Uporaba IKT in sodelovanje pri usvajanju košarkarskih veščin

AVTOR:

Marina Papastergiou1, Vassilis Gerodimos1 in Panagiotis Antoniou2

INSTITUCIJA: 

1University of Thessaly, Department of Physical Education & Sport Science, Karyes, Grčija

2Democritus University of Thrace, Department of Physical Education & Sport Science, University Campus, Grčija

ŠTUDIJSKO PODROČJE: Storitve – šport

Raven integracije IKT (po SAMR)

preoblikovanje

Učni pristopi, metode in oblike dela

učenje z raziskovanjem
sodelovalno učenje
obrnjeno učenje

Uporabljena IKT

klepetalnice
blog

OPIS UPORABE IKT V PEDAGOŠKEM PROCESU

V okviru raziskave o vplivu bloganja na usvojeno znanje in samoučinkovitost so Papastergiou in sodelavci (2011) preučevali učinkovitost uporabe IKT pri usvajanju specifičnih košarkarskih veščin. Študenti so v okviru študijskega procesa sami ustvarjali bloge in razvijali vsebine, pri tem so medsebojno komunicirali znotraj skupine ter vzpostavili medsebojne socialne interakcije. Pri tem so preko klepetalnice potekale diskusije med študenti, ki so si izmenjevali informacije, komentirali izdelke drugih študentov znotraj skupine ter odgovarjali drug drugemu na vprašanja. Rezultati raziskave kažejo, da je opisani pristop izboljšal motivacijo študentov za študij. Pri študentih je bila ugotovljena višja stopnja samoučinkovitosti, študenti pa so imeli tudi več možnosti, da izrazijo svojo ustvarjalnost.

VIRI:

Papastergiou, M., Gerodimos, V., & Antoniou, P. (2011). Multimedia blogging in physical education: Effects on student knowledge and ICT self-efficacy. Computers & Education, 57(3), 1998-2010. 

 

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.