bannerji-dnevi-centra-torta
Dnevi Centra UL za uporabo IKT
v pedagoškem procesu
vabljeni k ogledu posnetkov z dogodka
kjer smo ob 1. obletnici delovanja
predstavili nekaj dobrih praks uporabe IKT
v pedagoškem procesu.
banner_piloti5
 Pilotne posodobitve
 izvedbe študijskih predmetov
 z didaktično uporabo IKT
bannerji
Postanite multiplikator
za didaktično uporabo IKT
southville-3
Forum
za izmenjavo informacij
Vabljeni k sodelovanju v forumu za izmenjavo izkušenj in
predlogov na temo uporabe IKT v pedagoškem procesu.
banner_ISD_2
Pridružite se nam
na spletnih delavnicah
kjer predstavljamo možnosti
didaktične uporabe IKT.
southville (2)
Center Digitalna UL
nudi podporo pri uporabi
IKT v pedagoškem procesu
Oglejte si podporne storitve,
ki jih ponuja ekipa centra.

Storitve Centra Univerze v Ljubljani za uporabo IKT v pedagoškem procesu

Izobraževanje in diseminacija

Visokošolskim učiteljem in sodelavcem nudimo stalno strokovno izpopolnjevanje s številnimi izobraževanji s področja inovativnih didaktičnih pristopov z uporabo IKT, z deljenjem primerov dobrih praks ter z organizacijo izmenjave izkušenj med visokošolskimi učitelji in sodelavci.

Svetovanje

Visokošolskim učiteljem in sodelavcem nudimo podporo v obliki neposrednega svetovanja pri didaktični in tehnični uporabi IKT. Podporo v obliki neposrednega svetovanja nudimo tudi študentom, ki se v študijskih okoljih srečujejo z novimi oblikami učenja in preverjanja znanja.

Razvoj in raziskovanje

Na nacionalni in mednarodni ravni spremljamo trende na področju uporabe IKT v izobraževanju, sodelujemo z visokošolskimi učitelji in sodelavci na UL pri prenovi in posodabljanju študijskih programov, testiramo inovativne aplikacije ter z njimi bogatimo tehnološko učno okolje Digitalne Univerze.

Spletne delavniceOd februarja 2022

Moodle v izobraževanju 2

JUNIJ 2022

Namen delavnice je seznanjanje in uporaba naprednih funkcionalnosti spletne učilnice Moodle v podporo sodelovalnemu učenju, vrednotenju znanja in spremljanju napredka študentov.

Digitalne kompetence učiteljev

FEBRUAR 2022

Skozi delavnico spoznamo vseh 22 kompetenc evropskega okvirja DigCompEdu in vidimo, kako lahko nadgradimo svoje digitlne kompetece na področju poučevanja, vrednotenja znanja in aktivnega vključevanja vseh študentov.

Formativno spremljanje študijskega procesa z uporabo IKT

JULIJ 2022

Delavnica je namenjena spoznavanju pomena formativnega spremljanja znanja, mnenj in idej v pedagoškem procesu in različne IKT, ki nam lahko ta proces olajša.

Didaktična uporaba IKT v procesu učenja in poučevanja

MAREC 2022

Delavnica je namenjena razmisleku ter pridobivanju idej za uporabo IKT v pedagoškem procesu z uporabo pedagoškega kolesa in SAMR modela.

Igrifikacija z uporabo IKT

SEPTEMBER 2022

Skozi delavnico se spoznamo s pojmom igrifikacija in učnima pristopoma učenje z igrami in učenje z ustvarjanjem iger ter se seznanimo z različno IKT, ki omogoča vključevanje (elementov) iger v pedagoški proces.

Moodle v izobraževanju 1

APRIL 2022

Namen delavnice je seznanjanje in uporaba osnovnih funkcionalnosti spletne učilnice Moodle v podporo organizaciji pedagoškega dela, spodbujanju sodelovalnega učenja in vrednotenja znanja.

Sodelovalno učenje z uporabo IKT

OKTOBER 2022

Skozi delavnico spoznamo različno IKT, ki spodbuja sodelovalno učenje med študenti, s poudarkom na pedagoških pristopih kot sta problemsko učenje in projektno učno delo.

Interaktivna učna gradiva

MAJ 2022

Na delavnici se seznanimo z Mayerjevimi načeli za izdelavo večpredstavnih gradiv ter z različno IKT za ustvarjanje interaktivnih predstavitev, videoposnetkov ter adaptivnih gradiv.

Učna analitika v z IKT podprtih okoljih

NOVEMBER 2022

Skozi delavnico se seznanimo z dobrimi praksami in orodji, ki omogočijo analizo lastnega poučevanja ter možnostmi učne analitike v različnih učnih okoljih, ki celostno podprejo pedagoški proces.

Zadnje novice

Vabljeni k spremljanju novic, ki jih redno objavljamo na blogu

Sodelovanje na projektih

Sodelavci Centra UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu sodelujemo na različnih evropskih projektih, kjer skušamo deliti in nadgraditi svoje znanje o inovativnem poučevanju, podprtem z IKT. Naše delo lahko spremljate na spodnjih povezavah:

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.