FOKUSNA SPLETNA DELAVNICA
UPORABA ELEMENTOV IGER ZNOTRAJ SPLETNIH UČNIH OKOLIJ

Na delavnici boste spoznali elemente iger v izobraževanju. Srečali se boste s pojmom igrifikacija.  Z namenom popestritve pedagoškega procesa in pridobivanja idej za uporabo elementov igre v pedagoškem procesu se boste seznanili z različno IKT. V ta namen boste spoznali orodja Kahoot, Edmodo, H5P, Socrative in vtičnike v spletni učilnici Moodle. 

Avtorji

Tadeja Nemanič, Mateja Bevčič, Sara Drožđek, Sanja Jedrinović, Anja Luštek, Ana Žabkar Šalić, Jože Rugelj 

Trajanje

1. september - 15. september 2022

Moderiranje izvedbe

Mateja Bevčič

Prijava

povezava (vpis v okolje z univerzitetnim uporabniškim imenom in geslom)

Delavnica je namenjena spoznavanju načinov uporabe elementov iger znotraj spletni učnih okolij. Poleg uvodnega in sklepnega dela jo sestavljata 2 poglavji: 

  • Igre v izobraževnju

Ponuja kratek pregled vedenjskih teorij v izrobraževanju, njihov razvoj in glavne koncepte ter načine, na katere so glavni koncepti teh teorij vključeni v igre. Na voljo so primeri uporabe izobraževalnih iger v pedagoškem procesu in zbirka različnih virov. Predstavljena je tudi primerjalna analiza orodij, orodja pa bodo podrobneje predstavljena v naslednjih poglavjih.

V zaključnem delu poglavja vas čaka obvezno reševanje H5P kviz in priporočeno sodelovanje v razpravi.

  • Igrifikacija

Spoznali se boste s pojmom igrifikacije ter kako je igrifikacija povezana z izobraževanjem. Spoznali boste različne elemente iger, ki jih lahko uporabimo v pedagoškem procesu za motiviranje in aktiviranje študentov. Skozi vodiče boste spoznali orodja, ki omogočajo vključevanje igrifikacije. Tako boste spoznali možnosti uporabe igrifikacije znotraj spletne učilnice Moodle ter orodja Kahoot, Edmodo, H5P in Socrative.

V zaključnem delu poglavja vas čaka obvezno reševanje dejavnosti spomin in oddaja naloge, v sklopu katere boste zasnovali posodobljeno študijsko aktivnost s poudarkom na uporabi elementov igrifikacije v pedagoškem procesu in in izdelali grdavio, ki bo vsebovalo elemente igrifikacije. Kot priporočljivo pa je reševanje osmerosmerke na temo igrifikacije in sodelovanje v razpravi

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.