20. - 21. september 2023


TRAJNOSTI NAPROTI S SOUSTVARJANJEM NA PODROČJU STEAM* IZOBRAŽEVANJA

00
dnevi
00
ure
00
minute

Vabljeni k sodelovanju

* STEAM – Mednarodno uveljavljena okrajšava za preplet ved naravoslovje, tehnika in tehnologijo, umetnost ter matematika (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics)

Glavni poudarki dogodka

Dogodek je priložnost za srečanje in predstavitev različnih deležnikov s področja STEAM* izobraževanja, medsebojni navdih in vzpostavitev sodelovanja. Osrednji poudarek dogodka bodo delavnice, okrogle mize in druge aktivnosti namene učencem in dijakom, mladim navdušencem STEAM* področja. Prav tako je dogodek namenjen predstavitvam primerov dobrih praks poučevanja in učenja STEAM* v celotni izobraževalni vertikali, sodobnih raziskovalnih spoznanj STEAM* izobraževanja, možnosti digitalne podpore STEAM* izobraževanju, zaposlitvenih možnostmi na področju STEAM*, itd.

 • osnovnošolci, dijaki in študenti
 • učitelji ter drugi zaposleni na področju vzgoje in izobraževanja v osnovnih in srednjih šolah
 • visokošolski učitelji, asistenti, raziskovalci
 • zainteresirani za empirično podprto poučevanje (»evidence based instructional practices«) na področju STEAM*
 • drugi strokovnjaki s področja STEAM*

Kaj lahko pričakujete na dogodku?

Različne delavnice in dogodki za mlade STEAMovce*

Izvedba različnih aktivnosti s področja STEAM* s strani udeležencev dogodka namenjenih učencem, dijakom in študentom - popularizacija STEAM* področja med mladimi (delavnice, okrogle mize diskusije, ipd).

Spodbujanje "co-creation" pristopa

Izvedba različnih aktivnosti s strani udeležencev dogodka namenjenih vsem udeležencem z namenom spodbujanja »co-creation« pristopa, da bi spodbudili sodelovanje z mladimi ter drugimi deležniki s področja STEAM*, ter da bi spodbujali medsebojno razumevanje različnih stališč, potreb, želja, kot tudi interdisciplinarnosti, kreativnosti in inovativnosti na področju STEAM*.

Vabljeni predavatelji

Plenarna predavanja vabljenih predavateljev na področju izobraževanja STEAM* (plenarna predavanja).

Znanstveno-raziskovalni izsledki

Predstavitev znanstveno-raziskovalnih izsledkov raziskav udeležencev dogodka na področju poučevanja in učenja STEAM* (plenarna in sekcijska predavanja, postrske predstavitve).

Izkušnje učiteljev pri poučevanju STEAM*

Predstavitev izkušenj učiteljev, udeležencev dogodka, pri poučevanju in učenju STEAM* po celotni izobraževalni vertikali (plenarna in sekcijska predavanja, postrske predstavitve).

Teme dogodka

 • Tekoče in nastajajoče teme v razvoju izobraževanja STEAM*
 • Opredelitve in integrirano izobraževanje STEAM*
 • Izobraževanje STEAM* in učni načrti
 • Interdisciplinarnost v izobraževanju STEAM*
 • Ocenjevanje in vrednotenje izobraževanja STEAM*
 • Odnos učiteljev in učencev do izobraževanja STEAM*
 • Izobraževalne prakse STEAM* v osnovnem izobraževanju
 • Izobraževalne prakse STEAM* v srednjem izobraževanju
 • STEAM* izobraževalne prakse v visokem šolstvu
 • STEAM* izobraževalne prakse v neformalnem izobraževanju
 • STEAM* pristop k izobraževanju na daljavo
 • Politike na lokalni, nacionalni in evropski ravni za STEAM* pristope k izobraževanju
 • Predlogi za preoblikovanje učnih načrtov z usmeritvijo STEAM*
 • Prihodnje usmeritve izobraževanja STEAM*
 • Izobraževanje STEAM* in gospodarstvo
 • Poklici STEAM* – dejavnik spola pri izbiri poklica STEAM*
 • Izobraževanje STEAM* in kultura
 • STEAM* in trajnost – cilji trajnostnega razvoja
 • STEAM* in vključujoče izobraževanje
 • Sodobni pristopi k poučevanju in učenju v izobraževanju STEAM*
 • Vključevanje IKT v izobraževanje STEAM*
 • Nacionalni in mednarodni projekti in programi, ki spodbujajo razvoj pristopov STEAM* v izobraževanju
 • Mednarodna tekmovanja STEAM* (za učence in učitelje)
PRIJAVA

Izbirate lahko med tremi možnostmi sodelovanja na dogodku:
pridružite se nam lahko kot predavatelj, kot učitelj s skupino svojih učencev/dijakov/študentov ali kot poslušalec.

Vsi udeleženci s predstavitvijo prispevka bodo prejeli potrdilo o aktivni udeležbi na dogodku, ostali sodelujoči pa potrdilo o udeležbi na dogodku. 

SKUPINE UČENCEV V SPREMSTVU UČITELJEV**

Sodelujoči** iz OŠ, SŠ in UNI
Veliko novih idej, izkušenj in sodelovanja na področju STEAM*
Prijava na dogodek od 1.6. do 9. 9. 2023 oz. do zapolnitve mest
Prost vstop
Potrdilo o udeležbi

POSLUŠALCI**

Sodelujoči** iz OŠ, SŠ in UNI
Veliko novih idej, izkušenj in sodelovanja na področju STEAM*
Prijava na dogodek od 1.6. do 9. 9. 2023 oz. do zapolnitve mest
Prost vstop
Potrdilo o udeležbi

Organiziranost

Organizator dogodka: Univerza v Ljubljani

Koordinator dogodka: UL Pedagoška fakulteta v sodelovanju s Centrom UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu

Programsko-organizacijski odbor:

 • Prof. dr. Vesna Ferk Savec (vodja), UL Pedagoška fakulteta, Center KemikUm
 • Izr. prof. dr. Stanislav Avsec, UL Pedagoška fakulteta
 • Prof. dr. Janez Bešter, UL Fakulteta za elektrotehniko, Center UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu
 • Prof. dr. Iztok Devetak, UL Pedagoška fakulteta, Center KemikUm
 • Sanja Jedrinović, Center UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu
 • Prof. dr. Mojca Juriševič, UL Pedagoška fakulteta, Center za raziskovanje in spodbujanje nadarjenosti
 • Taja Klemen, UL Pedagoška fakulteta, Center KemikUm
 • Doc. dr. Boštjan Kuzman, UL Pedagoška fakulteta
 • Viš. pred. mag. Matija Lokar, Univerza v Ljubljani Fakulteta za matematiko in fiziko
 • Prof. dr. Anton Meden, UL Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
 • Katarina Mlinarec, UL Pedagoška fakulteta, Center KemikUm
 • Mira Metljak, UL Pedagoška fakulteta
 • Doc. dr. Irena Nančovska Šerbec, UL Pedagoška fakulteta
 • Doc. dr. Uroš Ocepek, Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje
 • Mag. Marko Papić, Center za uporabo IKT v pedagoškem procesu
 • Doc. dr. Jerneja Pavlin, UL Pedagoška fakulteta
 • Tim Prezelj, UL Pedagoška fakulteta, Center KemikUm
 • Žan Ternik, prof. mat in rač., Gimnazija Ledina
 • Izr. prof. dr. Gregor Torkar, UL Pedagoška fakulteta
 • Meta Trček, prof. fiz. in teh., OŠ Brezovica pri Ljubljani
 • Dr. Matej Vošnjak, UL Pedagoška fakulteta

Kontaktirajte nas

  Lokacija:

  UL Pedagoška fakulteta
  Kardeljeva ploščad 16
  1000 Ljubljana

  Kontaktna oseba:

  Prof. dr. Vesna Ferk Savec, vesna.ferk@pef.uni-lj.si

  Naročite se na naše e-novice...

  … in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.