Zakaj multiplikatorji za didaktično uporabo IKT?

Nadgraditi želimo raven podpore, ki jo nudimo visokošolskim učiteljem in sodelavcem Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UL) s pomočjo skupnosti multiplikatorjev na članicah UL, ki bi sodelovali pri spodbujanju ter deljenju izkušenj z uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije (v nadaljevanju IKT) med visokošolskimi učitelji in sodelavci UL.

Z oblikovanjem skupnosti multiplikatorjev na članicah UL si želimo vzpostaviti okolje, kjer bo zagotovljen prenos spoznanj o uporabi IKT v pedagoškem procesu z namenom aktivnega vključevanja vseh študentov v pedagoški proces za spodbujanje uporabe višjih kognitivnih procesov, povezanih z razvojem potrebnih spretnosti in znanj za 21. stoletje na različnih študijskih področjih.

K sodelovanju vabimo visokošolske učitelje in sodelavce UL, ki bi želeli svoje znanje, ideje ter primere dobre prakse uporabe IKT v pedagoškem procesu deliti preko različnih usposabljanj, oblikovanja gradiv, dogodkov izmenjave dobrih praks ipd.

Za sodelovanje je potrebno izpolniti wordovo predlogo, kjer lahko opredelite aktivnosti, s katerimi lahko prispevate v skupnosti multiplikatorjev, in jo, usklajeno z vodstvom, poslati na e-naslov digitalna@uni-lj.si.

Nekaj primerov aktivnosti, ki ste jih že opredelili:

  • spodbujanje visokošolskih učiteljev in sodelavcev na lastni članici za didaktično uporabo IKT v pedagoškem procesu ter vključevanje v aktivnosti Centra Digitalna UL,
  • analiza potreb za didaktično uporabo IKT med visokošolskimi učitelji in sodelavci na lastni članici,
  • svetovanje in podpora visokošolskim učiteljem in sodelavcem,
  • izvedba usposabljanj,
  • sodelovanje na dogodkih izmenjave dobrih praks,
  • oblikovanje in deljenje gradiv ipd. 

V letošnjem koledarskem letu bomo skušali sodelovanje multiplikatorjev na posameznih članicah tudi finančno podpreti (sorazmerno s številom vpisanih študentov na posamezni članici). Pri izbiri multiplikatorjev bomo temeljili na vključitvi visokošolskih učiteljev in sodelavcev UL z vseh 26 članic (1 do 4 osebe na posamezno članico, ki bodo sodelovale v skupnosti multiplikatorjev). 

Pridružite se skupnosti multiplikatorjev z izpolnitvijo wordove predloge.

Spremljajte dogajanje v skupnosti multiplikatorjev:

VABILO NA ZADNJO IZVEDBO DELAVNICE: Uporaba družbenega omrežja LinkedIn kot učnega okolja
V okviru skupnosti multiplikatorjev za didaktično uporabo IKT organiziramo še zadnjo izvedbo delavnice z naslovom Uporaba družbenega omrežja LinkedIn kot…
Udeležba na delavnici: Uporaba družbenega omrežja LinkedIn kot učnega okolja
Na Zdravstveni fakulteti UL smo se udeležili ponovitvene delavnice z naslovom Uporaba družbenega omrežja LinkedIn kot učnega okolja, ki je…
VABILO NA PONOVITVENO DELAVNICO: Uporaba družbenega omrežja LinkedIn kot učnega okolja
Doc. dr. Andrej Ovca (UL Zdravstvena fakulteta) nam bo preko različnih primerov iz prakse predstavil vlogo uporabe družbenih medijev kot…
Spodbujanje didaktične uporabe IKT ter priprava jezikovnih izboljšav zapisov navodil v Moodlu na UL FU
V letu 2023 v skupnosti multiplikatorjev za didaktično uporabo IKT s Fakultete za upravo UL z nami sodelujeta doc. dr.…
Delavnica za študente: IKT pri poučevanju nemščine
V okviru skupnosti multiplikatorjev je tudi v koledarskem letu 2022 sodelovala doc. dr. Andreja Retelj iz Filozofske fakultete Univerze v…
Priprava programskega orodja za koordinacijo študijske prakse na UL FSD
V sklopu aktivnosti v skupnosti multiplikatorjev na Fakulteti za socialno delo UL je z nami sodeloval pred. Marko Mesec, ki…
Izvedba usposabljanj na temo osnove visokošolske didaktike na UL VF
Z delom v skupnosti multiplikatorjev nadaljuje prof. dr. Petra Zrimšek iz Veterinarske fakultete UL, ki je v sodelovanju z doc.…
Deljenje izkušenj z izvedbo kombiniranega študija na UL FU
Lekt. Vida Zorko je v okviru skupnosti multiplikatorjev za didaktično uporabo IKT v sodelovanju z Damijano Keržič iz Fakultete za…
Deljenje izkušenj s pedagogi o digitalizaciji predmetov za izvedbo študija na daljavo
Na Fakulteti za šport UL v skupnosti multiplikatorjev za didaktično uporabo IKT sodeluje izr. prof. dr. Tanja Kajtna, ki je…
Razvoj različnih podpornih aktivnosti za pedagoge in izmenjava izkušenj pri uporabi IKT na UL ZF
Doc. dr. Andrej Ovca je na Zdravstveni fakulteti UL aktivno sodeloval pri podpori pedagogom pri integraciji IKT v pedagoški proces…
VABILO NA DELAVNICO: Uporaba družbenega omrežja LinkedIn kot učnega okolja
Doc. dr. Andrej Ovca (UL Zdravstvena fakulteta) nam bo preko različnih primerov iz prakse predstavil vlogo uporabe družbenih medijev kot…
Reševanje izzivov prekrivanja predavanj na UL FS
Današnji primer dobre prakse uporabe IKT v pedagoškem procesu na Fakulteti za strojništvo UL je nekoliko drugačen in predstavlja, kako…
Preizkušanje uporabe avtomatiziranega prevajanja slovenskih predavanj v angleški jezik
Na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo v skupnosti multiplikatorjev za didaktično uporabo IKT sodeluje prof. dr. Goran Turk. V letih…
Podporne aktivnosti za spodbujanje didaktične uporabe IKT na UL FRI
V skupnosti multiplikatorjev za didaktično uporabo IKT na UL FRI sodeluje prof. dr. Aleksandar Jurišić s kolegi. V prispevku predstavljamo…
Aktivnosti na temo uporabe kvizov v spletni učilnici Moodle
Na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo UL je v okviru skupnosti multiplikatorjev za didaktično uporabo IKT sodelovala strok. sod. mag.…
Priprava protokola za izvedbo preverjanja znanja na daljavo z uporabo zbirke vprašanj v spletni učilnici Moodle
Na Fakulteti za strojništvo UL se je doc. dr. Miha Ambrož v vlogi multiplikatorja za didaktično uporabo IKT osredotočil na…
Spremljanje potreb in izvedba različnih podpornih aktivnosti za pedagoge na UL FPP
Na Fakulteti za pomorstvo in promet z nami že 3. leto sodeluje izr. prof. dr. Evelin Krmac, ki v okviru…
Organizacija mednarodne delavnice: Kako zasnovati MOOC?
V skupnosti multiplikatorjev je sodeloval doc. dr. Črtomir Podlipnik iz Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo UL, ki je v…
Individualna svetovanja pedagogom glede uporabe IKT na UL BF
Za sodelovanje v skupnosti multiplikatorjev se je odločil tudi doc. dr. Matej Jošt iz Biotehniške fakultete UL. Zaposlenim na članici…
Vabilo na delavnico: Uporaba EndNote online in spletnih vodičev Osrednje družboslovne knjižnice Jožeta Goričarja
Na delavnici se boste usposobili za samostojno uporabo spletnega orodja EndNote, ki omogoča iskanje in zbiranje, urejanje oziroma organiziranje, oblikovanje…
Informiranje in spodbujanje pedagogov k aktivni uporabi IKT in digitalnih pristopov na UL ALUO
V skupnosti multiplikatorjev za didaktično uporabo IKT v pedagoškem procesu je sodeloval asist. mag. Gregor Kokalj iz Akademije za likovno…
Spodbujanje uporabe različne IKT pri pedagogih na UL NTF z organizacijo webinarjev
V skupnosti multiplikatorjev za didaktično uporabo IKT v pedagoškem procesu je sodeloval asist. Andrej Učakar iz Naravoslovnotehniške fakultete UL. Na…
Organiziranje in izvedba podpornih aktivnosti s pedagogi na UL PF pri uporabi spletnih učilnic Moodle
V skupnosti multiplikatorjev za didaktično uporabo IKT v pedagoškem procesu je sodelovala asist. Ana Samobor iz Pravne fakultete UL, ki…
Priprava smernic s ciljem spodbuditi pedagoge na UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu
Izr. prof. dr. Katja Lozar Manfreda s Fakultete za družbene vede UL je sodelovala v skupnosti multiplikatorjev, kjer je visokošolske…
Vzpostavitev podpore za predmet Kadrovska praksa znotraj portala POPR na Fakulteti za družbene vede UL
V skupnosti multiplikatorjev z nami sodeluje doc. dr. Andrej Kohont iz Fakultete za družbene vede UL, ki je skupaj s…
Usposabljanja visokošolskih učiteljev in sodelavcev za samostojno delo z IKT v okviru individualnih svetovanj
Asist. dr. Emil Polajnar iz Fakultete za družbene vede UL je v okviru skupnosti multiplikatorjev za didaktično uporabo IKT v…
Svetovanje in podpora visokošolskim učiteljem in sodelavcem pri pripravi aktivnosti v spletnih učilnicah
Na Filozofski fakulteti UL je Mitja Podreka v okviru skupnosti multiplikatorjev v študijskem letu 2021/2022 izvedel številna svetovanja, kjer je…
Usposabljanja članov katedre na UL FDV o uporabi okolja Exam.net in spletne učilnice Moodle ter organizacija in sodelovanje na dogodkih za izmenjavo dobrih praks
Na Fakulteti za družbene vede UL je v okviru skupnosti multiplikatorjev sodeloval doc. dr. Jure Požgan, ki je izvedel usposabljanje…
Delavnica za študente: IKT pri poučevanju tujih jezikov
V okviru skupnosti multiplikatorjev je doc. dr. Andreja Retelj iz Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani izvedla delavnico za študente, bodoče…
Delavnica Uporaba EndNote in spletnih vodičev Osrednje družboslovne knjižnice Jožeta Goričarja
V okviru skupnosti multiplikatorjev sta Nataša Godec in Marko Aupič med letoma 2021 in 2023 izvedla več ponovitev delavnice z…
Spodbujanje didaktične rabe IKT in deljenje izkušenj na Filozofski fakulteti
Na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani je v letih 2021 in 2022 z nami sodelovala lekt. Dr. Saša Podgoršek, ki…
Drugo srečanje multiplikatorjev
Danes smo se drugič srečali z multiplikatorji za didaktično uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT). Do danes se je v skupnost multiplikatorjev…
Usposabljanja za študente za seznanitev z didaktično uporabo IKT v lastni pedagoški praksi
Tudi visokošolski učitelji in sodelavci Teološke fakultete Univerze v Ljubljani so se vključili v skupnost multiplikatorjev ter pri študentih spodbujali…
Podpora visokošolskim učiteljem in sodelavcem ter študentom pri uporabi spletnih učilnic Moodle na UL PF
Na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani so v letu 2021 pričeli z intenzivno uporabo spletnih učilnic Moodle v pedagoškem procesu.…
Usposabljanje za preverjanje in ocenjevanje znanja v spletni učilnici Moodle ter za pripravo posnetkov pri veterinarski morfologiji na UL Veterinarski fakulteti
Na Veterinarski fakulteti Univerze v Ljubljani je v oktobru 2021 v okviru skupnosti multiplikatorjev za didaktično uporabo IKT prof. dr.…
Delavnica v živo: Sožitje med učiteljem in informacijsko tehnologijo
Oglejte si aktivnosti multiplikatorjev za didaktično uporabo IKT v pedagoškem procesu na UL Fakulteti za elektrotehniko
Sestanki in strokovno svetovanje z namenom deljenja izkušenj in spodbujanja didaktične uporabe IKT na UL Fakulteti za upravo
Oglejte si aktivnosti multiplikatorjev za didaktično uporabo IKT v pedagoškem procesu na UL Fakulteti za upravo.
Vabilo na delavnico v živo: Sožitje med učiteljem in informacijsko tehnologijo
Izvajalec: prof. dr. Iztok Fajfar Termin: 26. 11. 2021, med 9. in 12.15 uro Lokacija: Fakulteta za elektrotehniko
Prvo srečanje z multiplikatorji
Danes smo izvedli prvo skupno srečanje z multiplikatorji za didaktično uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT). Gre za skupnost visokošolskih učiteljev in…

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.