Ali ste vedeli, da lahko v spletni učilnici Moodle pripravimo kviz, kjer lahko ob napačnih odgovorih študentom podajamo več namigov in jih usmerjamo k dodatnemu razmišljanju na poti do pravilnega odgovora? Ali pa pripravimo kviz, kjer imajo študenti poleg odgovora na samo vprašanje tudi možnost določanja stopnje zanesljivosti svojega odgovora?

V nastavitvah kviza lahko izbiramo med različnimi možnostmi, kako se bodo študentom prikazovale povratne informacije. Pogledali si bomo kratek opis vseh možnosti, nato pa si bomo podrobneje ogledali možnost stopnja zanesljivosti odgovora.

Najbolj pogosto sta uporabljeni izbiri:

  • Zakasnjen odziv (ang. Deffered feedback): Študenti najprej odgovorijo na vsa vprašanja v kvizu, na koncu pa dobijo oceno oz. odziv.
  • Interaktivno z več poskusi (ang. Interactive with multiple tries): Študenti lahko med reševanjem podajo odgovor na vsako vprašanje posebej in dobijo takojšen odziv. V kolikor je odgovor napačen, lahko poskusijo še enkrat, pri tem pa se jim izpiše namig, ki ga je vnesel učitelj. Število namigov in poskusov določi učitelj, prav tako pa lahko nastavi tudi odbitek točk za vsak nepravilen poskus.

Preostale možnosti so:

  • Prilagojen način (ang. Adaptive mode) ter Prilagojen način (brez odbitkov) (ang. Adaptive mode (no penalties)): Študentom omogoča večkratne poskuse, preden se pomaknejo na naslednje vprašanje. Pri tem mora biti v nastavitvah pod Možnosti pregledovanja obkljukano Če je pravilno v prvem stolpcu.
  • Takojšen odziv (ang. Immediate feedback): Študent dobi povratno informacijo o pravilnosti odgovora takoj po podanem odgovoru, svojega odgovora pa ne more več spremeniti.
  • Takojšen odziv s CBM – stopnja zanesljivosti odgovora (ang. Immediate feedback with CBM) in Zakasnjen odziv s CBM (Deffered feedback with CBM): Študenti poleg samega odgovora na vprašanje izberejo tudi stopnjo zanesljivosti svojega odgovora. Točkovanje je prilagojeno izbiri zanesljivosti, ki jo študent navede, zato mora dobro razmisliti o svoji stopnji znanja, da bo dobil čim višje število točk.

Stopnja zanesljivosti odgovora (ang. Certanly-based marking – CBM)

Kvize lahko v študijskem procesu uporabimo za različne namene, najpogosteje za formativno in sumativno vrednotenje znanja študentov. Z izbiro možnosti CBM pa lahko kviz uporabimo tudi za samoevalvacijo študentov, saj študente spodbudimo k razmisleku, koliko so prepričani v svoj odgovor. Študenti so s tem postavljeni pred dodatne izzive, s katerimi lahko pridobimo koristne informacije tudi učitelji. Če študenti pri odgovoru ne bodo tvegali izgube točk, lahko npr. sklepamo, da odgovora pravzaprav ne poznajo in samo ugibajo. Študenti, ki so premalo odločni, pa lahko z določanjem stopnje zanesljivosti odgovora pridobivajo na samozavesti. Takšen način točkovanja je lahko tudi bolj pravičen, saj si premišljen in samozavesten pravilen odgovor zasluži več točk kot pa zgolj sreča pri ugibanju.

Kje nastavimo možnost CBM?

Možnost CBM izberemo v nastavitvah kviza pod zavihkom Vedenje vprašanja, kjer sta nam na voljo takojšen ali zakasnjen odziv s CBM. V zavihku Možnosti pregledovanja lahko dodatno označimo določene možnosti prikazovanja, privzete nastavitve pa so takšne, kot prikazuje spodnja slika.

Kako deluje CBM?

Študent najprej odgovori na vprašanje, nato pa ima pod možnimi odgovori še možnost, da označi zanesljivost svojega odgovora (možnost je opcijska, zanesljivosti lahko tudi ne določi). Pri tem ima vedno tri izbire/stopnje prepričanja v odgovor: zelo, precej in niti ne.

S klikom na gumb Preveri se študentu izpiše število točk na levi strani (več o točkovanju v naslednjem koraku) ter povratna informacija o pravilnosti odgovora pod okvirčkom z vprašanjem.

Točkovanje

Spodnja tabela prikazuje način točkovanja v primeru, da je vprašanje vredno 1 točko. Če je študent več ko 80 % prepričan v svoj odgovor, bo v primeru pravilnega odgovora nagrajen s 3 točkami. V primeru napačnega pa bo prejel -6 točk.

Število prejetih točk je odvisno od vrednosti vprašanja, ki ga določimo v nastavitvah. Če je npr. vprašanje vredno 2 točki, se bodo prejete točke iz zgornje tabele pomnožile z 2. Ob pravilnem odgovoru in več kot 80 % prepričanosti bo tako študent prejel 6 točk (3 x 2), ob napačnem pa – 12 točk (-6 x 2).

Končno poročilo, ki ga vidi študent

Ko študent zaključi s kvizom, dobi poročilo o reševanju. Poleg splošnih podatkov o številu doseženih točk dobi tudi povratno informacijo glede njegove gotovosti pri odgovarjanju (točka 1 na sliki). Iz tega lahko razbere, da je pravilno odgovoril na vsa vprašanja, ki jih je označil s stopnjo strinjanja več kot 80 % (C=3). Pri stopnji C=2 je bil polovično uspešen (1 pravilen in 1 napačen odgovor), pri C=1 pa je stopnjo zanesljivosti pravilno določil, saj je bil odgovor napačen. Skupno je študent pravilno odgovoril na 4 od 6 vprašanj, kar je 66,7 % (točka 2 na sliki), ampak je bil nagrajen za dobro določanje stopnje zanesljivosti odgovora in je na koncu prejel 18 točk od 12 (točka 3 sliki).

Pogled učitelja

Učitelj ima vpogled v dosežke študentov za vse poskuse reševanja, pri tem pa vidi tudi izbrano stopnjo zanesljivosti pri vsakem vprašanju.

Na naslednjih povezavah si lahko ogledate kako dostopamo do rezultatov študentov po reševanju kviza ter si preberete več tudi o samem ustvarjanju vprašanj ter uvozu vprašanj iz različnih formatov.

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.