Posvet Učitelji učiteljem:
Umetna inteligenca v izobraževanju

V zadnjem obdobju je pozornost javnosti in tudi področja izobraževanja vzbudila uporaba orodij umetne inteligence, ki že in še bo v prihodnjem obdobju pomembno vplivala na razvoj učenja in poučevanja. Študenti lahko dandanes ob uporabi orodij, kot je ChatGPT, zelo hitro pripravijo prispevke, odgovore na esejske tipe vprašanj, programsko kodo v različnih jezikih in druge vrste vsebin. Zato se lahko upravičeno vprašamo kako načrtovati učenje in poučevanje, da presežemo izzive, ki jih nove tehnologije prinašajo. Na posvetu nam bodo tuji in domači strokovnjaki približali priložnosti in izzive uporabe orodij umetne inteligence v izobraževanju ter delili lastne izkušnje z uporabo le-teh pri poučevanju in učenju.

PROGRAM POSVETA
8.30 – 9.00
Zbor udeležencev
9.00 – 9.15
Uvodni nagovor in pozdrav
prof. dr. Maja Klun, prorektorica za področje prenosa znanja, digitalizacije in trajnostnega razvoja
prof. dr. Andrej Demšar, prodekan za gospodarjenje in kakovost, Naravoslovnotehniška fakulteta UL
prof. dr. Janez Bešter, predstojnik Centra UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu
9.15 – 10.00
Priložnosti in izzivi, ki jih prinaša umetna inteligenca v izobraževanje
doc. dr. Kosta Dolenc, Pedagoška fakulteta, Univerza v Mariboru
10.00 – 10.45
Astra AI – Prvi slovenski AI inštruktor matematike
Andrej P. Škraba, ustanovitelj portala Astra.si
10.45 – 11.00
Odmor z diskusijo, kava
11.00 – 11.30
Aktualni trendi pri uporabi orodij umetne inteligence v izobraževanju
Sanja Jedrinović in Mateja Bevčič, Center UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu
11.30 – 11.50
Priložnosti in pasti uporabe orodij generativne umetne inteligence v visokem šolstvu
doc. dr. Luka Tomat, UL Ekonomska fakulteta
11.50 – 12.10
Orodja umetne inteligence v ustvarjalnem procesu izdelave grafičnih vsebin
teh. sod. Jon Brce, viš. pred. dr. Andrej Iskra, asist. Matevž Hribernik, doc. dr. Luka Gale, doc. dr. Petra Žvab Rožič in prof. dr. Helena Gabrijelčič Tomc, UL Naravoslovnotehniška fakulteta
12.10 – 12.30
Uporaba ChatGPT in povezanih orodij v študijskem procesu: Vpliv različnih rab na zaznano študijsko uspešnost
prof. dr. Gregor Petrič in doc. dr. Sara Atanasova, Center za metodologijo in informatiko, UL Fakulteta za družbene vede
12.30 – 12.50
V umetno inteligenco do gležnjev ali do pasu? Izkušnje iz študijskih programov Digitalno jezikoslovje in Prevajanje.
prof. dr. Špela Vintar, UL Filozofska fakulteta
12.50 – 13.30
Zaključek s pogostitvijo

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.