Vtisi z dogodka

UVOD

Dogodek smo otvorili z nagovorm dekana Pedagoške fakultete UL, prof. dr. Janeza Vogrinca, ter vodje programsko-organizacijskega odbora, prof. dr. Vesne Ferk Savec. Asist. Ana Duša in študenta AGRFT, Nace Korošec in Neža Drnovšček, so uvodni del srečanja obogatili z zanimivo predstavo z naslovom Svoje usode krojač. 

1. SKLOP PLENARNIH PREDAVANJ

Na prvem plenarnem predavanju nam je Maija Aksela iz Univerze v Helsinkih (Finska) predstavila finski model sodelovanja na področju STEAM med šolami, univerzami in industrijo. Predstavila nam je primere dobre praskse iz mreže LUMA Centre Finlad, katere slogan je: »Skupaj smo več!«.

Pri drugem plenarnem predavanju nas je Hiroki Fujii iz Univerze v Okayami (Japonska) opozoril na pomembnost vključevanja izobraževanja o podnebnih spremembah v šolsko izobraževanje in ustanove za izobraževanje učiteljev.

1. SKLOP DELAVNIC ZA UČENCE IN DIJAKE

Irena Nančovska Šerbec in Alenka Žerovnik iz Pedagoške fakultete UL sta skupino dijakov seznanili z digitalnimi zgodbami ter jih popeljali v svet mitologije in umetne inteligence.

Špela Klofutar iz Zavoda Špelinice in Ana Klofutar iz Biroja Gašperič sta učence 1. triade seznanili z zemeljsko umetnostjo. 

Iztok Devetak in Luka Vinko s sodelavci iz Pedagoške fakultete UL so za učence pripravili delavnico, kjer so analizo vode uporabili kot izhodišče za načrtovanje trajnostnih ukrepov pri varovanju voda.

Mateja Bevčič iz Centra UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu je s skupino učencev ustvarjala različna večpredstavna gradiva z orodjem Canva. 

Nika Cebin iz Gimnazije Ledina je skozi delavnico učence usmerjala, kako lahko mladostniki in športniki pripomorejo k trajnostnemu in zdravemu načinu prehranjevanja.

Natalija Sitnikova in Jan Dežan, študenta iz Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo UL, sta skupini dijakov predstavila, kako lahko igrificiramo kemijske pojme. Dijaki so se preizkusili v različnih aktivnostih, med drugim v kemijskem BINGU. 

Nives Kitanovski iz Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo UL je skupaj s študenti Kristino Božič, Zalo Kožuh in Jako Prelog ter Ajdo Godec, Barbaro Derganc in Petro Šporar izvedla dve delavnici za učence in dijake z naslovom Brez kemije ni domišljije. 

V okviru Erasmus+ projekta “Education on climate rules in context” so predstavniki Bridge Academy v svoji delavnici predstavili projektno aktivnost Climate Rules.

DELAVNICE ZA UČITELJE IN DRUGE STROKOVNJAKE

Sonja Rajh in Mojca Suban iz Zavoda RS za šolstvo sta predstavili preiskovanje kot sodoben pristop k učenju in poučevanju matematike. 

Vesna Ferk Savec in Katarina Mlinarec iz Pedagoške fakultete UL sta izvedli delavnico z naslovom Zelena kemija ob uporabi eksperimentalnega dela. 

2. SKLOP DELAVNIC ZA UČENCE IN DIJAKE

Barbara Kavčnik Rogelj in Mateja Šebenik iz OŠ Brezovica pri Ljubljani sta skušali skozi delavnico učencem približati Fibonaccijeva števila. Učenci so raziskovali svoje telo in ugotovaljali, kaj je na človeškem telesu Fibonaccijevega.
Miha Lukšič, Andrej Godec, Bojan Šarac in Črtomir Podlipnik iz Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo UL so učencem na zanimiv način predstavili molekulsko modeliranje.
Brina Kurent, Primož Pirnovar in Stanislav Avsec iz Pedagoške fakultete UL so učencem omogočili ustvarjanje poljubnih izdelkov z ročnim modeliranjem, 3D-skeniranjem in 3D-tiskanjem.
Študenti Veronika Koradin, Vesna Podgrajšek in Patrik Završnik iz Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo UL so dijake vodili pri eksperimentalno-raziskovalnem delu, kjer so se spoznali s kulinaričnim postopkom pridobivanja umetnega kaviarja. 

Sanja Jedrinović iz Centra UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu je s skupino učencev in dijakov ustvarjala kratke animirane posnetke z orodjem Stop Motion Studio. 

Martina Erjavšek, Barbara Zaman, Francka Lovšin Kozina in Stojan Kostanjevec iz Pedagoške fakultete UL so skupini učencev in dijakov omogočili pravo MasterChefovsko izkušnjo na področju prehranskih vsebin v naravoslovju.

Tadeja Nemanič iz Centra UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu je s skupino učencev ustvarjala različne sobe pobega z orodjem Genially ter naslavljala izzive iz različnih predmetnih področij. 

2. SKLOP PLENARNIH PREDAVANJ

Lučka Kajfež Bogataj iz Biotehniške fakultete UL nas je ozaveščala o tem, kako lahko z našim znanjem pripomoremo k zdravemu in za življenje primernemu planetu za prihodnje generacije.

Uroš Ocepek iz Srednje tehniške in poklicne šole Trbovlje je udeležencem predstavil, kako se na njihovi šoli soočajo z izzivi poklicnega izobraževanja, kot je motiviranje dijakov k učenju. Pri tem se je osredotočil na skupinsko delo in delo na računalniških projektih. 

1. SKLOP DELAVNIC ZA RAZLIČNE UDELEŽENCE

Danica Dolničar in Bojana Boh Podgornik iz Naravoslovnotehniške fakultete UL ter Vesna Ferk Savec iz Pedagoške fakultete UL so učiteljem predstavile inovativne možnosti računalniške vizualizacije strukture molekul.

David Rihtaršič iz Pedagoške fakultete UL je na delavnici predstavil, kako lahko elektroniko poučujemo z uporabo čarovniških trikov. 

Saša Ziherl, Katarina Susman in Jerneja Pavlin iz Pedagoške fakultete UL so predstavile, kako lahko poteka učenje fizikalnih vsebin z gradivi projekta ARphymedes.

OKROGLA MIZA

Na okrogli mizi so plenarni predavatelji, skupaj z učenci, dijaki, študenti, osnovnošolskimi, srednješolskimi, visokošolskimi učitelji in sodelavci diskutirali o aktualnih izzivih STEAM skozi oči mladih in iskali skupne poti za naprej.

2. SKLOP SEKCIJSKIH PREDAVANJ

Nina Kociper iz Waldorfske šole in vrtca Savinja nam je pokazala, kako lahko z gibanjem pridemo do znanja poštevanke.

Katarina Jelenc, študentka Pedagoške fakultete UL, je nadaljevala s predstavitvijo zanimivih pristopov pri poučevanju matematike preko kombinatoričnih iger.

Rok Capuder, Barbi Seme in Miha Majetič iz Zavoda 404 so nam predstavili možnosti mentoriranja tehnoloških projektov v neformalnem izobraževanju.

Ema Bojnec, dijakinja Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer, in Daša Žuman, študentka Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru, sta predstavili linearni zapis strukture spojin za slepe.

Miha Slapničar iz Pedagoške fakultete UL in Gimnazije in veterinarske šole Ljubljana, Petra Ouček in Julija Kronvogel, dijakinji Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer, Mateja Godec iz Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer ter Tim Prezelj iz Pedagoške fakultete UL so z udeleženci delili eksperimentalna spoznanja v kontekstu družbeno-kulturnega okolja, s poudarkom na aplikativni uporabi v didaktične namene medpredmetnega povezovanja na različnih ravneh izobraževanja, predvsem kemije, biologije, zgodovine in književnosti. 

Tim Prezelj iz Pedagoške fakultete UL je predstavil nekaj primerov prepletanja in soustvarjanja na področju umetnosti in biologije. Osredotočil se je na primere medpredmetnega povezovanja biologije, umetnosti in zgodovine ter na inovativne didaktične pristope za spoznavanje posameznih vsebin z nekoliko drugačnega zornega kota. 

Matic Jančar, študent iz Biotehniške fakultete UL, nam je predstavil potek srednjšolskega zaključnega projekta, v okviru katerega se je odločil iz lesa izdelati funkcionalne orgle.

Petra Bezeljak in Andrea Möller iz Univerze na Dunaju ter Gregor Torkar iz Pedagoške fakultete UL so nas seznanili s pomembnostjo povezanosti učencev z naravo preko delavnice z naslovom Razumevanje povezanosti z naravo pri osnovnošolcih: soočanje z izzivi izobraževalnega sistema.

Veronika Koradin, Patrik Završnik in Vesna Podgrajšek, študentje iz Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo UL, so udeležencem predstavili in opozorili na napačna razumevanja dijakov pri predmetu Kemija v splošnih gimnazijah in sicer na področju Redoks reakcij in galvanskega člena. 

Andrej Demšar iz Naravoslovnotehniške fakultete UL je na predavanju poudaril razloge za krizo na področju našega trajnostnega delovanja, deležnike, ki lahko spremenijo trenutno krizo trajnosti, možne rešitve in izobraževanje kot najmočnejše orodje za dolgoročno in dolgotrajno doseganje sprememb. 

Petra Golja iz Biotehniške fakultete UL je z nami delila poglobljen premislek in izkušnje z uporabo H5P nalog v pedagoškem procesu za sprotno spremljanje znanja študentov.

Katja Zdešar Kotnik iz Biotehniške fakultete UL je predstavila, na kakšne vse načine med študenti spodbuja sprotno učenje z uporabo IKT ter z nami delila rezultate vpeljave tehnologij v pedagoški proces in prednosti oz. izzive, ki jih takšen način dela prinaša.  

Andrej Lukšič iz Fakultete za družbene vede UL je z nami delil konceptualni premislek o ekološki modernizaciji ter naslovil vprašanje: kam gre EU in kam bo šla Slovenija v smeri ekološke modernizacije?

2. SKLOP DELAVNIC ZA RAZLIČNE UDELEŽENCE

Miha Ambrož in Samo Zupan iz Fakultete za strojništvo UL sta na delavnici prikazala osnovne principe geometrijskega modeliranja objektov za izdelavo na 3D tiskalnikih ter udeležencem omogočila izvedbo osnovnega postopka 3D geometrijskega modeliranja.

Katarina Mlinarec in Vesna Ferk Savec iz Pedagoške fakultete UL sta na delavnici udeležence seznanila z organiziranjem kemijske varnosti na šolah, ocenjevanjem tveganja in zamenjavo ter označevanjem in skladiščenjem kemikalij ter ravnanjem z odpadki, pri čemer so imeli udeleženci priložnost deliti svoje izkušnje.

Gregor Torkar iz Pedagoške fakultete UL je z udeleženci razpravljal o različnih vprašanjih z namenom iskanja kolektivnih idej in rešitev za trajnostno prihodnost. 

UMETNIŠKO-GLASBENI STEAM ZAKLJUČEK

Dogodek smo zaključili z dvema multidisciplinarnima nastopoma.

Najprej nam je Michael Gregory, ustanovitelj podjetja My favourite experiments, predstavil nekaj zanimivih eksperimentov, ki jih lahko brez težav izvedemo tudi sami doma. 

Za konec pa nas je Matic Jančar, študent Biotehniške fakultete UL, navdušil z nastopom na lesenih orglah, ki jih je izdelal sam ob zaključku srednješolskega izobraževanja. V igranju so se lahko preizkusili tudi udeleženci srečanja, nekateri pa smo samo z navdušenjem občudovali rezultat multidisciplinarnega projekta in zavzetosti dijaka, zdaj študenta. 

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.