INTERAKTIVNI 
UČBENIKI

Prav zagotovo vsi poznamo tradicionalni učbenik, ki ga lahko vzamemo v roke in ga prelistamo ter prebrskamo po njegovi vsebini, vendar, ali poznamo tudi elektronski učbenik? Kaj so e-učbeniki in v čem se razlikujejo s tradicionalnimi učbeniki? Vas zanimajo i-učbeniki in njihova uporaba v pedagoškem procesu? Vas zanima, kako ustvariti i-učbenik in katero IKT pri tem uporabiti?

 
V nadaljevanju predstavljamo nekaj informacij o elektronskih učbenikih, med katerimi se bomo osredotočili predvsem na interaktivne učbenike (i-učbenike). Spoznali bomo, zakaj i-učbenike uporabiti v pedagoškem procesu, si ogledali primer i-učbenika in spoznali IKT, s katero lahko ustvarimo lastni i-učbenik.

Pomemben element v pedagoškem procesu so študijska gradiva, ki predstavljajo učinkovit mediator pri izgradnji novega znanja. Eno izmed študijskih gradiv, ki jih uporabljamo v procesu poučevanja in učenja, so učbeniki. Vsem dobro poznan je tradicionalni učbenik, učbenik v tiskani obliki, ki lahko poleg besedila vsebuje tudi slikovno gradivo. Kot nadomestilo le-tega je nastal elektronski učbenik (e-učbenik), katerega prednost je večja prilagodljivost (npr. velikost pisave) in dostopnost (kadarkoli in kjerkoli). Z razvojem informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) se je razvila učinkovitejša uporaba elektronskih študijskih gradiv v procesu izobraževanja in s tem tudi razvoj e-učbenikov na različnih ravneh. Tako poznamo digitalizirane učbenike (d-učbeniki), ki so vsebinsko (besedilo, slikovna gradiva) enaki tradicionalnim učbenikom in omogočajo prebiranje ter dodajanje zaznamkov. Kot nadgradnjo d-učbenikov poznamo bogate (ang. rich) učbenike (r-učbeniki), ki poleg vsebinskih elementov d-učbenikov vsebujejo tudi zvočne in video posnetke. Učbeniki, na katere se bomo v nadaljevanju bolj podrobno osredotočili in predstavljajo nadgradnjo r-učbenikov, so interaktivni učbeniki (i-učbeniki), ki v primerjavi s prej omenjenimi e-učbeniki omogočajo učinkovitejšo interakcijo z uporabnikom. Vsebina v i-učbeniku je podprta z različnimi interaktivnimi elementi, kot so interaktivna slikovna gradiva, interaktivni zvočni in videoposnetki, animacije, simulacije, kvizi z različnimi tipi vprašanj idr. I-učbeniki lahko vključujejo tudi povratne informacije, shranjevanje odgovorov, analizo uspešnosti in spremljanje uporabnika (Woody idr., 2010; Zmazek idr., 2014; Edgcomb idr., 2015a; Edgcomb idr., 2015b).

Poglejmo si sedaj bolj podrobno i-učbenike. V raziskavah je bilo večkrat izpostavljeno, da uporaba i-učbenikov omogoča večjo vključenost študentov v pedagoški proces in boljšo interakcijo s študijsko vsebino kot statične (elektronske) vsebine. I-učbeniki študente motivirajo za delo in učenje, povečajo njihovo pozornost, učinkovitost in zanimanje za učenje ter študijsko vsebino (Edgcomb, 2014; O’Bannon idr., 2017).

V nadaljevanju predstavljamo orodja za ustvarjanje i-učbenikov. Osredotočili smo se na tista, s pomočjo katerih lahko študijski vsebini brezplačno dodajamo različne interaktivne elemente, ki podkrepijo in obogatijo vsebino in omogočajo sprotno preverjanje razumevanja prebrane vsebine. Nekatera izmed predstavljenih orodij vključujejo tudi spremljanje študentovega dela in učenja ter analizo pridobljenih podatkov.

H5P

Za začetek vam predstavljamo orodje H5P, s katerim lahko ustvarimo več kot 40 različnih interaktivnih gradiv. Poleg tega, da nam omogoča ustvarjanje interaktivnih predstavitev, interaktivnih videoposnetkov, učnih kartic, adaptivnih učnih gradiv, vprašanja različnih tipov, nam omogoča tudi ustvarjanje i-učbenikov (H5P Interactive Book).

I-učbenik lahko z uporabo orodja H5P brezplačno ustvarimo znotraj spletne učilnice Moodle. Ta nam omogoča, da v i-učbenik dodamo številne interaktivne elemente, ki jih orodje H5P ponuja tudi kot samostojne aktivnosti. Tako lahko dodamo interaktivno slikovno gradivo (Image, Image Hotspots, Find the Hotspot), interaktivne predstavitve, interaktivne videoposnetke, vprašanja različnih tipov (Multiple choice, True/False Question), kvize (Question Set, Single Choice Set, ), različne igre (Memory Game) in druge aktivnosti za preverjanje razumevanja vsebine (Fill in the blanks, Dialog Cards, Drag and drop, Guess the Answer, Mark the Words, Summary).

Podobno lahko ustvarimo i-učbenik na spletni strani h5p.org ali z uporabo vtičnika znotraj orodja WordPress, pri katerih smo omejeni s spremljanjem napredovanja študentov po študijski vsebini v i-učbeniku. Na razpolago pa imamo tudi plačljivo verzijo orodja in sicer h5p.com, ki nam omogoča uporabo podobnih možnostih kot H5P v spletni učilnici Moodle.

Oglejmo si primer i-učbenika, ustvarjenega z orodjem H5P:

Moodle knjiga

Poleg tega, da lahko v spletni učilnici Moodle ustvarimo i-učbenik z uporabo H5P, ga lahko ustvarimo tudi z uporabo možnosti Moodle knjiga. Ta nam omogoča, da v i-učbenik dodamo besedilo, povezave do drugih spletnih virov ali strani, slikovno gradivo, zvočne in videoposnetke, v kolikor imamo omogočeno pa lahko vdelamo tudi H5P aktivnosti (vtičnik H5P), vprašanja različnih tipov (vtičnik Embed questions) in aktivnosti iz drugih orodij, ki omogočajo HTML kodo. Vsebino v i-učbeniku lahko uredimo in organiziramo po poglavjih in podpoglavjih. I-učbenik lahko izvozimo v PDF obliki.

Nearpod

Nearpod je orodje za ustvarjanje predstavitev z možnostjo dodajanja številnih interaktivnih elementov in ustvarjanja interaktivnih videposnetkov. Z možnostmi, ki jih nam orodje ponuja v brezplačni različici, lahko ustvarimo tudi i-učbenik, v katerega lahko poleg besedila vključimo tudi interaktivne videoposnetke, 3D objekte, Phet simulacije, vprašanja odprtega tipa, aktivnosti kot so: vnos manjkajočih besed, kvizi, sodelovalne table, igre, ankete itn. Brezplačna različica orodja nam omogoča tudi ustvarjanje poročila o reševanju aktivnosti znotraj interaktivnega učbenika, s pomočjo katerega lahko spremljamo delo študentov.

Genially

Genially je orodje, ki prav tako omogoča ustvarjanje številnih interaktivnih učnih gradiv. Z možnostmi, ki jih ponuja orodje v brezplačni različici, lahko pripravimo tudi i-učbenike, v katere lahko vključimo interaktivne slike in videoposnetke, vprašanja izbirnega tipa, vdelamo pa lahko tudi interaktivne aktivnosti iz drugih orodij, ki omogočajo dostop do HTML kode. Spremljanje študentov ob reševanju aktivnosti znotraj i-učbenika lahko spremljamo zgolj v plačljivi različici orodja.

Kotobee

Kotobee je orodje, namenjeno ustvarjanju i-učbenikov. V brezplačni različici orodja imamo možnost uvoza različnih vsebin (PDF, EPUB, DOCX, HTML), dodajanja povezav do drugih spletnih virov, interaktivnih slik, zvočnih in video posnetkov ter 3D objektov. V plačljivi verziji pa je poleg omenjenega tudi možnost dodajanja vprašanj različnih tipov, omogočena je povezljivost s spletnimi učnimi okolji ali LMS (npr. Moodle) in s tem tudi spremljanje napredka študentov, reševanje aktivnosti ter analiza zbranih podatkov. V brezplačni različici orodja smo omejeni na 10 poglavij i-učbenika, ki ne smejo presegati velikost 20 MB. Izvoz i-učbenika je možen v PDF obliki.

I-učbenike, ustvarjene z orodjem Kotobee, lahko popestrimo z dodatnimi aktivnostmi, ustvarjenimi z orodjem BookWidgets. Gre za plačljivo orodje oz. okolje (z možnostjo 30-dnevnega brezplačnega testiranja) za ustvarjanje več kot 40 različnih interaktivnih gradiv, ki jih lahko integriramo tudi v najbolj pogosto uporabljene LMS (npr. Moodle, MS Teams, Google Classroom, Schoology, Canvas).

 

Vabljeni, da se preiskusite v pripravi i-učbenika. V kolikor boste pri tem potrebovali kakšno pomoč, se lahko obrnete na nas, na e-naslov digitalna@uni-lj.si.

Edgcomb, A., & Vahid, F. (2014). Effectiveness of online textbooks vs. interactive web-native content. age, 24, 1.

Edgcomb, A., Vahid, F., Lysecky, R., Knoesen, A., Amirtharajah, R., & Dorf, M. L. (2015, June). Student performance improvement using interactive textbooks: A three-university cross-semester analysis. In the Proceedings of the ASEE Annual Meeting.

Edgcomb, A., de Haas, D., Lysecky, R., & Vahid, F. (2015, November). Student usage and behavioral patterns with online interactive textbook materials. In International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI), Spain.

O’Bannon, B. W., Skolits, G. J., & Lubke, J. K. (2017). The influence of digital interactive textbook instruction on student learning preferences, outcomes, and motivation. Journal of Research on Technology in Education, 49(3-4), 103-116.

Woody, W. D., Daniel, D. B., & Baker, C. A. (2010). E-books or textbooks: Students prefer textbooks. Computers & education, 55(3), 945-948.

Zmazek, B., Pesek, I., Milekšič, V., Repolusk, S., Senekovič, J., & Lipovec, A. (2014). Vsebinsko-didaktična izhodišča in napotila pri izdelavi i-učbenikov. Slovenski i-učbeniki.

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.