Daša Žuman, študentka Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru sta predstavili linearni zapis strukture spojin za slepe.

Miha Slapničar (UL PEF in Gimnazija in veterinarska šola Ljubljana), Petra Ouček, Julija Kronvogel (dijakinji Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer), Mateja Godec (Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer) in Tim Prezelj (UL PEF) so z udeleženci delili eksperimentalna spoznanja v kontekst družbeno-kulturnega okolja, s poudarkom na aplikativni uporabi v didaktične namene medpredmetnega povezovanja na različnih ravneh izobraževanja, predvsem kemije, biologije, zgodovine in književnosti 

Tim Prezelj iz Pedagoške fakultete UL je predstavil nekaj primerov prepletanja in soustvarjanja umetnosti in biologije. Osredotočil se je na primere medpredmetnega povezovanja (biologije, umetnosti in zgodovine) in inovativne didaktične pristope za spoznavanje posameznih vsebin z nekoliko drugačnega zornega kota. 

Matic Jančar, študent iz Biotehniške fakultete UL, nam je predstavil potek srednjšolskega zaključnega projekta, v okviru katerega se je odločil iz lesa izdelati prave orgle.

Petra Bezeljak (Univerza na Dunaju), Gregor Torkar (UL PEF) in Andrea Möller (Univerza na Dunaju) so nas seznanili s pomembnostjo povezanosti učencev z naravo.

Taja Klemen, Katarina Mlinarec in Vesna Ferk Savec iz Pedagoške fakultete UL so udeležencem predstavile primer dobre prakse uporabe spletnih učilnic pri poučevanju in učenju bodočih učiteljev kemije in z njimi delile razmisleke možnih izboljšavah izvedbe predmeta, ki bi študente še bolj usmerile v dejavnosti, ki spodbujajo njihov razvoj digitalnih kompetenc na področju kemijskega izobraževanja. 

Veronika Koradin, Patrik Završnik in Vesna Podgrajšek, študentje iz Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo UL, so udeležencem predstavili in opozorili na napačna razumevanja dijakov pri predmetu Kemija v splošnih gimnazijah in sicer na področju Redoks reakcij in galvanskega člena. 

Andrej Demšar iz Naravoslovnotehniške fakultete UL je na predavanju poudaril razloge za krizo na področju našega trajnostnega delovanja, deležnike, ki lahko spremenijo trenutno krizo trajnosti, možne rešitve in izobraževanje kot najmočnejše orodje za dolgoročno in dolgotrajno doseganje sprememb. 

Petra Golja iz Biotehniške fakultete UL je z nami delila poglobljen premislek in izkušnje z uporabo H5P nalog v pedagoškem procesu za sprotno spremljanje znanja študentov.

Katja Zdešar Kotnik iz Biotehniške fakultete UL je predstavila na kakšne vse načine med študenti spodbuja sprotno učenje z uporabo IKT ter z nami delila rezultate vpeljave tehnologij v pedagoški proces in prednosti oz. izzive, ki jih takšen način dela prinaša.  

Andrej Lukšič iz Fakultete za družbene vede UL je z nami delil konceptulani premislek o ekološki modernizaciji ter naslovil vprašanje: kam gre EU in kam bo šla Slovenija v smeri ekološke modernizacije?

DELAVNICE ZA RAZLIČNE UDELEŽENCE

Miha Ambrož in Samo Zupan iz Fakulteta za strojništvo UL sta delavnici prikazala osnovne principe geometrijskega modeliranja objektov za izdelavo na 3D tiskalnikih ter udeležencem omogočila izvedbo osnovnega postopka 3D geometrijskega modeliranja.

Katarina Mlinarec in Vesna Ferk Savec iz Pedagoške fakultete UL sta na delavnici udeležence seznanila z organiziranjem kemijske varnosti na šolah, ocenjevanjem tveganja in zamenjavo ter označevanjem in skladiščenjem kemikalij ter ravnanjem z odpadki, pri čemer so imeli udeleženci priložnost deliti svoje izkušnje.

Gregor Torkar iz Pedagoške fakultete UL je z udeleženci razpravljal o različnih vprašanjih z namenom iskanja kolektivnih idej in rešitev za trajnostno prihodnost. 

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.