GAME-ED: Uvodne aktivnosti

Uvodneaktivnosti

Konec meseca marca je preko videokonferenčnega sistema Zoom potekalo uvodno srečanje na projektu Development of creativity skills by game based learning methods in adult education (GAME-ED).

Srečanje je bilo namenjeno spoznavanju s sodelujočimi partnerji na projektu, pregledu ozadja projekta in aktivnosti, ki nas čakajo v naslednjih dveh letih. Sestanek je vodil koordinator projekta, Csaba Sándor, iz Fontanus Centra na Madžarskem.

LOKACIJA

V spletni obliki preko Zooma.

TRAJANJE

30. marec, 24. april,
25. maj, 22. junij 2021

ORGANIZATOR

Fontanus Center

Po začetni predstavitvi, kjer smo na kratko predstavili tudi Center UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu, smo se posvetili aktivnostim na rezultatu O1 – Zbirka metod za razvijanje veščin ustvarjalnosti na področju izobraževanja odraslih. V tem sklopu bomo pripravili slovar z opredelitvijo pojmov, ki jih bomo v okviru projekta uporabljali; vprašalnik o metodah za razvijanje ustvarjalnosti na področju izobraževanja odraslih za izobraževalce in udeležence ter pregledali literaturo o uporabljenih metodah.

Na naslednjih treh sestankih smo pregledali opravljeno delo in razjasnili določene nejasnosti, ki so se na začetku pojavile. V uvodnih mesecih je bil večji poudarek na pripravi dveh vprašalnikov, s katerima smo želeli opredeliti pomembnost ustvarjalnosti v današnjem družbeno-poklicnem kontekstu ter opredeliti metode za razvijanje ustvarjalnosti v izobraževanju odraslih. Prvi vprašalnik je bil poslan vsem, ki izvajajo različna usposabljanja na področju izobraževanja odraslih, drugi pa vsem, ki se takšnih izobraževanj udeležujejo. Podatki so bili zbrani v vseh partnerskih državah, v prihodnjih mesecih pa bo sledila še analiza rezultatov.

Več informacij o projektu si lahko preberete na https://digitalna.uni-lj.si/projekt-game-ed/.

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.