Posvet Učitelji učiteljem: Izmenjava izkušenj z uporabo IKT v pedagoškem procesu

Na posvetu smo si ogledali primere dobrih praks uporabe IKT v pedagoškem procesu preko deljenja izkušenj visokošolskih učiteljev in sodelavcev Univerze v Ljubljani, ki so v zimskem semestru 2021/2022 sodelovali v pilotnih posodobitvah izvedbe študijskih predmetov z didaktično uporabo IKT.

Program dogodka

9:00 – 9:10
Uvodne besede
Prof. dr. Janez Bešter, Predstojnik Centra UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu
9:10 – 9:30
Izdelava učnih modulov v obliki micro MOOC-ov s strani študentov, bodočih učiteljev
Doc. dr. Črtomir Podlipnik, UL Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
9:30 – 9:50
Anatomija na Zdravstveni fakulteti in hibridni model poučevanja
Doc. dr. Raja Gošnak Dahmane in viš. pred. Robert Sotler, UL Zdravstvena fakulteta
10:10 – 10:30
Obogatitev virtualne zbirke lesa z interaktivnimi elementi
Izr. prof. dr. Maks Merela, UL Biotehniška fakulteta
10:30 – 10:45
Spodbujanje sodelovalnega dela in učenja z raziskovanjem študijske literature z uporabo IKT
Asist. dr. Branko Bembič, UL Fakulteta za družbene vede
10:45 – 10:55
Projekt DigiFood Edu – Iskanje dobrih praks spletnega poučevanja na študijskih smereh vpletenih v agroživilstvo
Izr. prof. dr. Mojca Korošec, UL Biotehniška fakulteta
10:55 – 11:00
Odmor za kavo
11:00 – 11:20
Reševanje izzivov časovnega prekrivanja predmetov s snemanjem predavanj in avditornih vaj
Prof. dr. Marko Nagode, UL Fakulteta za strojništvo
11:20 – 11:40
Poučevanje zdravstvenega varstva otrok z uporabo interaktivnih učnih gradiv
Viš. pred. Tita Stanek Zidarič in pred. mag. Metka Skubic, UL Zdravstvena fakuleta
11:40 – 12:00
Hibridni model poučevanja vsebin oblikovanja interaktivnosti in animacij
Prof. dr. Helena Gabrijelčič Tomc, UL Naravoslovnotehniška fakulteta
12:00 – 12:20
Vizualizacija slikanic in pravljic ter mapiranje z uporabo IKT
Prof. dr. Milena Mileva Blažić, UL Pedagoška fakulteta
12:20 – 12:40
Utrjevanje znanja pri poučevanju sodobnega korejskega jezika z uporabo spletne učilnice Moodle
Hana Kužnar, Klaudija Lukman, Kristina Kovačić, UL Filozofska fakulteta
12:40 – 13:00
Aktivno vključevanje študentov pri reševanju projektnih nalog in izvajanju eksperimentov z uporabo IKT
Doc. dr. Iztok Prislan, UL Biotehniška fakulteta
13:00 – 13:20
Spodbujanje razvoja višjih miselnih procesov pri študentih z aktivnostmi v spletni učilnici Moodle
Doc. dr. Nejc Bezak in prof. dr. Mojca Šraj, UL Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
13:20 – 13:30
Sklepni pregled izvedenih aktivnosti v okviru pilotnih posodobitev izvedbe študijskih predmetov z uporabo IKT
Ekipa Centra UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.