Priprava pilotnih posodobitev izvedbe študijskih predmetov z didaktično uporabo IKT

Center Univerze v Ljubljani za uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije v pedagoškem procesu (v nadaljevanju Center Digitalna UL) želi nadgraditi nivo podpore, ki jo nudi visokošolskim učiteljem in sodelavcem Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UL), s pomočjo manjših pilotnih projektov posodobitve izvedbe študijskih predmetov z didaktično uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije (v nadaljevanju IKT). Gre za storitev oz. dobro prakso, ki smo jo vzpostavili v okviru projektov IKT v pedagoških študijskih programih UL (2017-2018) ter Digitalna UL – z inovativno uporabo IKT do odličnosti (2017-2020) in se je na podlagi povratnih informacij izkazala za dobrodošlo med visokošolskimi učitelji in sodelavci ter študenti.  

Pilotni projekti posodobitve izvedbe študijskih predmetov z didaktično uporabo IKT zajemajo osmišljanje in izvedbo pedagoškega procesa z uporabo inovativnih didaktičnih pristopov, podprtih z IKT, v sodelovanju visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter podporne skupine Centra Digitalna UL.

K sodelovanju pozivamo visokošolske učitelje in sodelavce vseh članic UL. V letošnjem koledarskem letu bomo skušali podporo nuditi čimveč visokošolskim učiteljem in sodelavcem, nekaj pilotov pa bomo uspeli tudi sofinancirati. Izbrali bomo 49 pilotnih posodobitev v koledarskem letu 2022 v okviru katerih bomo lahko zagotovili finančna sredstva za sodelujoče izvajalce pilotnih posodobitev. Ker želimo ponuditi priložnost za sodelovanje vsem članicam UL, bomo pri izbiri pilotnih posodobitev temeljili na vključitvi vseh 26 članic v sorazmernem deležu glede na število vpisanih študentov v študijskem letu 19/20 (več v zavihku Kriteriji), prednost pa bodo imeli tisti predlogi posodobitev, ki bodo vključevali posodabljanje študijskih predmetov z aktivnostmi za študente na višjih ravneh integracije IKT v pedagoški proces (po SAMR modelu, več v zavihku Kriteriji).

Za sodelovanje je potrebno izpolniti wordovo predlogo z načrtom pilotne posodobitve in jo poslati na e-naslov digitalna@uni-lj.si.

Spremljajte dogajanje na pilotnih projektih

Posvet Učitelji učiteljem: Kombiniran študij v post-covidnem obdobju

Posvet Učitelji učiteljem: Kombiniran študij v post-covidnem obdobju

Vljudno vabljeni na posvet Učitelji učiteljem, kjer se nam bosta v prvem delu s plenarnima predstavitvama predstavila tuja strokovnjaka s…
Spodbujanje razvoja višjih miselnih procesov pri študentih z aktivnostmi v spletni učilnici Moodle

Spodbujanje razvoja višjih miselnih procesov pri študentih z aktivnostmi v spletni učilnici Moodle

Spodbujanje razvoja višjih miselnih procesov pri študentih z aktivnostmi v spletni učilnici Moodle PREDMET: Hidrološko modeliranje NOSILKA PREDMETA: izr. prof. Mojca…
Učitelji so predstavili svoje izkušnje s pilotnimi posodobitvami

Učitelji so predstavili svoje izkušnje s pilotnimi posodobitvami

Izvedli smo posvet Učitelji učiteljem V petek, 18. 3., smo izvedli naš prvi letošnji posvet Učitelji učiteljem, ki je bil…
Anatomija na Zdravstveni fakulteti in hibridni model poučevanja

Anatomija na Zdravstveni fakulteti in hibridni model poučevanja

Anatomija in hibridni model poučevanja na UL ZF PREDMETI: Sistemska anatomija (SA), Bolečina (BOL), Presečna in topografska anatomija (PTA) NOSILKA…
Poučevanje zdravstvenega varstva otrok z uporabo interaktivnih učnih gradiv

Poučevanje zdravstvenega varstva otrok z uporabo interaktivnih učnih gradiv

Pred. mag. Metka Skubic ter viš. pred. Tita Stanek Zidarič sta sodelovali v pilotnih posodobitvah izvedbe študijskih predmetov z didaktično…
Varnost živil na UL BF

Varnost živil na UL BF

Na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani sta izr. prof. dr. Anja Klančnik in prof. dr. Sonja Smole Možina v okviru…
Prvo srečanje z izvajalci pilotnih projektov

Prvo srečanje z izvajalci pilotnih projektov

Danes smo se prvič srečali tudi z visokošolskimi učitelji in sodelavci UL, ki bodo v naslednjih mesecih izvajali pilotne posodobitve…

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.