Development of creativity skills by game based learning methods in adult education (GAME-ED)

Kaj počnemo?

Center UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu sodeluje na 2-letnem projektu Development of creativity skills by game based learning methods in adult education (GAME-ED), kjer bomo skupaj z različnimi Evropskimi visokošolskimi instutucijami razvili metodologijo in družabno igro za spodbujanje ustvarjalnosti na področju izobraževanja odraslih. Naše glavne naloge so:

Ime projekta: Development of creativity skills by game based learning methods in adult education

Akronim projekta: GAME-ED 

Pričetek projekta: 1. 3. 2021

Trajanje projekta: 2 leti

Zaključek projekta: 28. 2. 2023

Koordinator: Madžarska

Partnerske države: Madžarska, Romunija, Slovenija

V 21. stoletju se soočamo z novimi izzivi tako v zasebnem kot tudi poklicnem življenju. Izobraževanje mora slediti temu tempu in potrebno je razviti nove inovativne oblike učenja. Igra je naravna in instiktivna oblika učenja, ki je ne najdemo le pri ljudeh, ampak tudi pri živalih. Učenje z igrami (ang. Game-based learning – GBL) je kot dejavnost samorazvoja mogoče razviti že v otroštvu. Igra je tudi pozneje še vedno eden najučinkovitejših načinov za razvoj posameznih kompetenc, saj igranje predstavlja najlažji in najhitrejši način učenja. GBL postaja v 21. stoletju vedno bolj priljubljen, vendar je njegova vloga v izobraževanju odraslih še vedno majhna. Tudi znanstvene raziskave kažejo, da je igra učinkovit medij za prenos znanja in razvijanje kompetenc.

Glede na pregled, ki so ga opravili partnerji v partnerskih državah, trenutno na področju izobraževanja odraslih ni razširjenih in znanih metod GBL ne v poslovnem in niti ne v javnem sektorju. Nacionalna literatura o GBL za pridobivanje spretnosti je še redka, zlasti v povezavi z izobraževanjem odraslih. Možna področja uporabe GBL metod za izobraževanje odraslih so naslednja: usposabljanja za vodenje, team building, tečaji tujih jezikov, tečaji programiranja, odpravljanje posledic nesreč, zdravstveno varstvo. Ta področja so zelo slabo podprta z metodami GBL.

Glavni cilj projekta je izboljšati kakovost metod poučevanja in učenja, ki se uporabljajo za oblikovanje in razvijanje ustvarjalnosti pri odraslih, z uvedbo pristopa učenja na podlagi iger, ki temelji na prvotno izdelanih študijah, smernicah in metodologijah za izobraževalce odraslih, ter na splošno spodbujati učenje odraslih na podlagi iger.

Primarna ciljna skupina projekta so izobraževalci odraslih in druge osebe, ki delujejo na področju izobraževanja odraslih, sekundarno skupino pa predstavljajo udeleženci izobraževanja odraslih.

Cilji projekta so:

 • Izboljšati strokovna obzorja izobraževalcev odraslih z zbiranjem metod za razvijanje ustvarjalnih sposobnosti odraslih.
 • Razširiti znanje izobraževalcev odraslih z zbiranjem najboljših praks na področju metod učenja z igrami.
 • Razviti metodologijo za izbiro elementov iger, primernih za doseganje veščin ustvarjalnosti.
 • Razviti družabno igro, ki bo razvijala veščine ustvarjalnosti.
 • Prepoznati družabne igre, ki so primerne za izbrano igralno mehaniko.
 • Primerjati pristopa učenja z igrami in tradicionalnega pristopa pri razvijanju spretnosti pri odraslih.
 • Fontanus Center (HU)
 • Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto (SI)
 • Univerza v Ljubljani (SI)
 • Universitea „Vasile Alecsandri” din Bacau (RO)
 • NetCoGame Research Center (HU)

Spremljajte naše delo na projektu:

Testiranje igre s ciljnimi uporabniki
Igra za spodbujanje ustvarjalnosti v izobraževanju odraslih
Metodologija za izbiro igralnih mehanik, primernih za razvoj ustvarjalnosti
Primeri dobre prakse uporabe učenja z igrami pri izobraževanju odraslih
Zbirka metod in učnih pristopov za razvijanje ustvarjalnih spretnosti na področju izobraževanaj odraslih
GAME-ED: Uvodne aktivnosti

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.