Usposabljanja visokošolskih učiteljev in sodelavcev za samostojno delo z IKT v okviru individualnih svetovanj

Asist. dr. Emil Polajnar iz Fakultete za družbene vede UL je v okviru skupnosti multiplikatorjev za didaktično uporabo IKT v koledarskih letih 2021 in 2022 na članici izvedel več individualnih svetovanj za pedagoge, na katerih je udeležence usposabljal za samostojno delo z IKT, in pripravil kratka navodila za uporabo nekaterih možnosti v spletni učilnici Moodle.

Foto: spletna stran UL FDV

Emil-Polajnar

Emil Polajnar

asist. dr.

Multiplikator za didaktično uporabo IKT v pedagoškem procesu na UL FDV

Kaj so počeli?

Vsako individualno svetovanje je bilo sestavljano iz kratkega opisa določenega orodja, prikaza postopka uporabe ter vodenja skozi postopek ustvarjanja pri samostojnem delu. Vsako svetovanje je obsegalo vsaj eno pedagoško uro, nekatera pa so bila izvedena v več delih, pri čemer so bila nadaljnja svetovanja usmerjena v reševanje točno določenega problema z uporabo IKT. Največ svetovanj je bilo izvedenih v podporo pripravi aktivnosti v spletni učilnici Moodle, kjer je izvajalec za udeležence pripravil tudi gradiva s kratkimi navodili za uporabo. Sledijo svetovanja za uporabo orodja Turnitin za preverjanje plagiatorstva, videokonferenčnega okolja Zoom, okolja Exam.net za preverjanje znanja na daljavo, repozitorija Arnes Video in okolja OneDrive za nalaganje videoposnetkov oz. drugih gradiv ter MS PowerPoint za pripravo predstavitev. Poleg samih svetovanj za uporabo različnih orodij pa je izvajalec nekaj srečanj namenil tudi svetovanju pedagogom pri izbiri ter uporabi IKT za pripravo aktivnosti za študente v okviru pilotnih posodobitev izvedbe študijskih predmetov z didaktično uporabo IKT, ki se prav tako izvajajo v okviru Centra UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.

Kaj je bil cilj svetovanj?

Cilj individualnih svetovanj je bil pedagoge usposobiti za samostojno delo z IKT oz. jim nuditi pomoč pri specifični enkratni uporabi.

Kaj so ugotovili?

Cilj svetovanj je bil dosežen, saj so vsi pedagogi pridobljeno znanje uspešno uporabili v pedagoškem procesu. Pri samostojnem delu so jim prišla zelo prav že pripravljena kratka navodila za izvedbo točno določene aktivnosti, saj jim je izvajalec posredoval gradivo za pogosto postavljena vprašanja v obliki kratkih navodil z opisom postopka uporabe določene IKT.

Kakšni so načrti za naprej?

Izvajalec želi z individualnimi usposabljanji nadaljevati tudi v prihodnje, saj vidi veliko željo po učenju in uporabi IKT tako pri pedagogih, ki se z orodji srečujejo prvič, kot tudi pri tistih pedagogih, ki spoznavajo nova orodja. Prav tako meni, da bi bila zelo koristna priprava še več kratkih navodil za pomoč uporabnikom pri uporabi različnih orodij, ki so v uporabi na fakultetah.

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.