Primeri uporabe IKT v pedagoškem procesu

Primeri so pripravljeni za različna predmetna področja, vsak opis pa vsebuje informacijo o: 

  • avtorjih in instituciji, kjer je bil primer dobre prakse izveden;
  • številu vključenih študentov v predmet, da si lažje predstavljamo način dela z manjšimi/večjimi skupinami študentov;
  • študijskem področju, kjer so primeri razvrščeni v 8 področij – izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev; umetnost in humanistika; družbene, poslovne, pravne in upravne vede; naravoslovje, matematika in računalništvo; tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo; kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo, veterinarstvo; zdravstvo in sociala; storitve;
  • ravni integracije IKT po SAMR modelu;
  • izpostavljenih učnih pristopih, metodah in oblikah dela;
  • uporabljeni IKT;
  • izvedbi predmeta z dodatnimi viri.

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.