Event programme

The Programme and Organising Committee reserves the right to make changes to the programme
You are invited to view summaries of individual presentations and workshops
20 September 2023
8.00 – 8.45
Registration and gathering of participants
8.45 – 9.00
Introduction and welcome
Room 212
Plenary lectures
(Moderated by: Anton Meden, UL FKKT)
SECTION 1
Workshop for pupils, students and teachers

(Moderated by: Matej Vošnjak, UL PEF)
SECTION 2
Workshop for students and teachers
(Moderated by: Nives Kitanovski, UL FKKT)
Room 212
Room 132
P-044, kem. lab
9.00 – 10.30
Electrocatalysis for Energy and Sustainable Chemicals
Boštjan Genorio, UL FKKT
Viktorija Kvas (UL PEF student)
Ustvarjamo trajnostno


Workshop is cancelled due to illness
Kaja Pleša, Jernej Jurko, Aleš Knez and Nives Kitanovski (UL FKKT)
Pot v svet kemijske čarovnije
Design Thinking and Co-Creation for Impact
Stanislav Avsec, UL PEF
10.30 – 11.00
Coffee break and time for a discussion
Section presentations and workshops (only in Slovene)
SECTION 3
Workshop GreenSTEAM

(Moderated by: Boštjan Genorio, UL FKKT)
SECTION 4
Sessional lectures for all participants

(Moderated by: Anton Meden, UL FKKT)
SECTION 5
Workshop for pupils in the third period of primary school, students and teachers

(Moderated by: Špela Hrast, UL PEF, Center KemikUm)
SECTION 6
Workshop for pupils in the first and second period of primary school and teachers

(Moderated by: Sabina Gaberšek, Tehno park Celje)
Room 104
Room 012
Room P-038
Room 102
11.00 – 12.30
Boštjan Genorio and project colleagues (UL FKKT)
Green STEAM model for teachers’ and students’ education – analysis of state-of the art in four countries
Anton Meden (UL FKKT)
Kako težka je energija?
Špela Hrast, Taja Klemen, Katarina Mlinarec and Vesna Ferk Savec (UL PEF, Center KemikUm)
KemikUm raziskuje pritrjevanje klapavic in lepila
Sabina Gaberšek and Simona Šalej (Tehno park Celje)
STEAM trajnostna kreativna delavnica
Jaka Prelog and Ajda Godec (UL FKKT students)
Skoncentrirajmo se na raztopine: razvejitveni scenarij kot primer inovativnega učila pri pouku kemije v SŠ
Kaja Bračič, Katja Stanič and Janja Majer Kovačič (UM FNM)
Tandemsko izvajanje nastopov bodočih učiteljev kemije
Vesna Hriberšek and Janja Majer Kovačič (UM FNM)
Kemijsko računstvo – strah ali izziv?
12.30 – 13.30
Lunch break
Plenary lectures
(Moderated by: Vesna Ferk Savec, UL PEF)
SECTION 7
Izkušnje z didaktično uporabo IKT v visokošolskem izobraževanju

(Moderated by: Sanja Jedrinović, Center UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu)
SECTION 8
Sessional lectures for all participants

(Moderated by: Andrej Demšar, UL NTF)
Room 212
Room 048
Room 012
13.30 – 15.00
Novi pedagoški pristopi za poglobljeno učenje z uporabo digitalnih tehnologij
Jože Rugelj, UL PEF
Sanja Jedrinović, Mateja Bevčič, Tadeja Nemanič (Center UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu) and Vesna Ferk Savec (UL PEF)
Vrednotenje vključevanja kombiniranega študija z uporabo SAMR modela
Andrej Lukšič (UL FDV)
Interdisciplinarni študentski projekti za uveljavljanje ciljev trajnostnega razvoja, prijavljeni na FDV
Tina Rozmanič, Tina Matić and Karmen Pižorn (UL PEF)
Množični odprti spletni tečaj (MOST) o več-/raznojezičnosti
Borut Batagelj (UL FRI), Luka Galjot, Marcel Loboda, Vid Peršak, Luka Dragar (UL FRI students), Tina Dernovšek (UL ALUO student) and Igor Divjak (Društvo slovenskih pisateljev)
Pesmomat
Katja Zdešar Kotnik (UL BF)
Igrifikcija študijskih vsebin
Barbara Prinčič (UL ALUO)
Nagovarjanje aktualnih družbenih in trajnostnih problemov skozi prizmo industrijskega, trajnostnega in storitvenega oblikovanja
Podnebje nas vse povezuje
Gaja Brecelj, Umanotera
Vid Žepič and Marko Kambič (UL PF)
IKT-podprta didaktična prenova predmetov na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani
Monika Kavalir (UL FF) and Breda Hribernik (UL FF student)
Stara angleščina v sodobni preobleki: Priprava gradiv za e-učenje s sodelovanjem študentov in študentk
Andrej Demšar (UL NTF), Matija Svetina (UL FF) and Marko Pavliha (UL FPP)
Celostno razmišljanje in delovanje
Mitja Dečman, Damijana Keržič and Vida Zorko (UL FU)
Spremljanje študentovega napredka v e-učilnici
15.00 – 15.15
Coffee break
Section presentations and workshops (only in Slovene)
SECTION 9
Sessional lectures for all participants
(Moderated by: Nika Cebin, Gimnazija Ledina)
SECTION 10
Sessional lectures for all participants
(Moderated by: Gregor Torkar, UL PEF)
SECTION 11
Sessional lectures for all participants
(Moderated by: Špela Cerar, UL PEF)
SECTION 12
Izkušnje z didaktično uporabo IKT v visokošolskem izobraževanju
(Moderated by: Tadeja Nemanič, Center UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu)
Room 112
Room 134
Room 104
Room 048
15.15 – 16.45
Laura Javoršek (OŠ Ob Rinži Kočevje)
Trajnosti naproti z aktivnostmi v okviru programa GLOBE
Gregor Torkar, Andreja Dolenec (OŠ Šmartno pod Šmarno goro), Živa Škrinjar, Tim Prezelj (UL PEF)
MULTIPLIERS+: Učenci in dijaki kot raziskovalci in multiplikatorji znanosti
Jovan Trajkovski, Miha Ambrož and Robert Kunc (UL FS)
Igra vlog kot učinkovita metoda pri izdelovanju projektne naloge iz predmeta Tehnično risanje
Tadeja Nemanič, Mateja Bevčič, Sanja Jedrinović (Center UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu) and Vesna Ferk Savec (UL PEF)
Primeri dobre prakse uporabe mikro MOOC-ov na različnih študijskih področjih
Mateja Godec (Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer)
Izbirni predmet »ITS raziskovanje« na GFML
Marija Frontini (OŠ Šmartno v Tuhinju)
Krožno gospodarstvo – poster presentation
Špela Cerar (UL PEF)
Tekmovanje v računalniškem mišljenju Bober kot način seznanjanja učencev z računalništvom
Tijana Markovič, Jasna Omersel, Martina Gobec and Matjaž Jeras (UL FFA)
Kako poteka celjenje ran? Posodobitev laboratorijskih vaj pri predmetu Imunologija kože z imunokemijo s pomočjo inovativnih tehnologij
Nina Žuman (Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer)
Z znanjem kemije do uporabnega izdelka
Maša Mohar and Gabrijela Krajnc (OŠ Vide Pregarc, Šolski center Kranj)
Kemijsko računalo – Programiranje z delčki – poster presentation
Matija Lokar (UL FMF)
Pišek ni (samo) prisrčno, puhasto bitje, ampak tudi prisrčno računalniško tekmovanje
Metka Skubic and Anita Jug Došler (UL ZF)
Pilotna posodobitev predmeta Delo s starši z uporabo IKT
Darja Sovan and Zdenka Krzyk (Gimnazija Šiška)
Spoznavanje fosilov v urbanih naseljih s pomočjo aplikacije TeachOUT
Nina Kociper (Waldorfska šola Ljubljana, OE Savinja)
Poučevanje delov celote v waldorfski šoli


Lecture is cancelled due to illness
Andrej Nemec (OŠ Prežihovega Voranca Bistrica)
Digitalne sobe pobega in Lovrobrod v okviru projekta Erasmus+
Petra Golja (UL BF)
Videoposnetki predavanj – potuha ali uporabno orodje?
Davor Kržišnik and Andreja Žagar (UL BF)
Pilotna posodobitev izvedbe predmeta Biotehnologija v lesarstvu z didaktično uporabo IKT
16.45 – 17.00
Final thoughts of the first day
21 September 2023
8.00 – 9.00
Registration and gathering of participants
Plenary lectures
(Moderated by: Irena Nančovska Šerbec, UL PEF)
SECTION 1
Workshop for pupils in the first and second period of primary school and teachers

(Moderated by: Samantha Veber, Tehno park Celje)
SECTION 2
Workshop for pupils
(Moderated by: Matej Vošnjak, UL PEF)
SECTION 3
Workshop for pupils in the third period of primary school, students and teachers
(Moderated by: Katarina Mlinarec, UL PEF, Center KemikUm)
Room 212
Room 016
Room P-006
Room P-038
9.00 – 10.30
Informatics is an Opportunity
Ivan Kalaš, Univerza Comenius Bratislava, Fakulteta za matematiko, fiziko in informatiko
Samantha Veber, Klara Ramšak Florić and Ciril Kink (Tehno park Celje)
Z interaktivnim izobraževalnim robotom Photon po trajnostni poti

Workshop is cancelled due to illness
Patricija Primožič and Ana Milanič (UL PEF students)
Voda za vse
Katarina Mlinarec, Špela Hrast, Taja Klemen and Vesna Ferk Savec (UL PEF, Center KemikUM)
KemikUm raziskuje lastnosti različnih vrst polimerov v plastični embalaži
Teaching With a Pinch of AI
Janez Demšar, UL FRI
Bor Stepišnik (UL PEF student)
Koliko sevanja prejmemo v zaprtem prostoru?

Workshop is cancelled due to illness
10.30 – 11.00
Coffee break and time for a discussion
10.30 – 13.30
Workshops in avla
Workshop for pupils and teachers: Kako svet doživljajo osebe s posebnimi potrebami in kako jim lahko pomagamo s prilagoditvami
Lara Gašpar and Maja Otič (UL PEF students)
Prostor: AVLA
Round table and workshops (only in Slovene)
SECTION 4
Round table for all participants
(Moderated by: Rok Rudež, Gimnazija Kranj)
SECTION 5
Workshop for teachers
(Moderated by: Roman Bobnarič, Gimnazija Ormož)
SECTION 6
Workshop for pupils, students and teachers
(Moderated by: Špela Hrast, UL PEF, Center KemikUm)
SECTION 7
Workshop for pupils in the third period of primary school, students and teachers
(Moderated by: Taja Klemen, UL PEF, Center KemikUm)
Room 026
Room 105
Kem. lab. P-044
Room P-038
11.00 – 12.30
Round table on the advantages, disadvantages and challenges of using artificial intelligence in education
Ljupčo Todorovski (UL FMF, IJS), Simon Dobršek (UL FE), Irena Nančovska Šerbec (UL PEF), Andrej Brodnik (UL FRI, UP FAMNIT), Sanja Jedrinović (Center UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu), Uroš Ocepek (Srednja tehnična in poklicna šola Trbovlje), Nataša Kne (Gimnazija Kranj), Tilen Avguštin (Gimnazija Kranj), Maj Bijol (Gimnazija Kranj student), Jakob Velkavrh (Gimnazija Kranj student), Janez Balanč (Gimnazija Kranj student), Ožbej Markun (Gimnazija Kranj student)
Roman Bobnarič and Lenka Keček Vaupotič (Gimnazija Ormož)
Fizično računalništvo pri pouku fizike
Ajda Godec and Jaka Prelog (UL FKKT students)
Kdaj koruzna zrna postanejo pok-ovka? – eksperimentalna delavnica kot primer vodenega eksperimentalno-raziskovalnega dela z navdihom iz rastlinskega sveta
Taja Klemen, Katarina Mlinarec, Špela Hrast and Vesna Ferk Savec (UL PEF, Center KemikUM)
KemikUm raziskuje obrambni mehanizem ribe glenavice in sluzi
12.30 – 13.30
Lunch break
Plenary lectures
(Moderated by: Matija Lokar, UL FMF)
SECTION 8
Izkušnje z didaktično uporabo IKT v visokošolskem izobraževanju

(Moderated by: Mateja Bevčič, Center UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu)
SECTION 9
Workshop for pupils, students and teachers

(Moderated by: Vesna Ferk Savec, UL PEF)
Room 212
Room 048
Room 104
13.30 – 15.00
1 ⊕ 1 ≡ 4
Andrej Brodnik, UL FRI and UP FAMNIT
Mateja Bevčič, Sanja Jedrinović, Tadeja Nemanič (Center UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu) and Vesna Ferk Savec (UL PEF)
Primeri dobre prakse gradnje e-portfeljev v pedagoškem procesu
Tina Fabjan, Nina Stropnik (UL PEF students) and Vesna Ferk Savec (UL PEF)
Pametno uporabi svoj telefon pri pouku kemije
Lucija Matić, Manca Pajnič and Robert Sotler (UL ZF)
Krepitev interdisciplinarnih kompetenc študentov zdravstvene nege z uporabo sodobnih pristopov v izobraževanju
Mojca Šraj and Nejc Bezak (UL FGG)
Spodbujanje razvoja višjih miselnih procesov pri študentih z aktivnostmi v spletni učilnici Moodle z uporabo vtičnika .hp5
Učitelj in učenec z roko v roki skozi učni proces do kakovostnega znanja
Tjaša Kampos, OŠ Venclja Perka
Neja Markelj (UL FŠ)
Vpeljevanje aktivnosti za samostojnejše učenje s pomočjo posodobitve spletne učilnice pri predmetu Didaktika športne vzgoje 1
Izak Jenko, Jan Genc and Nejc Zajc (UL FMF students)
Matematično raziskovalno srečanje MaRS
Domen Kušar and Mateja Volgemut (UL FA)
Digitalizacija predmeta opisna geometrija
15.00 – 15.15
Coffee break
Section presentations and workshops (only in Slovene)
SECTION 10
Sessional lectures for all participants
MINUT
(Moderated by: Matija Lokar, UL FMF)
SECTION 11
Sessional lectures for all participants
(Moderated by: Uroš Ocepek, STPŠ Trbovlje)
SECTION 12
Izkušnje z didaktično uporabo IKT v visokošolskem izobraževanju
(Moderated by: Marko Papić, Center UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu)
SECTION 13
Workshop for teachers
(Moderated by: Nina Poljanšek, OŠ Preska)
Room 112
Room 014
Room 048
Room 102
15.15 – 16.45
Matija Lokar (UL FMF)
MINUT NAPOJ – preplet matematike, informatike, naravoslovja, umetnosti in tehnike – postrska predstavitev
Tanja Nuša Kočevar, Elena Fajt, Nastja Sagadin, Alenka More and Marjeta Čuk (UL NTF)
Digitalno oblikovanje kot pomemben vidik razvijanja trajnostnih vsebin v študijskem procesu oblikovanja tekstilij in oblačil
Sanja Jedrinović, Mateja Bevčič, Tadeja Nemanič (Center UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu) and Vesna Ferk Savec (UL PEF)
Vključevanje projektnega e-učenja v pedagoški proces
Nina Poljanšek and Romana Franković (OŠ Preska)
STEAM osnovnošolski projekt – Preska rešuje izzive
Marina Trost and Marta Lukanec (Gimnazija Vič Ljubljana)
Sklop nalog iz kemije s programiranjem v projektu Tomo
Alen Krajnc and Jure Vajs (UL FFA)
Brunching with Soft and research skills at UL FFA: Unlocking Your Full Potential
Iztok Prislan (UL BF)
Projektno delo in uporaba IKT pri predmetu kemija
Nastja Lasič and Andreja Kramar (Gimnazija Šentvid)
Matematika in Pišek (projekt MINUT)
Anja Boc (UL MF), Raja Gošnak Dahmane and Robert Sotler (UL ZF)
Integracija IKT v izvedbo vaj iz anatomije za študente Zdravstvene fakultete UL
Irena Mrak Merhar and Klavdija Hribernik (SGGOŠ Ljubljana)
Z matematiko v programiranje
Uroš Ocepek (STPŠ Trbovlje)
Digitalna umetnost, programiranje in matematika
Tita Stanek Zidarič (UL ZF)
Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije v simuliranem okolju z namenom učenja in poučevanja spretnosti za pomoč pri dojenju
Matija Lokar (UL FMF)
S programiranjem v matematiko in z matematiko v programiranje
Vesna Skrbinjek (MFDPS), Boris Aberšek (UM FNM), Mateja Brejc, Marko Divjak (DOBA Maribor), Vesna Ferk Savec (UL PEF), Viktorija Florjančič, Andreja Istenič (UP FM), Taja Klemen (UL PEF), Mojca Kukanja Gabrijelčič (UP PEF), Urška Martinc (UM FNM), Maja Vičič Krabonja (SEŠ Maribor), Andrej Flogie (UM FNM)
Vpeljava kombiniranega izobraževanja v visokošolsko izobraževanje
16.45 – 17.00
Final thoughts of the second day and conclusion of the event

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.