Event programme

21 September 2022, UL Faculty of Education
(the Programme and Organising Committee reserves the right to make minor changes to the programme)
You are invited to view summaries of individual presentations and workshops
8.30 – 9.00
Introduction and welcome. prof. dr. Janez Vogrinc (dean, UL PEF)

Ana Duša (UL PEF), Nace Korošec in Neža Drnovšček (AGRFT students)
Svoje usode krojač

Room: AVLA
9.00 – 9.15
Break
PLENARY LECTURES
WORKSHOPS FOR PUPILS AND STUDENTS
(for all participants)
SECTION 1 (recommended for students)
SECTION 2 (recommended for pupils in the first three years of primary school)
SECTION 3 (recommended for pupils in the third year of primary school and students)
SECTION 4 (recommended for pupils in the third year of primary school and students)
SECTION 5 (recommended for pupils in the third year of primary school and students)
SECTION 6 (recommended for students)
SECTION 7 (recommended for students)
SECTION 8 (recommended for pupils in the third year of primary school and students)
SECTION 9 (recommended for pupils in the second year of primary school, 4th grade)
SECTION 10
Moderated by: Vesna Ferk Savec
Room: 212
Moderated by: Irena Nančovska Šerbec
Room: 105
Moderated by: Špela Klofutar
Room: 104
Moderated by: Iztok Devetak
Room: P-038
Moderated by: Mateja Bevčič
Room: P-020
Moderated by: Nika Cebin
Room: 103
Moderated by: Monika Zupančič
Room: 410
Moderated by: Helena Gabrijelčič Tomc
Room: 132
Moderated by: Andrej Godec
Room: P-044, kem. lab.
Moderated by: Jerneja Pavlin
Room: P-006
Moderated by: Gregor Torkar and Žan Rode 9.15 – 15.00
Room: 112
9.15-10.00
Maija Aksela (Univerza v Helsinkih, Finska)
How to empower makers of future towards sustainability through STEAM education in the Finnish LUMA ecosystem? (Kako s STEAM* izobraževanjem v finskem ekosistemu LUMA opolnomočiti ustvarjalce prihodnosti za trajnostni razvoj?)
Irena Nančovska Šerbec in Alenka Žerovnik (UL PEF)
Digitalne zgodbe – od mitologije do umetne inteligence
Špela Klofutar (Zavod Špelinice) in Ana Klofutar (Biro Gašperič)
Zemeljska umetnost
Iztok Devetak in Luka Vinko (UL PEF)
Spoznaj analizo vode kot izhodišče za načrtovanje trajnostnih ukrepov pri varovanju vod
Mateja Bevčič, Sanja Jedrinović in Tadeja Nemanič (Center UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu)
Ustvarjanje večpredstavnih gradiv z orodjem Canva
Nika Cebin (Gimnazija Ledina), Maša Julija Melinc, Kristina Mihelič, Zala Ferenc, Gašper Roblek (Gimnazija Ledina students)
Zelena Ledina
Natalija Sitnikova in Jan Dežan (študenta UL FKKT)
Igrifikacija kemijskih pojmov
Helena Gabrijelčič Tomc, Petra Žvab Rožič, Tanja Nuša Kočevar in Andrej Iskra (UL NTF)
Geološki stolpi spregovorijo skozi interaktivnost in digitalno pripovedništvo
Nives Kitanovski (UL FKKT) ter Kristina Božič, Zala Kožuh in Jaka Prelog (študentje UL FKKT)
Kemije ni brez domišljije (za dijake)
Saša Ziherl, Terezija Rupnik, Katarina Susman in Jerneja Pavlin (UL PEF)
Elektrika in magneti v šoli
Bridge Academy, Erasmus+ project “Education on climate rules in context”
Climate Rules


How to apply: the selection of participating secondary schools is managed by the EcoSchool Programme
10.00-10.45
Hiroki Fujii (Univerza v Okayami, Japonska)
Curriculum and pedagogy of climate change education: in and beyond science education (Kurikulum in pedagogika izobraževanja o podnebnih spremembah: v naravoslovnem izobraževanju in zunaj njega)
Nives Kitanovski (UL FKKT), Ajda Godec, Barbara Derganc, Petra Šporar (študentje UL FKKT)
Kemije ni brez domišljije (za osnovnošolce)
10.45-11.00
Coffee break
Room: AVLA
SESSIONAL LECTURES
WORKSHOPS FOR TEACHERS AND OTHER PROFESSIONALS
WORKSHOPS FOR PUPILS AND STUDENTS
SESSION 1 (recommended for primary school teachers)
SESSION 2 (recommended for secondary school teachers)
SESSION 3 (for all participants)
SESSION 4 (recommended for primary/elementary school teachers)
SESSION 5 (recommended for Primary/Secondary teachers)
SESSION 6 (recommended for Primary/Secondary teachers)
SECTION 11 (recommended for pupils in the third year of primary school)
SECTION 12 (recommended for pupils in the third year of primary school)
SECTION 13 (recommended for students)
SECTION 14 (recommended for students)
SECTION 15 (recommended for pupils in the third year of primary school and students)
SECTION 16 (recommended for pupils in the third year of primary school and students)
Moderated by: Irena Nančovska Šerbec
Room: 012
Moderated by: Žan Ternik
Room: P-038
Moderated by: Matija Lokar
Room: 212
Moderated by: Sonja Rajh
Room: 103
Moderated by: Tim Prezelj
Room: 134
Moderated by: Vesna Ferk Savec
Room: 104
Moderated by: Barbara Kavčnik Rogelj
Room: 014
Moderated by: Stanislav Avsec
Room: P-020
Moderated by: Monika Zupančič
Room: P-044, kem. lab
Moderated by: Sanja Jedrinović
Room: 410
Moderated by: Martina Erjavšek
Room: P-053
Moderated by: Tadeja Nemanič
Room: 105
11.10-12.40
Jerneja Pavlin in Katarina Susman (UL PEF)
Evalvacija naravoslovnih didaktičnih iger prihodnjih učiteljev razrednega pouka
Tia Kralj (študentka UL PEF), Iztok Devetak in Miha Slapničar (UL PEF)
Kemija naravnih spojin – antioksidativne lastnosti piperidinskih alkaloidov
Miha Ambrož (UL FS), Johannes Pernaa, Outi Haatainen in Maija Aksela (Univerza v Helsinkih, Finska)
Application of single board computers in STEM education
Sonja Rajh in Mojca Suban (Zavod RS za šolstvo)
Preiskovanje kot sodoben pristop k učenju in poučevanju matematike
Tim Prezelj (UL PEF)
Inkluzivno in uravnoteženo naslavljanje vsebin s področja spolne vzgoje s pomočjo umetniške prakse
Vesna Ferk Savec in Katarina Mlinarec (UL PEF)
Zelena kemija ob uporabi eksperimentalnega dela
Barbara Kavčnik Rogelj in Mateja Šebenik (OŠ Brezovica pri Ljubljani)
Fibonaccijeva biologija
Brina Kurent, Primož Pirnovar in Stanislav Avsec (UL PEF)
Ustvarjamo po svojih lastnih merah
Veronika Koradin, Vesna Podgrajšek in Patrik Završnik (študentje UL FKKT)
Izdelava umetnega kaviarja
Sanja Jedrinović, Tadeja Nemanič in Mateja Bevčič (Center UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu)
Izdelava krajših animiranih posnetkov
Martina Erjavšek, Barbara Zaman, Francka Lovšin Kozina, Stojan Kostanjevec (UL PEF)
MasterChef in prehranske vsebine v naravoslovju
Nemanič, Mateja Bevčič in Sanja Jedrinović (Center UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu)
Ustvarimo sobe pobega
Lea Kavčič (Osnovna šola Šenčur) in Irena Nančovska Šerbec (UL PEF)
Učenje računalništva s pripovedovanjem zgodb o kekcu in reševanjem avtentičnih problemov
Bor Kolar Bačnik (študent UL FKKT) in Krištof Kranjc (UL FKKT)
Trikloroizocianurna kislina kot poceni in manj nevaren nadomestek klora pri elektrofilnih substitucijah na aromatih
Karen Onodera in Hiroki Fujii (Univerza v Okayami, Japonska)
New Science Education Using Folktales to Learn Coexistence with Nature
Tjaša Černoša (Waldorfska šola in vrtec Savinja )
Začetek nečesa novega – fizika v 6. Razredu waldorfske šole
Črtomir Podlipnik in Krištof Kranjc (UL FKKT)
Uporaba mikro MOOC tečajev za vseživljenjsko učenje (CPD) pedagoškega kadra STEM fakultet
Michael Gregory (Founder of My favourite experiment)
Science on Your Stage & Experiments – World tour
Miha Lukšič, Andrej Godec, Bojan Šarac in Črtomir Podlipnik, (UL FKKT)
Molekulsko modeliranje: kemija ali umetnost?
Samo Zupan, Miha Ambrož in Robert Kunc (UL FS)
Modern pristop k načrtovanju tehničnih izdelkov in vloga tehnične dokumentacije
Andreja Bačnik in Simona Slavič Kumer (Zavod RS za šolstvo)
Naravoslovna pismenost kot izhodišče za STEAM področje in pristop
K.F. Ardh and Hiroki Fujii (Univerza v Okayami)
Beware Silent Invaders: Knowledge on Invasive Plant Species and Attitude Towards Plant Conservation Among Pre-Service Science Teachers
12.40-13.40
Lunch break
PLENARY LECTURES
WORKSHOPS FOR DIFFERENT PARTICIPANTS
(for all participants)
SESSION 7
(recommended for primary/elementary school teachers)
SESSION 8
(recommended for primary/elementary school teachers)
SESSION 9
(for all participants)
SESSION 10
(recommended for primary school teachers)
Moderated by: Anton Meden
Room: 212
Moderated by: Ana Duša
Room: AVLA
Moderated by: Danica Dolničar
Room: 104
Moderated by: David Rihtaršič
Room: P-020
Moderated by: Saša Ziherl
Room: P-006
13.40-14.25
Lučka Kajfež Bogataj (UL BF)
Prihodnost znotraj planetarnih mej
Ana Duša (UL PEF)
Identifikacija in naslavljanje mladostnikovih osebnih stisk v zvezi z družbenimi in podnebnimi spremembami s pomočjo gledaliških metod
Danica Dolničar, Bojana Boh Podgornik (UL NTF) in Vesna Ferk Savec (UL PEF)
Inovativne možnosti računalniške vizualizacije strukture molekul
David Rihtaršič (UL PEF)
Poučevanje elektronike z uporabo čarovniških trikov
Saša Ziherl, Katarina Susman in Jerneja Pavlin (UL PEF)
Učenje fizikalnih vsebin z gradivi projekta ARphymedes
14.25-15.10
Uroš Ocepek (Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje)
Več znaš, več veljaš: avtentični dijaški računalniški projekti z namenom spoznanja področij STEAM znotraj strokovnih modulov s področja računalništva
15.10-15.15
Break
15.15-16.00
ROUND TABLE WITH PLENARY SPEAKERS
Maija Aksela, Hiroki Fujii, Lučka Kajfež Bogataj in Uroš Ocepek
(for all participants)

Room: 212

Moderated by Meta Trček (OŠ Brezovica pri Ljubljani), Nika Cebin (Gimnazija Ledina) in Žan Rode (UL PEF) together with pupils, students
Contemporary STEAM challenges through the eyes of young people: a roundtable with plenary speakers
16.00-16.05
Break
SESSIONAL LECTURES
WORKSHOPS FOR DIFFERENT PARTICIPANTS
SESSION 11 (recommended for primary school teachers)
SESSION 12 (recommended for secondary school teachers)
SESSION 13 (recommended for UNI teachers)
SESSION 14 UNI (ICT) (recommended for UNI teachers)
SESSION 15 (for all participants)
SESSION 16 (for all participants)
SESSION 17 (for all participants)
Moderated by: Boštjan Kuzman
Room: 112/113
Moderated by: Tim Prezelj
Room: P-038
Moderated by: Stanislav Avsec
Room: 012
Moderated by: Marko Papić
Room: 048
Moderated by: Samo Zupan
Room: 105
Moderated by: Katarina Mlinarec
Room: 104
Moderated by: Gregor Torkar
Room: 134
16.05-17.30
Nina Kociper (Waldorfska šola in vrtec Savinja )
Z gibanjem do znanja poštevanke
Miha Slapničar (UL PEF in Gimnazija in veterinarska šola Ljubljana), Petra Ouček, Julija Kronvogel (dijakinji Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer), Mateja Godec (Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer) in Tim Prezelj (UL PEF)
Rastlinski in glivni toksini, kemijski in družbeno-kulturni pogled
Taja Klemen, Katarina Mlinarec in Vesna Ferk Savec (UL PEF)
Vključevanje samostojnih spletnih učilnic bodočih učiteljev kemije v študijski proces
Petra Golja (UL BF)
Sprotno učenje – mit ali dejanska možnost
Miha Ambrož in Samo Zupan (UL FS)
Modeliranje predmetov za izdelavo na 3D tiskalniku
Katarina Mlinarec in Vesna Ferk Savec (UL PEF)
Kemijska varnost v naravoslovnem izobraževanju
Gregor Torkar (UL PEF)
Odprava v vesolje: kako nasloviti izzive trajnosti v šoli
Katarina Jelenc (študentka UL PEF)
Kombinatorične igre pri pouku matematike
Tim Prezelj (UL PEF)
Biologija kot umetnost – (vizualni) modeli v biologiji
Veronika Koradin, Patrik Završnik in Vesna Podgrajšek (študentje UL FKKT)
Napačna razumevanja dijakov pri redoks reakcijah in galvanskem členu
Katja Zdešar Kotnik (UL BF)
Spodbujanje sprotnega učenja z uporabo IKT
Rok Capuder, Barbi Seme, Miha Majetič (Zavod 404)
Mentoriranje tehnoloških projektov v neformalnem izobraževanju
Matic Jančar (študent UL BF)
Izdelava orgel – srednješolski zaključni projekt
Stanislav Avsec in Vesna Ferk Savec (UL PEF)
Transformativno soustvarjanje s perspektive procesov samoregulacije in kognicije snovanja
Andrej Lukšič (UL FDV)
Ekološka modernizacija: kam gre EU in kam bo šla Slovenija (konceptualni premislek)
Ema Bojnec (dijakinja Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer) in Daša Žuman (študentka UM PEF)
Linearni zapis strukture spojin za slepe
Petra Bezeljak (Univerza na Dunaju), Gregor Torkar (UL PEF), Andrea Möller (Univerza na Dunaju)
Razumevanje povezanosti z naravo pri osnovnošolcih: soočanje z izzivi izobraževalnega sistema
Andrej Demšar (UL NTF)
Čas sprememb
Amela Sambolić Beganović (Zavod RS za šolstvo)
Portal s ponudbo za razvoj digitalnih kompetenc
17.30-17.35
Break
17.35-18.00
STEAM Art and Music Closure
Michael Gregory (Founder of My favourite experiment) Experimental show
Matic Jančar (student UL BF) Nastop na orglah
Room: AVLA

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.