banner_posvet_UI
Oglejte si več
o posvetu Učitelji učiteljem
na temo umetne inteligence v izobraževanju.
bannerji (2)
Pridružite se nam
na 10. izvedbi
spletnih delavnic in
delavnic v učilnici (v živo)
kjer predstavljamo možnosti
didaktične uporabe IKT.
bannerji-6
Vabljeni k ogledu
posnetkov webinarjev
na temo uporabe Moodle 4.0,
v spletni učilnici Moodle.
banner_piloti5
 Pilotne posodobitve
 izvedbe študijskih predmetov
 z didaktično uporabo IKT
bannerji
Postanite multiplikator
za didaktično uporabo IKT
southville-3
Forum
za izmenjavo informacij
Vabljeni k sodelovanju v forumu za izmenjavo izkušenj in
predlogov na temo uporabe IKT v pedagoškem procesu.
southville (2)
Center Digitalna UL
nudi podporo pri uporabi
IKT v pedagoškem procesu
Oglejte si podporne storitve,
ki jih ponuja ekipa centra.

Storitve Centra Univerze v Ljubljani za uporabo IKT v pedagoškem procesu

Izobraževanje in diseminacija

Visokošolskim učiteljem in sodelavcem nudimo stalno strokovno izpopolnjevanje s številnimi izobraževanji s področja inovativnih didaktičnih pristopov z uporabo IKT, z deljenjem primerov dobrih praks ter z organizacijo izmenjave izkušenj med visokošolskimi učitelji in sodelavci.

Svetovanje

Visokošolskim učiteljem in sodelavcem nudimo podporo v obliki neposrednega svetovanja pri didaktični in tehnični uporabi IKT. Podporo v obliki neposrednega svetovanja nudimo tudi študentom, ki se v študijskih okoljih srečujejo z novimi oblikami učenja in preverjanja znanja.

Razvoj in raziskovanje

Na nacionalni in mednarodni ravni spremljamo trende na področju uporabe IKT v izobraževanju, sodelujemo z visokošolskimi učitelji in sodelavci na UL pri prenovi in posodabljanju študijskih programov, testiramo inovativne aplikacije ter z njimi bogatimo tehnološko učno okolje Digitalne Univerze.

Spletne delavniceOd februarja 2024

Moodle v izobraževanju 2

JUNIJ 2024

Namen delavnice je seznanjanje in uporaba naprednih funkcionalnosti spletne učilnice Moodle v podporo sodelovalnemu učenju, vrednotenju znanja in spremljanju napredka študentov.

Digitalne kompetence učiteljev

FEBRUAR 2024

Na delavnici se seznanimo z razširjenim okvirjem 32 kompetenc po DigCompEdu glede na samoevalvacijsko orodje SELFIEforTEACHERS, spoznamo model napredovanja ter preizkusimo orodje DigCompEdu CheckIn za samoevalvacijo uporabe IKT v lastni pedagoški praksi.

Formativno spremljanje študijskega procesa z uporabo IKT

JULIJ 2024

Delavnica je namenjena spoznavanju pomena formativnega spremljanja znanja, mnenj in idej v pedagoškem procesu in različne IKT, ki nam lahko ta proces olajša.

Didaktična uporaba IKT v procesu učenja in poučevanja

MAREC 2024

Delavnica je namenjena razmisleku ter pridobivanju idej za uporabo IKT v pedagoškem procesu z uporabo pedagoškega kolesa in SAMR modela.

Igrifikacija z uporabo IKT

SEPTEMBER 2024

Skozi delavnico se spoznamo s pojmom igrifikacija in učnima pristopoma učenje z igrami in učenje z ustvarjanjem iger ter se seznanimo z različno IKT, ki omogoča vključevanje (elementov) iger v pedagoški proces.

Moodle v izobraževanju 1

APRIL 2024

Namen delavnice je seznanjanje in uporaba osnovnih funkcionalnosti spletne učilnice Moodle v podporo organizaciji pedagoškega dela, spodbujanju sodelovalnega učenja in vrednotenja znanja.

Sodelovalno učenje z uporabo IKT

OKTOBER 2024

Skozi delavnico spoznamo različno IKT, ki spodbuja sodelovalno učenje med študenti, s poudarkom na pedagoških pristopih kot sta problemsko učenje in projektno učno delo.

Interaktivna učna gradiva

MAJ 2024

Na delavnici se seznanimo z Mayerjevimi načeli za izdelavo večpredstavnih gradiv ter z različno IKT za ustvarjanje interaktivnih predstavitev, videoposnetkov ter adaptivnih gradiv.

Učna analitika v z IKT podprtih okoljih

NOVEMBER 2024

Skozi delavnico se seznanimo z dobrimi praksami in orodji, ki omogočijo analizo lastnega poučevanja ter možnostmi učne analitike v različnih učnih okoljih, ki celostno podprejo pedagoški proces.

Zadnje novice

Vabljeni k spremljanju novic, ki jih redno objavljamo na blogu

Sodelovanje na projektih

Sodelavci Centra UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu sodelujemo na različnih evropskih projektih, kjer skušamo deliti in nadgraditi svoje znanje o inovativnem poučevanju, podprtem z IKT. Naše delo lahko spremljate na spodnjih povezavah:

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.