Priprava pilotnih posodobitev izvedbe študijskih predmetov z didaktično uporabo IKT

Center Univerze v Ljubljani za uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije v pedagoškem procesu (v nadaljevanju Center Digitalna UL) želi nadgraditi nivo podpore, ki jo nudi visokošolskim učiteljem in sodelavcem Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UL), s pomočjo manjših pilotnih projektov posodobitve izvedbe študijskih predmetov z didaktično uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije (v nadaljevanju IKT). Gre za storitev oz. dobro prakso, ki smo jo vzpostavili v okviru projektov IKT v pedagoških študijskih programih UL (2017-2018) ter Digitalna UL – z inovativno uporabo IKT do odličnosti (2017-2020) in se je na podlagi povratnih informacij izkazala za dobrodošlo med visokošolskimi učitelji in sodelavci ter študenti.  

Pilotni projekti posodobitve izvedbe študijskih predmetov z didaktično uporabo IKT zajemajo osmišljanje in izvedbo pedagoškega procesa z uporabo inovativnih didaktičnih pristopov, podprtih z IKT, v sodelovanju visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter podporne skupine Centra Digitalna UL.

K sodelovanju pozivamo visokošolske učitelje in sodelavce vseh članic UL. V letošnjem koledarskem letu bomo skušali podporo nuditi čimveč visokošolskim učiteljem in sodelavcem, nekaj pilotov pa bomo uspeli tudi sofinancirati. Izbrali bomo 49 pilotnih posodobitev v koledarskem letu 2023, v okviru katerih bomo lahko zagotovili finančna sredstva za sodelujoče izvajalce pilotnih posodobitev. Ker želimo ponuditi priložnost za sodelovanje vsem članicam UL, bomo pri izbiri pilotnih posodobitev temeljili na vključitvi vseh 26 članic v sorazmernem deležu glede na število vpisanih študentov v študijskem letu 19/20 (več v zavihku Kriteriji), prednost pa bodo imeli tisti predlogi posodobitev, ki bodo vključevali posodabljanje študijskih predmetov z aktivnostmi za študente na višjih ravneh integracije IKT v pedagoški proces (po SAMR modelu, več v zavihku Kriteriji).

Za sodelovanje je potrebno izpolniti wordovo predlogo z načrtom pilotne posodobitve in jo, usklajeno z vodstvom, poslati na e-naslov digitalna@uni-lj.si.

Spremljajte dogajanje na pilotnih projektih

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.