FOKUSNA SPLETNA DELAVNICA
UPORABA ELEMENTOV IGER ZNOTRAJ SPLETNIH UČNIH OKOLIJ

Na delavnici boste lahko spoznali pojem igrifikacije in elemente iger, ki jih lahko vključimo v pedagoški proces. Seznanili se boste s temeljno teorijo uporabe iger in elementov iger v izobraževanju ter pridobili širši pogled na uporabnost in namen vpeljave igrifikacije v pedagoško prakso. Pridobili boste znanje o različnih elementih iger in kako jih lahko uporabimo za povečanje motivacije in aktivne udeležbe študentov. Dobili boste pregled nad nekaj možnostmi uporabe različne IKT, s pomočjo katere lahko vpeljemo elemente iger v pedagoški proces ter pridobili nove ideje, kako lahko IKT uporabimo za povečanje motivacije za sodelovanje in aktivno udeležbo pri študijskih dejavnostih.

Avtorji

Tadeja Nemanič, Mateja Bevčič, Sara Drožđek, Sanja Jedrinović, Anja Luštek, Ana Žabkar Šalić, Jože Rugelj 

Trajanje

2. september - 16. september 2024

Moderiranje izvedbe

Mateja Bevčič

Prijava

povezava (vpis v okolje z univerzitetnim uporabniškim imenom in geslom)

Delavnica je namenjena spoznavanju elementov iger v izobraževanju. Poleg uvodnega in sklepnega dela jo sestavljata 2 poglavji: 

  • Igre v izobraževnju

Ponuja kratek pregled teorij učenja v povezavi z igrami v izobraževanju, njihov razvoj in glavne koncepte ter načine, na katere so glavni koncepti teh teorij vključeni v igre. Na voljo so primeri uporabe izobraževalnih iger v pedagoškem procesu in zbirka različnih virov. Predstavljena je tudi primerjalna analiza orodij, orodja pa so podrobneje predstavljena v naslednjih poglavjih.
V tem poglavju boste rešili H5P kviz in sodelovali v razpravi.

  • Igrifikacija

V tem poglavju se boste spoznali s pojmom igrifikacije ter kako je igrifikacija povezana z izobraževanjem. Spoznali boste različne elemente iger, ki jih lahko uporabimo v pedagoškem procesu za motiviranje in aktiviranje študentov. Tako boste spoznali možnosti uporabe igrifikacije znotraj spletne učilnice Moodle ter orodja Kahoot, H5P in Socrative.
Na koncu poglavja boste rešili spomin ter igro iskanja besed, oddali nalogo ter sodelovali v razpravi.

  • Sklepno poglavje

V zaključnem poglavju vas čaka oddaja naloge, v sklopu katere boste zasnovali posodobljeno študijsko aktivnost s poudarkom na uporabi elementov igrifikacije v pedagoškem procesu in in izdelali gradivo, ki bo vsebovalo elemente igrifikacije.

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.