[POSVET UČITELJI UČITELJEM]-2
Vabljeni na posvet
Učitelji učiteljem:
Novi trendi, izkušnje in izzivi
v visokošolskem poučevanju
banner3-adventni-22
Odkrivajte različno IKT
v našem prazničnem
digitalnem koledarju.
bannerji-6
Vabljeni k ogledu
posnetkov webinarjev
na temo uporabe Moodle 4.0,
v spletni učilnici Moodle.
banner-posvet5b
 Vabljeni k ogledu
posnetkov s posveta
 Učitelji učiteljem: Aktivno vključevanje
študentov v pedagoški proces z uporabo IKT
ki je potekal v petek, 17. 6. 2022,
med 9. in 12. uro, na daljavo (Zoom)
[POSVET UČITELJI UČITELJEM]
Vabljeni k ogledu vsebin
iz posveta Učitelji učiteljem:
Kombiniran študij v post-covidnem obdobju
Ki je potekal v petek, 13. 5. 2022, med 9. in 13. uro,
na Fakulteti za elektrotehniko (in na daljavo)
banner_posvet18_3
Oglejte si posnetke
s posveta Učitelji učiteljem
za izmenjavo izkušenj z uporabo IKT v pedagoškem procesu
bannerji-dnevi-centra-torta
Dnevi Centra UL za uporabo IKT
v pedagoškem procesu
vabljeni k ogledu posnetkov z dogodka
kjer smo ob 1. obletnici delovanja
predstavili nekaj dobrih praks uporabe IKT
v pedagoškem procesu.
banner_piloti5
 Pilotne posodobitve
 izvedbe študijskih predmetov
 z didaktično uporabo IKT
bannerji
Postanite multiplikator
za didaktično uporabo IKT
southville-3
Forum
za izmenjavo informacij
Vabljeni k sodelovanju v forumu za izmenjavo izkušenj in
predlogov na temo uporabe IKT v pedagoškem procesu.
banner_ISD_2
Pridružite se nam
na spletnih delavnicah
kjer predstavljamo možnosti
didaktične uporabe IKT.
southville (2)
Center Digitalna UL
nudi podporo pri uporabi
IKT v pedagoškem procesu
Oglejte si podporne storitve,
ki jih ponuja ekipa centra.

Storitve Centra Univerze v Ljubljani za uporabo IKT v pedagoškem procesu

Izobraževanje in diseminacija

Visokošolskim učiteljem in sodelavcem nudimo stalno strokovno izpopolnjevanje s številnimi izobraževanji s področja inovativnih didaktičnih pristopov z uporabo IKT, z deljenjem primerov dobrih praks ter z organizacijo izmenjave izkušenj med visokošolskimi učitelji in sodelavci.

Svetovanje

Visokošolskim učiteljem in sodelavcem nudimo podporo v obliki neposrednega svetovanja pri didaktični in tehnični uporabi IKT. Podporo v obliki neposrednega svetovanja nudimo tudi študentom, ki se v študijskih okoljih srečujejo z novimi oblikami učenja in preverjanja znanja.

Razvoj in raziskovanje

Na nacionalni in mednarodni ravni spremljamo trende na področju uporabe IKT v izobraževanju, sodelujemo z visokošolskimi učitelji in sodelavci na UL pri prenovi in posodabljanju študijskih programov, testiramo inovativne aplikacije ter z njimi bogatimo tehnološko učno okolje Digitalne Univerze.

Spletne delavniceOd februarja 2022

Moodle v izobraževanju 2

JUNIJ 2022

Namen delavnice je seznanjanje in uporaba naprednih funkcionalnosti spletne učilnice Moodle v podporo sodelovalnemu učenju, vrednotenju znanja in spremljanju napredka študentov.

Digitalne kompetence učiteljev

FEBRUAR 2022

Na delavnici se seznanimo z razširjenim okvirjem 32 osnovnih kompetenc evropskega okvirja DigCompEdu, spoznamo model napredovanja ter preizkusimo novo orodje SELFIEforTEACHERS za samoevalvacijo uporabe IKT v lastni pedagoški praksi.

Formativno spremljanje študijskega procesa z uporabo IKT

JULIJ 2022

Delavnica je namenjena spoznavanju pomena formativnega spremljanja znanja, mnenj in idej v pedagoškem procesu in različne IKT, ki nam lahko ta proces olajša.

Didaktična uporaba IKT v procesu učenja in poučevanja

MAREC 2022

Delavnica je namenjena razmisleku ter pridobivanju idej za uporabo IKT v pedagoškem procesu z uporabo pedagoškega kolesa in SAMR modela.

Igrifikacija z uporabo IKT

SEPTEMBER 2022

Skozi delavnico se spoznamo s pojmom igrifikacija in učnima pristopoma učenje z igrami in učenje z ustvarjanjem iger ter se seznanimo z različno IKT, ki omogoča vključevanje (elementov) iger v pedagoški proces.

Moodle v izobraževanju 1

APRIL 2022

Namen delavnice je seznanjanje in uporaba osnovnih funkcionalnosti spletne učilnice Moodle v podporo organizaciji pedagoškega dela, spodbujanju sodelovalnega učenja in vrednotenja znanja.

Sodelovalno učenje z uporabo IKT

OKTOBER 2022

Skozi delavnico spoznamo različno IKT, ki spodbuja sodelovalno učenje med študenti, s poudarkom na pedagoških pristopih kot sta problemsko učenje in projektno učno delo.

Interaktivna učna gradiva

MAJ 2022

Na delavnici se seznanimo z Mayerjevimi načeli za izdelavo večpredstavnih gradiv ter z različno IKT za ustvarjanje interaktivnih predstavitev, videoposnetkov ter adaptivnih gradiv.

Učna analitika v z IKT podprtih okoljih

NOVEMBER 2022

Skozi delavnico se seznanimo z dobrimi praksami in orodji, ki omogočijo analizo lastnega poučevanja ter možnostmi učne analitike v različnih učnih okoljih, ki celostno podprejo pedagoški proces.

Zadnje novice

Vabljeni k spremljanju novic, ki jih redno objavljamo na blogu

Sodelovanje na projektih

Sodelavci Centra UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu sodelujemo na različnih evropskih projektih, kjer skušamo deliti in nadgraditi svoje znanje o inovativnem poučevanju, podprtem z IKT. Naše delo lahko spremljate na spodnjih povezavah:

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.