Pridobivanje pravnih veščin z delom v skupinah in uporabo spletnih učilnic

AVTOR: prof. Elaine Fahey

INSTITUCIJA: University of London, Velika Britanija

ŠT. VKLJUČENIH ŠTUDENTOV: 82

ŠTUDIJSKO PODROČJE: Družbene, poslovne, pravne in upravne vede

Raven integracije IKT (po SAMR)

preoblikovanje

Učni pristopi, metode in oblike dela

študij na daljavo
sodelovalno učenje

OPIS UPORABE IKT V PEDAGOŠKEM PROCESU

Pri študiju na daljavo je visokošolska učiteljica Elaine Fahey (University of London) pri predmetu Evropsko pravo in svetovni pravni red organizirala delo in učenje v skupinah, pri čemer je uporabljala kombinacijo spletne učilnice Moodle in spletnega učnega okolja MS Teams. Študenti so v spletni učilnici Moodle dostopali do vseh potrebnih podatkov in navodil za opravljanje dela v skupinah. V spletnem učnem okolju MS Teams pa so bili študenti razdeljeni na več kanalov, znotraj katerih so opravljali skupinsko delo. Znotraj vsake skupine so določili organizatorja, ki je bil zadolžen za organiziranje videosrečanj v MS Teams. V okviru sodelovalnega učenja so študenti preko videosrečanja soustvarili predstavitev z uporabo orodja MS PowerPoint na temo, ki so jo predhodno izbrali v spletni učilnici Moodle z možnstjo izbira. Znotraj posamezne skupine so študenti preko videosrečanja svoje delo tudi predstavili ter posneli. Sledilo je medvrstniško vrednotenje, v okviru katerega so študenti ogledali videoposnetke drugih skupin in ovrednotili njihovo delo z uporabo PDF predlog, ki so jim bila dostopna v spletni učilnici Moodle. Z delom v skupini so študenti tako poleg pravnih veščin razvili tudi socialne veščine in veščine za sodelovalno delo ter kritično razmišljanje. S predstavljenimi aktivnostmi je visokošolska učiteljica pri študentih spodbujala razvoj tudi najvijšjih taksonomskih miselnih procesov (po revidirani Bloomovi taksonomiji).

VIRI:

Fahey, E. Session 5C| Paper 1 Groupwork in MS teams channels: supporting socialised learning for legal skills in the covid-19 pandemic classroom. Learning at City Conference 2021, online, 30. 6. – 1. 7. 2021. London, 2021. Spletni vir. https://blogs.city.ac.uk/learningatcity/learning-at-city-conference-2021/session-5c-paper-1-groupwork-in-ms-teams-channels-supporting-socialised-learning-for-legal-skills-in-the-covid-19-pandemic-classroom/.

 

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.