Program dogodka

21. september 2022, UL Pedagoška fakulteta
(programsko-organizacijski odbor si pridržuje pravico do manjših sprememb programa)
Vabljeni k ogledu povzetkov posameznih predstavitev in delavnic
8.30 – 9.00
Uvod in pozdrav, prof. dr. Janez Vogrinc (dekan, UL PEF)

Ana Duša (UL PEF), Nace Korošec in Neža Drnovšček (študent in študentka AGRFT)
Svoje usode krojač

Prostor: AVLA
9.00 – 9.15
Odmor
PLENARNA PREDAVANJA
DELAVNICE ZA UČENCE IN DIJAKE
(za vse udeležence)
SKLOP 1 (priporočamo za dijake)
SKLOP 2 (priporočamo za učence 1. triade OŠ)
SKLOP 3 (priporočamo za učence 3. triade OŠ in dijake)
SKLOP 4 (priporočamo za učence 3. triade OŠ in dijake)
SKLOP 5 (priporočamo za učence 3. triade OŠ in dijake)
SKLOP 6 (priporočamo za dijake)
SKLOP 7 (priporočamo za dijake)
SKLOP 8 (priporočamo za učence 3. triade OŠ in dijake)
SKLOP 9 (priporočamo za učence 2. triade OŠ, 4. razred)
SKLOP 10
Moderira: Vesna Ferk Savec
Prostor: 212
Moderira: Irena Nančovska Šerbec
Prostor: 105
Moderira: Špela Klofutar
Prostor: 104
Moderira: Iztok Devetak
Prostor: P-038
Moderira: Mateja Bevčič
Prostor: P-020
Moderira: Nika Cebin
Prostor: 103
Moderira: Monika Zupančič
Prostor: 410
Moderira: Helena Gabrijelčič Tomc
Prostor: 132
Moderira: Andrej Godec
Prostor: P-044, kem. lab.
Moderira: Jerneja Pavlin
Prostor: P-006
Moderira: Gregor Torkar in Žan Rode 9.15 – 15.00
Prostor: 112
9.15-10.00
Maija Aksela (Univerza v Helsinkih, Finska)
How to empower makers of future towards sustainability through STEAM education in the Finnish LUMA ecosystem? (Kako s STEAM* izobraževanjem v finskem ekosistemu LUMA opolnomočiti ustvarjalce prihodnosti za trajnostni razvoj?)
Irena Nančovska Šerbec in Alenka Žerovnik (UL PEF)
Digitalne zgodbe – od mitologije do umetne inteligence
Špela Klofutar (Zavod Špelinice) in Ana Klofutar (Biro Gašperič)
Zemeljska umetnost
Iztok Devetak in Luka Vinko (UL PEF)
Spoznaj analizo vode kot izhodišče za načrtovanje trajnostnih ukrepov pri varovanju vod
Mateja Bevčič, Sanja Jedrinović in Tadeja Nemanič (Center UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu)
Ustvarjanje večpredstavnih gradiv z orodjem Canva
Nika Cebin (Gimnazija Ledina), Maša Julija Melinc, Kristina Mihelič, Zala Ferenc, Gašper Roblek (dijakinje in dijak Gimnazije Ledina)
Zelena Ledina
Natalija Sitnikova in Jan Dežan (študenta UL FKKT)
Igrifikacija kemijskih pojmov
Helena Gabrijelčič Tomc, Petra Žvab Rožič, Tanja Nuša Kočevar in Andrej Iskra (UL NTF)
Geološki stolpi spregovorijo skozi interaktivnost in digitalno pripovedništvo
Nives Kitanovski (UL FKKT) ter Kristina Božič, Zala Kožuh in Jaka Prelog (študentje UL FKKT)
Kemije ni brez domišljije (za dijake)
Saša Ziherl, Terezija Rupnik, Katarina Susman in Jerneja Pavlin (UL PEF)
Elektrika in magneti v šoli
Bridge Academy, Erasmus+ project “Education on climate rules in context”
Climate Rules


Način prijave: izbor sodelujočih srednjih šol vodi program Ekošola
10.00-10.45
Hiroki Fujii (Univerza v Okayami, Japonska)
Curriculum and pedagogy of climate change education: in and beyond science education (Kurikulum in pedagogika izobraževanja o podnebnih spremembah: v naravoslovnem izobraževanju in zunaj njega)
Nives Kitanovski (UL FKKT), Ajda Godec, Barbara Derganc, Petra Šporar (študentje UL FKKT)
Kemije ni brez domišljije (za osnovnošolce)
10.45-11.10
Odmor za kavo
Prostor: AVLA
SEKCIJSKA PREDAVANJA
DELAVNICE ZA UČITELJE IN DRUGE STROKOVNJAKE
DELAVNICE ZA UČENCE IN DIJAKE
SEKCIJA 1 (priporočamo učiteljem OŠ)
SEKCIJA 2 (priporočamo učiteljem SŠ)
SEKCIJA 3 (za vse udeležence, v angleščini)
SEKCIJA 4 (priporočamo učiteljem OŠ/SŠ)
SEKCIJA 5 (priporočamo učiteljem OŠ/SŠ)
SEKCIJA 6 (priporočamo učiteljem OŠ/SŠ)
SKLOP 11 (priporočamo za učence 3. triade OŠ)
SKLOP 12 (priporočamo za učence 3. triade OŠ)
SKLOP 13 (priporočamo za dijake)
SKLOP 14 (priporočamo za dijake)
SKLOP 15 (priporočamo za učence 3. triade OŠ in dijake)
SKLOP 16 (priporočamo za učence 3. triade OŠ in dijake)
Moderira: Irena Nančovska Šerbec
Prostor: 012
Moderira: Žan Ternik
Prostor: P-038
Moderira: Matija Lokar
Prostor: 212
Moderira: Sonja Rajh
Prostor: 103
Moderira: Tim Prezelj
Prostor: 134
Moderira: Vesna Ferk Savec
Prostor: 104
Moderira: Barbara Kavčnik Rogelj
Prostor: 014
Moderira: Stanislav Avsec
Prostor: P-020
Moderira: Monika Zupančič
Prostor: P-044, kem. lab
Moderira: Sanja Jedrinović
Prostor: 410
Moderira: Martina Erjavšek
Prostor: P-053
Moderira: Tadeja Nemanič
Prostor: 105
11.10-12.40
Jerneja Pavlin in Katarina Susman (UL PEF)
Evalvacija naravoslovnih didaktičnih iger prihodnjih učiteljev razrednega pouka
Tia Kralj (študentka UL PEF), Iztok Devetak (UL PEF) in Miha Slapničar (UL PEF, Gimnazija in veterinarska šola Ljubljana)
Kemija naravnih spojin – antioksidativne lastnosti piperidinskih alkaloidov
Miha Ambrož (UL FS), Johannes Pernaa, Outi Haatainen in Maija Aksela (Univerza v Helsinkih, Finska)
Application of single board computers in STEM education
Sonja Rajh in Mojca Suban (Zavod RS za šolstvo)
Preiskovanje kot sodoben pristop k učenju in poučevanju matematike
Tim Prezelj (UL PEF)
Inkluzivno in uravnoteženo naslavljanje vsebin s področja spolne vzgoje s pomočjo umetniške prakse
Vesna Ferk Savec in Katarina Mlinarec (UL PEF)
Zelena kemija ob uporabi eksperimentalnega dela
Barbara Kavčnik Rogelj in Mateja Šebenik (OŠ Brezovica pri Ljubljani)
Fibonaccijeva biologija
Brina Kurent, Primož Pirnovar in Stanislav Avsec (UL PEF)
Ustvarjamo po svojih lastnih merah
Veronika Koradin, Vesna Podgrajšek in Patrik Završnik (študentje UL FKKT)
Izdelava umetnega kaviarja
Sanja Jedrinović, Tadeja Nemanič in Mateja Bevčič (Center UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu)
Izdelava krajših animiranih posnetkov
Martina Erjavšek, Barbara Zaman, Francka Lovšin Kozina, Stojan Kostanjevec (UL PEF)
MasterChef in prehranske vsebine v naravoslovju
Nemanič, Mateja Bevčič in Sanja Jedrinović (Center UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu)
Ustvarimo sobe pobega
Lea Kavčič (Osnovna šola Šenčur) in Irena Nančovska Šerbec (UL PEF)
Učenje računalništva s pripovedovanjem zgodb o kekcu in reševanjem avtentičnih problemov
Bor Kolar Bačnik (študent UL FKKT) in Krištof Kranjc (UL FKKT)
Trikloroizocianurna kislina kot poceni in manj nevaren nadomestek klora pri elektrofilnih substitucijah na aromatih
Karen Onodera in Hiroki Fujii (Univerza v Okayami, Japonska)
New Science Education Using Folktales to Learn Coexistence with Nature
Tjaša Černoša (Waldorfska šola in vrtec Savinja )
Začetek nečesa novega – fizika v 6. Razredu waldorfske šole
Črtomir Podlipnik in Krištof Kranjc (UL FKKT)
Uporaba mikro MOOC tečajev za vseživljenjsko učenje (CPD) pedagoškega kadra STEM fakultet
Michael Gregory (Founder of My favourite experiments)
Science on Your Stage & Experiments – World tour
Miha Lukšič, Andrej Godec, Bojan Šarac in Črtomir Podlipnik, (UL FKKT)
Molekulsko modeliranje: kemija ali umetnost?
Samo Zupan, Miha Ambrož in Robert Kunc (UL FS)
Modern pristop k načrtovanju tehničnih izdelkov in vloga tehnične dokumentacije
Andreja Bačnik in Simona Slavič Kumer (Zavod RS za šolstvo)
Naravoslovna pismenost kot izhodišče za STEAM področje in pristop
K.F. Ardh and Hiroki Fujii (Univerza v Okayami)
Beware Silent Invaders: Knowledge on Invasive Plant Species and Attitude Towards Plant Conservation Among Pre-Service Science Teachers
12.40-13.40
Odmor za kosilo
PLENARNA PREDAVANJA
DELAVNICE ZA RAZLIČNE UDELEŽENCE
(za vse udeležence)
SEKCIJA 7
(priporočamo učiteljem OŠ/SŠ)
SEKCIJA 8
(priporočamo učiteljem OŠ/SŠ)
SEKCIJA 9
(za vse udeležence)
SEKCIJA 10
(priporočamo učiteljem OŠ)
Moderira: Anton Meden
Prostor: 212
Moderira: Ana Duša
Prostor: AVLA
Moderira: Danica Dolničar
Prostor: 012
Moderira: David Rihtaršič
Prostor: P-020
Moderira: Saša Ziherl
Prostor: P-006
13.40-14.25
Lučka Kajfež Bogataj (UL BF)
Prihodnost znotraj planetarnih mej
Ana Duša (UL PEF)
Identifikacija in naslavljanje mladostnikovih osebnih stisk v zvezi z družbenimi in podnebnimi spremembami s pomočjo gledaliških metod
Danica Dolničar, Bojana Boh Podgornik (UL NTF) in Vesna Ferk Savec (UL PEF)
Inovativne možnosti računalniške vizualizacije strukture molekul
David Rihtaršič (UL PEF)
Poučevanje elektronike z uporabo čarovniških trikov
Saša Ziherl, Katarina Susman in Jerneja Pavlin (UL PEF)
Učenje fizikalnih vsebin z gradivi projekta ARphymedes
14.25-15.10
Uroš Ocepek (Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje)
Več znaš, več veljaš: avtentični dijaški računalniški projekti z namenom spoznanja področij STEAM znotraj strokovnih modulov s področja računalništva
15.10-15.15
Odmor
15.15-16.00
OKROGLA MIZA S PLENARNIMI PREDAVATELJI
Maija Aksela, Hiroki Fujii, Lučka Kajfež Bogataj in Uroš Ocepek
(za vse udeležence)

Prostor: 212

Moderirajo Meta Trček (OŠ Brezovica pri Ljubljani), Nika Cebin (Gimnazija Ledina) in Žan Rode (UL PEF) skupaj z učenci, dijaki in študenti
Sodobni izzivi STEAM skozi oči mladih: okrogla miza s plenarnimi predavatelji
16.00-16.05
Odmor
SEKCIJSKA PREDAVANJA
DELAVNICE ZA RAZLIČNE UDELEŽENCE
SEKCIJA 11 (priporočamo učiteljem OŠ)
SEKCIJA 12 (priporočamo učiteljem SŠ)
SEKCIJA 13 (priporočamo učiteljem UNI)
SEKCIJA 14 UNI (IKT) (priporočamo učiteljem UNI)
SEKCIJA 15 (za vse udeležence)
SEKCIJA 16 (za vse udeležence)
SEKCIJA 17 (za vse udeležence)
Moderira: Boštjan Kuzman
Prostor: 112/113
Moderira: Tim Prezelj
Prostor: P-038
Moderira: Stanislav Avsec
Prostor: 012
Moderira: Marko Papić
Prostor: 048
Moderira: Samo Zupan
Prostor: 105
Moderira: Katarina Mlinarec
Prostor: 104
Moderira: Gregor Torkar
Prostor: 134
16.05-17.30
Nina Kociper (Waldorfska šola in vrtec Savinja )
Z gibanjem do znanja poštevanke
Miha Slapničar (UL PEF in Gimnazija in veterinarska šola Ljubljana), Petra Ouček, Julija Kronvogel (dijakinji Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer), Mateja Godec (Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer) in Tim Prezelj (UL PEF)
Rastlinski in glivni toksini, kemijski in družbeno-kulturni pogled
Taja Klemen, Katarina Mlinarec in Vesna Ferk Savec (UL PEF)
Vključevanje samostojnih spletnih učilnic bodočih učiteljev kemije v študijski proces
Petra Golja (UL BF)
Sprotno učenje – mit ali dejanska možnost
Miha Ambrož in Samo Zupan (UL FS)
Modeliranje predmetov za izdelavo na 3D tiskalniku
Katarina Mlinarec in Vesna Ferk Savec (UL PEF)
Kemijska varnost v naravoslovnem izobraževanju
Gregor Torkar (UL PEF)
Odprava v vesolje: kako nasloviti izzive trajnosti v šoli
Katarina Jelenc (študentka UL PEF)
Kombinatorične igre pri pouku matematike
Tim Prezelj (UL PEF)
Biologija kot umetnost – (vizualni) modeli v biologiji
Veronika Koradin, Patrik Završnik in Vesna Podgrajšek (študentje UL FKKT)
Napačna razumevanja dijakov pri redoks reakcijah in galvanskem členu
Katja Zdešar Kotnik (UL BF)
Spodbujanje sprotnega učenja z uporabo IKT
Rok Capuder, Barbi Seme, Miha Majetič (Zavod 404)
Mentoriranje tehnoloških projektov v neformalnem izobraževanju
Matic Jančar (študent UL BF)
Izdelava orgel – srednješolski zaključni projekt
Stanislav Avsec in Vesna Ferk Savec (UL PEF)
Transformativno soustvarjanje s perspektive procesov samoregulacije in kognicije snovanja
Andrej Lukšič (UL FDV)
Ekološka modernizacija: kam gre EU in kam bo šla Slovenija (konceptualni premislek)
Ema Bojnec (dijakinja Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer) in Daša Žuman (študentka UM PEF)
Linearni zapis strukture spojin za slepe
Petra Bezeljak (Univerza na Dunaju), Gregor Torkar (UL PEF), Andrea Möller (Univerza na Dunaju)
Razumevanje povezanosti z naravo pri osnovnošolcih: soočanje z izzivi izobraževalnega sistema
Andrej Demšar (UL NTF)
Čas sprememb
Amela Sambolić Beganović (Zavod RS za šolstvo)
Portal s ponudbo za razvoj digitalnih kompetenc
17.30-17.35
Odmor
17.35-18.00
Umetniško-glasbeni STEAM zaključek
Michael Gregory (Founder of My favourite experiments) Experimental show
Matic Jančar (študent UL BF) Nastop na orglah
Prostor: AVLA

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.