Program dogodka

Programsko-organizacijski odbor si pridržuje pravico do sprememb programa
Vabljeni k ogledu povzetkov posameznih predstavitev in delavnic
20. september 2023
8.00 – 8.45
Registracija in zbiranje udeležencev
8.45 – 9.00
Uvod in pozdrav
Predavalnica 212
Plenarna predavanja / Plenary lectures
(moderira: Anton Meden, UL FKKT)
SKLOP 1
Delavnica za učence, dijake in učitelje

(moderira: Matej Vošnjak, UL PEF)
SKLOP 2
Delavnica za dijake in učitelje
(moderira: Nives Kitanovski, UL FKKT)
Predavalnica 212
Predavalnica 132
Kem. lab. P-044
9.00 – 10.30
Elektrokataliza za energijo in trajnostne kemikalije / Electrocatalysis for Energy and Sustainable Chemicals
Boštjan Genorio, UL FKKT
Viktorija Kvas (študentka UL PEF)
Ustvarjamo trajnostno

Delavnica se ne izvaja zaradi bolezni
Kaja Pleša, Jernej Jurko, Aleš Knez in Nives Kitanovski (UL FKKT)
Pot v svet kemijske čarovnije
Snovalsko razmišljanje in soustvarjanje za doseganje pedagoške spremembe / Design Thinking and Co-Creation for Impact
Stanislav Avsec, UL PEF
10.30 – 11.00
Odmor za kavo in diskusijo / Coffee break and time for a discussion
Sekcijske predstavitve in delavnice / Section presentations and workshops (only in Slovene)
SKLOP 3
Delavnica GreenSTEAM / Workshop GreenSTEAM

(moderira: Boštjan Genorio, UL FKKT)
SKLOP 4
Sekcijska predavanja za vse udeležence

(moderira: Anton Meden, UL FKKT)
SKLOP 5
Delavnica za učence 3. triade OŠ, dijake in učitelje

(moderira: Špela Hrast, UL PEF, Center KemikUm)
SKLOP 6
Delavnica za učence 1. in 2. triade OŠ in učitelje

(moderira: Sabina Gaberšek, Tehno park Celje)
Predavalnica 104
Predavalnica 012
Predavalnica P-038
Predavalnica 102
11.00 – 12.30
Boštjan Genorio in projektni sodelavci (UL FKKT)
Green STEAM model for teachers’ and students’ education – analysis of state-of the art in four countries
Anton Meden (UL FKKT)
Kako težka je energija?
Špela Hrast, Taja Klemen, Katarina Mlinarec in Vesna Ferk Savec (UL PEF, Center KemikUm)
KemikUm raziskuje pritrjevanje klapavic in lepila
Sabina Gaberšek in Simona Šalej (Tehno park Celje)
STEAM trajnostna kreativna delavnica
Jaka Prelog in Ajda Godec (študenta UL FKKT)
Skoncentrirajmo se na raztopine: razvejitveni scenarij kot primer inovativnega učila pri pouku kemije v SŠ
Kaja Bračič, Katja Stanič in Janja Majer Kovačič (UM FNM)
Tandemsko izvajanje nastopov bodočih učiteljev kemije
Vesna Hriberšek in Janja Majer Kovačič (UM FNM)
Kemijsko računstvo – strah ali izziv?
12.30 – 13.30
Odmor za kosilo / Lunch break
Plenarna predavanja / Plenary lectures
(moderira: Vesna Ferk Savec, UL PEF)
SKLOP 7
Izkušnje z didaktično uporabo IKT v visokošolskem izobraževanju

(moderira: Sanja Jedrinović, Center UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu)
SKLOP 8
Sekcijska predavanja za vse udeležence

(moderira: Andrej Demšar, UL NTF)
Predavalnica 212
Predavalnica 048
Predavalnica 012
13.30 – 15.00
Novi pedagoški pristopi za poglobljeno učenje z uporabo digitalnih tehnologij
Jože Rugelj, UL PEF
Sanja Jedrinović, Mateja Bevčič, Tadeja Nemanič (Center UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu) in Vesna Ferk Savec (UL PEF)
Vrednotenje vključevanja kombiniranega študija z uporabo SAMR modela
Andrej Lukšič (UL FDV)
Interdisciplinarni študentski projekti za uveljavljanje ciljev trajnostnega razvoja, prijavljeni na FDV
Tina Rozmanič, Tina Matić in Karmen Pižorn (UL PEF)
Množični odprti spletni tečaj (MOST) o več-/raznojezičnosti
Borut Batagelj (UL FRI), Luka Galjot, Marcel Loboda, Vid Peršak, Luka Dragar (študenti UL FRI), Tina Dernovšek (študentka UL ALUO) in Igor Divjak (Društvo slovenskih pisateljev)
Pesmomat
Katja Zdešar Kotnik (UL BF)
Igrifikcija študijskih vsebin
Barbara Prinčič (UL ALUO)
Nagovarjanje aktualnih družbenih in trajnostnih problemov skozi prizmo industrijskega, trajnostnega in storitvenega oblikovanja
Podnebje nas vse povezuje
Gaja Brecelj, Umanotera
Vid Žepič in Marko Kambič (UL PF)
IKT-podprta didaktična prenova predmetov na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani
Monika Kavalir (UL FF) in Breda Hribernik (študentka UL FF)
Stara angleščina v sodobni preobleki: Priprava gradiv za e-učenje s sodelovanjem študentov in študentk
Andrej Demšar (UL NTF), Matija Svetina (UL FF) in Marko Pavliha (UL FPP)
Celostno razmišljanje in delovanje
Mitja Dečman, Damijana Keržič in Vida Zorko (UL FU)
Spremljanje študentovega napredka v e-učilnici
15.00 – 15.15
Odmor za kavo / Coffee break
Sekcijske predstavitve in delavnice / Section presentations and workshops (only in Slovene)
SKLOP 9
Sekcijska predavanja za vse udeležence
(moderira: Nika Cebin, Gimnazija Ledina)
SKLOP 10
Sekcijska predavanja za vse udeležence
(moderira: Gregor Torkar, UL PEF)
SKLOP 11
Sekcijska predavanja za vse udeležence
(moderira: Špela Cerar, UL PEF)
SKLOP 12
Izkušnje z didaktično uporabo IKT v visokošolskem izobraževanju
(moderira: Tadeja Nemanič, Center UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu)
Predavalnica 112
Predavalnica 134
Predavalnica 104
Predavalnica 048
15.15 – 16.45
Laura Javoršek (OŠ Ob Rinži Kočevje)
Trajnosti naproti z aktivnostmi v okviru programa GLOBE
Gregor Torkar, Andreja Dolenec (OŠ Šmartno pod Šmarno goro), Živa Škrinjar, Tim Prezelj (UL PEF)
MULTIPLIERS+: Učenci in dijaki kot raziskovalci in multiplikatorji znanosti
Jovan Trajkovski, Miha Ambrož in Robert Kunc (UL FS)
Igra vlog kot učinkovita metoda pri izdelovanju projektne naloge iz predmeta Tehnično risanje
Tadeja Nemanič, Mateja Bevčič, Sanja Jedrinović (Center UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu) in Vesna Ferk Savec (UL PEF)
Primeri dobre prakse uporabe mikro MOOC-ov na različnih študijskih področjih
Mateja Godec (Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer)
Izbirni predmet »ITS raziskovanje« na GFML
Marija Frontini (OŠ Šmartno v Tuhinju)
Krožno gospodarstvo – postrska predstavitev
Špela Cerar (UL PEF)
Tekmovanje v računalniškem mišljenju Bober kot način seznanjanja učencev z računalništvom
Tijana Markovič, Jasna Omersel, Martina Gobec in Matjaž Jeras (UL FFA)
Kako poteka celjenje ran? Posodobitev laboratorijskih vaj pri predmetu Imunologija kože z imunokemijo s pomočjo inovativnih tehnologij
Nina Žuman (Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer)
Z znanjem kemije do uporabnega izdelka
Maša Mohar in Gabrijela Krajnc (OŠ Vide Pregarc, Šolski center Kranj)
Kemijsko računalo – Programiranje z delčki – postrska predstavitev
Matija Lokar (UL FMF)
Pišek ni (samo) prisrčno, puhasto bitje, ampak tudi prisrčno računalniško tekmovanje
Metka Skubic in Anita Jug Došler (UL ZF)
Pilotna posodobitev predmeta Delo s starši z uporabo IKT
Darja Sovan in Zdenka Krzyk (Gimnazija Šiška)
Spoznavanje fosilov v urbanih naseljih s pomočjo aplikacije TeachOUT
Nina Kociper (Waldorfska šola Ljubljana, OE Savinja)
Poučevanje delov celote v waldorfski šoli


Predavanje se ne izvaja zaradi bolezni
Andrej Nemec (OŠ Prežihovega Voranca Bistrica)
Digitalne sobe pobega in Lovrobrod v okviru projekta Erasmus+
Petra Golja (UL BF)
Videoposnetki predavanj – potuha ali uporabno orodje?
Davor Kržišnik in Andreja Žagar (UL BF)
Pilotna posodobitev izvedbe predmeta Biotehnologija v lesarstvu z didaktično uporabo IKT
16.45 – 17.00
Sklepne misli prvega dne
21. september 2023
8.00 – 9.00
Registracija in zbiranje udeležencev
Plenarna predavanja / Plenary lectures
(moderira: Irena Nančovska Šerbec, UL PEF)
SKLOP 1
Delavnice za učence 1. in 2. triade OŠ in učitelje

(moderira: Samantha Veber, Tehno park Celje)
SKLOP 2
Delavnica za učence
(moderira: Matej Vošnjak, UL PEF)
SKLOP 3
Delavnica za učence 3. triade OŠ, dijake in učitelje
(moderira: Katarina Mlinarec, UL PEF, Center KemikUm)
Predavalnica 212
Predavalnica 016
Predavalnica P-006
Predavalnica P-038
9.00 – 10.30
Računalništvo je priložnost / Informatics is an Opportunity
Ivan Kalaš, Univerza Comenius Bratislava, Fakulteta za matematiko, fiziko in informatiko
Samantha Veber, Klara Ramšak Florić in Ciril Kink (Tehno park Celje)
Z interaktivnim izobraževalnim robotom Photon po trajnostni poti

Delavnica se ne izvaja zaradi bolezni
Patricija Primožič in Ana Milanič (študentki UL PEF)
Voda za vse
Katarina Mlinarec, Špela Hrast, Taja Klemen in Vesna Ferk Savec (UL PEF, Center KemikUM)
KemikUm raziskuje lastnosti različnih vrst polimerov v plastični embalaži
Pouk s ščepcem umetne inteligence / Teaching With a Pinch of AI
Janez Demšar, UL FRI
Bor Stepišnik (študent UL PEF)
Koliko sevanja prejmemo v zaprtem prostoru?

Delavnica se ne izvaja zaradi bolezni
10.30 – 11.00
Odmor za kavo in diskusijo / Coffee break and time for a discussion
10.30 – 13.30
Delavnice v avli / Workshops in avla
Delavnica za učence in učitelje: Kako svet doživljajo osebe s posebnimi potrebami in kako jim lahko pomagamo s prilagoditvami
Lara Gašpar in Maja Otič (študentki UL PEF)
Prostor: AVLA
Okrogla miza in delavnice / Round table and workshops (only in Slovene)
SKLOP 4
Okrogla miza za vse udeležence
(moderira: Rok Rudež, Gimnazija Kranj)
SKLOP 5
Delavnica za učitelje
(moderira: Roman Bobnarič, Gimnazija Ormož)
SKLOP 6
Delavnica za učence, dijake in učitelje
(moderira: Špela Hrast, UL PEF, Center KemikUm)
SKLOP 7
Delavnica za učence 3. triade, dijake in učitelje
(moderira: Taja Klemen, UL PEF, Center KemikUm)
Predavalnica 026
Predavalnica 105
Kem. lab. P-044
Predavalnica P-038
11.00 – 12.30
Okrogla miza o prednostih, slabostih in izzivih uporabe umetne inteligence v izobraževanju
Ljupčo Todorovski (UL FMF, IJS), Simon Dobršek (UL FE), Irena Nančovska Šerbec (UL PEF), Andrej Brodnik (UL FRI, UP FAMNIT), Sanja Jedrinović (Center UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu), Uroš Ocepek (Srednja tehnična in poklicna šola Trbovlje), Nataša Kne (Gimnazija Kranj), Tilen Avguštin (Gimnazija Kranj), Maj Bijol (dijak Gimnazija Kranj), Jakob Velkavrh (dijak Gimnazija Kranj), Janez Balanč (dijak Gimnazija Kranj), Ožbej Markun (dijak Gimnazija Kranj)
Roman Bobnarič in Lenka Keček Vaupotič (Gimnazija Ormož)
Fizično računalništvo pri pouku fizike
Ajda Godec in Jaka Prelog (študenta UL FKKT)
Kdaj koruzna zrna postanejo pok-ovka? – eksperimentalna delavnica kot primer vodenega eksperimentalno-raziskovalnega dela z navdihom iz rastlinskega sveta
Taja Klemen, Katarina Mlinarec, Špela Hrast in Vesna Ferk Savec (UL PEF, Center KemikUM)
KemikUm raziskuje obrambni mehanizem ribe glenavice in sluzi
12.30 – 13.30
Odmor za kosilo / Lunch break
Plenarna predavanja / Plenary lectures
(moderira: Matija Lokar, UL FMF)
SKLOP 8
Izkušnje z didaktično uporabo IKT v visokošolskem izobraževanju

(moderira: Mateja Bevčič, Center UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu)
SKLOP 9
Delavnice za učence, dijake in učitelje

(moderira: Vesna Ferk Savec, UL PEF)
Predavalnica 212
Predavalnica 048
Predavalnica 104
13.30 – 15.00
1 ⊕ 1 ≡ 4
Andrej Brodnik, UL FRI in UP FAMNIT
Mateja Bevčič, Sanja Jedrinović, Tadeja Nemanič (Center UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu) in Vesna Ferk Savec (UL PEF)
Primeri dobre prakse gradnje e-portfeljev v pedagoškem procesu
Tina Fabjan, Nina Stropnik (študentki UL PEF) in Vesna Ferk Savec (UL PEF)
Pametno uporabi svoj telefon pri pouku kemije
Lucija Matić, Manca Pajnič in Robert Sotler (UL ZF)
Krepitev interdisciplinarnih kompetenc študentov zdravstvene nege z uporabo sodobnih pristopov v izobraževanju
Mojca Šraj in Nejc Bezak (UL FGG)
Spodbujanje razvoja višjih miselnih procesov pri študentih z aktivnostmi v spletni učilnici Moodle z uporabo vtičnika .hp5
Učitelj in učenec z roko v roki skozi učni proces do kakovostnega znanja
Tjaša Kampos, OŠ Venclja Perka
Neja Markelj (UL FŠ)
Vpeljevanje aktivnosti za samostojnejše učenje s pomočjo posodobitve spletne učilnice pri predmetu Didaktika športne vzgoje 1
Izak Jenko, Jan Genc in Nejc Zajc (študenti UL FMF)
Matematično raziskovalno srečanje MaRS
Domen Kušar in Mateja Volgemut (UL FA)
Digitalizacija predmeta opisna geometrija
15.00 – 15.15
Odmor za kavo / Coffee break
Sekcijske predstavitve in delavnice / Section presentations and workshops (only in Slovene)
SKLOP 10
Sekcijska predavanja za vse udeležence
MINUT
(moderira: Matija Lokar, UL FMF)
SKLOP 11
Sekcijska predavanja za vse udeležence
(moderira: Uroš Ocepek, STPŠ Trbovlje)
SKLOP 12
Izkušnje z didaktično uporabo IKT v visokošolskem izobraževanju
(moderira: Marko Papić, Center UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu)
SKLOP 13
Delavnica za učitelje
(moderira: Nina Poljanšek, OŠ Preska)
Predavalnica 112
Predavalnica 014
Predavalnica 048
Predavalnica 102
15.15 – 16.45
Matija Lokar (UL FMF)
MINUT NAPOJ – preplet matematike, informatike, naravoslovja, umetnosti in tehnike – postrska predstavitev
Tanja Nuša Kočevar, Elena Fajt, Nastja Sagadin, Alenka More in Marjeta Čuk (UL NTF)
Digitalno oblikovanje kot pomemben vidik razvijanja trajnostnih vsebin v študijskem procesu oblikovanja tekstilij in oblačil
Sanja Jedrinović, Mateja Bevčič, Tadeja Nemanič (Center UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu) in Vesna Ferk Savec (UL PEF)
Vključevanje projektnega e-učenja v pedagoški proces
Nina Poljanšek in Romana Franković (OŠ Preska)
STEAM osnovnošolski projekt – Preska rešuje izzive
Marina Trost in Marta Lukanec (Gimnazija Vič Ljubljana)
Sklop nalog iz kemije s programiranjem v projektu Tomo
Alen Krajnc in Jure Vajs (UL FFA)
Brunching with Soft and research skills at UL FFA: Unlocking Your Full Potential
Iztok Prislan (UL BF)
Projektno delo in uporaba IKT pri predmetu kemija
Nastja Lasič in Andreja Kramar (Gimnazija Šentvid)
Matematika in Pišek (projekt MINUT)
Anja Boc (UL MF), Raja Gošnak Dahmane in Robert Sotler (UL ZF)
Integracija IKT v izvedbo vaj iz anatomije za študente Zdravstvene fakultete UL
Irena Mrak Merhar in Klavdija Hribernik (SGGOŠ Ljubljana)
Z matematiko v programiranje
Uroš Ocepek (STPŠ Trbovlje)
Digitalna umetnost, programiranje in matematika
Tita Stanek Zidarič (UL ZF)
Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije v simuliranem okolju z namenom učenja in poučevanja spretnosti za pomoč pri dojenju
Matija Lokar (UL FMF)
S programiranjem v matematiko in z matematiko v programiranje
Vesna Skrbinjek (MFDPS), Boris Aberšek (UM FNM), Mateja Brejc, Marko Divjak (DOBA Maribor), Vesna Ferk Savec (UL PEF), Viktorija Florjančič, Andreja Istenič (UP FM), Taja Klemen (UL PEF), Mojca Kukanja Gabrijelčič (UP PEF), Urška Martinc (UM FNM), Maja Vičič Krabonja (SEŠ Maribor), Andrej Flogie (UM FNM)
Vpeljava kombiniranega izobraževanja v visokošolsko izobraževanje
16.45 – 17.00
Sklepne misli drugega dne in zaključek dogodka

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.