Vtisi z dogodka

Uvod prvega dne

Dogodek smo otvorili z nagovorom vodje programsko-organizacijskega odbora, prof. dr. Vesne Ferk Savec, ter dekana Pedagoške fakultete UL, prof. dr. Janeza Vogrinca.

Plenarna predavanja ter delavnica za dijake in učitelje

Na prvem plenarnem predavanju nam je Boštjan Genorio (UL FKKT) prikazal proces elektrokatalize za energijo in trajnostne kemikalije, Stanislav Avsec (UL PEF) pa nam je predstavil snovalsko razmišljanje in soustvarjanje za doseganje pedagoške spremembe.

Kaja Pleša, Jernej Jurko, Aleš Knez in Nives Kitanovski (UL FKKT) pa so izvedli delavnico za dijake in učitelje na temo poti v svet kemijske čarovnije.

Sekcijske predstavitve in delavnice

Na delavnici GreenSTEAM so Boštjan Genorio in projektni sodelavci (UL FKKT) predstavili zeleni model STEAM za izobraževanje učiteljev in učencev.

Špela Hrast, Taja Klemen, Katarina Mlinarec in Vesna Ferk Savec (UL PEF, Center KemikUm) pa so učencem 3. triade OŠ, dijakom ter učiteljem na delavnici predstavile pritrjevanja klapavic in lepila.

Plenarna predavanja ter sekcijske predstavitve

Na drugih plenarnih predavanjih je Jože Rugelj (UL PEF) predstavil nove pedagoške pristope za poglobljeno učenje z uporabo digitalnih tehnologij, Gaja Brecelj (Umanotera) pa je predstavila, kako nas podnebje vse povezuje.

V paralelni sekciji so pedagogi iz UL so z nami delili svoje izkušnje z didaktično uporabo IKT v visokošolskem izobraževanju. Najprej so Sanja Jedrinović, Mateja Bevčič, Tadeja Nemanič (Center UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu) in Vesna Ferk Savec (UL PEF) predstavile Vrednotenje vključevanja kombiniranega študija z uporabo SAMR modela. Nato so Tina Rozmanič, Tina Matić in Karmen Pižorn (UL PEF) predstavile množični odprti spletni tečaj (MOST) o več-/raznojezičnosti, Katja Zdešar Kotnik (UL BF) je z nami delila izkušnje z igrifikcijo študijskih vsebin, Vid Žepič in Marko Kambič (UL PF) pa sta predstavila z IKT-podprto didaktično prenovo predmetov na Pravni fakulteti UL. Sledili sta še predstavitvi Monike Kavalir in študentke Brede Hribernik (UL FF) o pripravi gradiv za e-učenje s sodelovanjem študentov in študentk pri predmetu Stara angleščina. Mitja Dečman, Damijana Keržič in Vida Zorko (UL FU) pa so predstvili spremljanje študentovega napredka v e-učilnici.

Sekcijske predstavitve in delavnice

Sledil je drugi sklop predstavitev izkušenj pedagogov z didaktično uporabo IKT v visokošolskem izobraževanju. Tadeja Nemanič, Mateja Bevčič, Sanja Jedrinović (Center UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu) in Vesna Ferk Savec (UL PEF) so za uvod z nami delile primere dobre prakse uporabe mikro MOOC-ov na različnih študijskih področjih. Tijana Markovič, Jasna Omersel, Martina Gobec in Matjaž Jeras (UL FFA) so nato predstavili, kako poteka celjenje ran pri predmetu Imunologija kože z imunokemijo s pomočjo inovativnih tehnologij, sledila je predstavitev Metke Skubic in Anite Jug Došler (UL ZF), ki sta predstavili pilotno posodobitev predmeta Delo s starši z uporabo IKT. Nato je Petra Golja (UL BF) spregovorila o videoposnetkih predavanj ter razmisleku, ali gre za potuho ali uporabno orodje. Sekcijo sta zaključila Davor Kržišnik in Andreja Žagar (UL BF), ki sta predstavila pilotno posodobitev izvedbe predmeta Biotehnologija v lesarstvu z didaktično uporabo IKT.

Sklepne misli prvega dne

Prvi dan dogodka smo zaključili z nekaj sklepnimi mislimi.

Plenarna predavanja ter delavnice za učence, dijake in učitelje

V naslednjem dnevu smo nadaljevali s tretjimi plenarnimi predavanji ter delavnicami za učence 3. triade OŠ, dijake in učitelje. Ivan Kalaš (Univerza Comenius Bratislava, Fakulteta za matematiko, fiziko in informatiko) nam je predstavil računalništvo kot priložnost, Janez Demšar (UL FRI) pa pouk s ščepcem umetne inteligence.

Katarina Mlinarec, Špela Hrast, Taja Klemen in Vesna Ferk Savec (UL PEF, Center KemikUM) pa so izvedle delavnico za učence 3. triade OŠ, dijake in učitelje, kjer so predstavile lastnosti različnih vrst polimerov v plastični embalaži.

Delavnice v avli

Študentki Lara Gašpar in Maja Otič (UL PEF) sta izvedli delavnico za učence in učitelje, kjer sta predstavili, kako svet doživljajo osebe s posebnimi potrebami in kako jim lahko pomagamo s prilagoditvami.

Okrogla miza in delavnice

Na okrogli mizo so Ljupčo Todorovski (UL FMF, IJS), Simon Dobršek (UL FE), Irena Nančovska Šerbec (UL PEF), Andrej Brodnik (UL FRI, UP FAMNIT), Sanja Jedrinović (Center UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu), Uroš Ocepek (Srednja tehnična in poklicna šola Trbovlje), Nataša Kne (Gimnazija Kranj), Tilen Avguštin (Gimnazija Kranj), Maj Bijol (dijak Gimnazija Kranj), Jakob Velkavrh (dijak Gimnazija Kranj), Janez Balanč (dijak Gimnazija Kranj) in Ožbej Markun (dijak Gimnazija Kranj) spregovorili o prednostih, slabostih in izzivih, ki jih prinaša uporabe umetne inteligence v izobraževanju.

Študenta Ajda Godec in Jaka Prelog (UL FKKT) sta izvedla eksperimentalno delavnico za učence, dijake in učitelje na temo kdaj koruzna zrna postanejo pok-ovka.

Taja Klemen, Katarina Mlinarec, Špela Hrast in Vesna Ferk Savec (UL PEF, Center KemikUM) pa so izvedle delavnico za učence 3. triade, dijake in učitelje o obrambnih mehanizmih ribe glenavice in sluzi.

Plenarna predavanja ter sekcijske predstavitve

Na zadnjih plenarnih predavanjih je Andrej Brodnik (UL FRI in UP FAMNIT) spregovoril o razvoju digitalne tehnologije, Tjaša Kampos (OŠ Venclja Perka), kako gredo učitelji in učenci z roko v roki skozi učni proces do kakovostnega znanja.

V tretjem sklopu predstavitev izkušenj z didaktično uporabo IKT v visokošolskem izobraževanju so nam najprej Mateja Bevčič, Sanja Jedrinović, Tadeja Nemanič (Center UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu) in Vesna Ferk Savec (UL PEF) predstavile primere dobre prakse gradnje e-portfeljev v pedagoškem procesu. Sledila je predstavitev Lucije Matić, Mance Pajnič in Roberta Sotlerja (UL ZF) o krepitvah interdisciplinarnih kompetenc študentov zdravstvene nege z uporabo sodobnih pristopov v izobraževanju. Nato sta nam Mojca Šraj in Nejc Bezak (UL FGG) predstavila, kako sta pri študentih spodbujala razvoj višjih miselnih procesov z aktivnostmi v spletni učilnici Moodle z uporabo orodja H5P. Sledila je predstavitev Neje Markelj (UL FŠ) o vpeljevanju aktivnosti za samostojnejše učenje s pomočjo posodobitve spletne učilnice pri predmetu Didaktika športne vzgoje 1, sekcijo pa smo zaključili z Domnom Kušarjem in Matejo Volgemut (UL FA), ki sta predstavila digitalizacijo predmeta opisna geometrija.

Sekcijska predavanja ter delavnice za učitelje

Zadnji sklop deljenja izkušenj z didaktično uporabo IKT v visokošolskem izobraževanju smo pričeli s predstavitvijo, kjer so Sanja Jedrinović, Mateja Bevčič, Tadeja Nemanič (Center UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu) in Vesna Ferk Savec (UL PEF) predstavile vključevanje projektnega e-učenja v pedagoški proces. V nadaljevanju je Iztok Prislan (UL BF) predstavil, kako so pri predmetu kemija izvajali projektno delo in uporabljali IKT. Sledili sta še predstavitvi Anje Boc (UL MF), Raje Gošnak Dahmane in Roberta Sotlerja (UL ZF) o integraciji IKT v izvedbo vaj iz anatomije za študente Zdravstvene fakultete UL ter Tite Stanek Zidarič (UL ZF), ki je predstavila uporabo IKT v simuliranem okolju z namenom učenja in poučevanja spretnosti za pomoč pri dojenju. Sekcijo smo zaključili s predstavitvijo vpeljave kombiniranega izobraževanja v visokošolsko izobraževanje, ki so ga predstavile Vesna Skrbinjek (MFDPS), Boris Aberšek (UM FNM), Mateja Brejc, Marko Divjak (DOBA Maribor), Vesna Ferk Savec (UL PEF), Viktorija Florjančič, Andreja Istenič (UP FM), Taja Klemen (UL PEF), Mojca Kukanja Gabrijelčič (UP PEF), Urška Martinc (UM FNM), Maja Vičič Krabonja (SEŠ Maribor), Andrej Flogie (UM FNM).

Na delavnici za učitelje pa sta Nina Poljanšek in Romana Franković (OŠ Preska) predstavili STEAM osnovnošolski projekt – Preska rešuje izzive.

Sklepne misli drugega dne

Tudi drugi dan smo zaključili z nekaj sklepnimi mislimi.

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.