Vrednotenje znanja na daljavo z uporabo IKT

V nadaljevanju predstavljamo nekaj primerov vrednotenja znanja z uporabo IKT. Prenesete pa si lahko tudi dokument, kjer smo povzeto predstavili usmeritve za preverjanje znanja in izvajanje izpitov na daljavo.

Vrednotenje bomo v nadaljevanju predstavili z vidika treh faz: 

Prva faza: priprava izpitnih nalog

Predstavili bomo možnost izvedbe izpita na daljavo s pomočjo Moodle naloge in kviza ter izzivov povezanih z uporabo le-teh. Za tiste, ki spletne učilnice ne uporabljate bo predstavljeno orodje Exam.net, za katerega ima UL v letu 2021 licenco za uporabo.

Druga faza: zagotavljanje varnega okolja za izvedbo izpitov

Ne glede na rešitev, ki jo uporabljamo za pripravo izpitnih nalog, lahko pred izvedbo izpita razmislimo tudi o možnostih zagotavljanja čim bolj varnega okolja za opravljanje izpitov. V 2. zavihku si lahko ogledate možnosti zagotavljanja nekoliko bolj varnega okolja za opravljanje izpitov s pomočjo orodij, kot so varni brskalniki (npr. SEB), ali namenske aplikacije za izvedbo izpitov (npr. Exam.net, TaT). 

Tretja faza: Izvedba izpita in spremljanje študentov

Ob vseh orodjih za izvedbo izpitov pa se seveda vprašamo o možnosti hkratnega spremljanja študentov tako v samih rešitvah za opravljanje izpita, kot tudi preko različnih videokonferenčnih okoljih. Osredotočili smo se na opis možnosti spremljanja študentov preko videokonferečnih okolij MS Teams in Zoom. 

Naloga učitelju in študentu prihrani tiskanje oddanih izdelkov v različnih formatih in je veliko bolj učinkovita kot pošiljanje nalog po e-pošti, saj učitelju omogoča pregled nad oddajo nalog vseh študentov na enem mestu. Naloga, ki jo učitelj ustvari, lahko zahteva oddajo datotek ali neposredno vnašanje besedila v spletno učilnico (esejski odgovori). Učitelj lahko študente pri oddaji časovno omeji. Študentom lahko omogoči tudi skupinsko oddajo in anonimno oddajo, tako da med ocenjevanjem nalog ne vidi, koga ocenjuje. Velika prednost oddaje izdelkov preko spletne učilnice in dejavnosti naloga je tudi uporabniški vmesnik za ocenjevnaje prejetih izdelkov, ki nam omogoča enostavno ocenjevanje (podajanje doseženega števila točk in drugih povratnih informacij), ocenjevanje z ocenjevalnim obrazcem in ocenjevanje z ocenjevalno lestvico.

Nekaj idej za uporabo: nalogo lahko uporabimo na različne načine v študijskem procesu, na primer ko: 

  • želimo, da študenti napišejo krajše ali daljše odgovore na vprašanja neposredno v spletno učilnico (prednost takšne naloge je hiter začetek, saj študenti ne potrebujejo dodatnih urejevalnikov besedil in jim ni treba nalagati datotek, zaradi sprotnega shranjevanja bo zapis ohranjen tudi v primeru tehničnih težav, ko bi s pomočjo urejevalnika besedila študent ob neshranjevanju izgubil ves tekst);  
  • želimo, da študenti nalogo oddajo v točno določenem formatu (prednost pred pošiljanjem po e-pošti je ta, da imamo na enem mestu zbrane datoteke vseh študentov; oddaje študentov lahko omejimo s specifično kratico pri oddaji datoteke in si tako zagotovimo, da bodo vsi oddali nalogo v ustreznem formatu);
  • želimo spremljati dogajanje na projektu (ob omogočanju večkratne oddaje lahko spremljamo napredek študentov – od oddaje začetnih do končnih različic dokumenta/izdelka; oddaje študentov lahko sproti komentiramo in nam jih ni treba pošiljati po e-pošti, komentarje pa bo videl samo študent, ki je nalogo oddal);
  • s študenti delamo v skupinah in pričakujemo, da vsaka skupina odda svoj izdelek (naloga v spletni učilnici omogoča skupinski način dela, kar pomeni, da lahko definiramo skupine in nam samo en član skupine odda izdelek, tako da ne dobimo istih izdelkov večkrat od različnih študentov v isti skupini);
  • želimo čim bolj anonimno ocenjevati izdelke študentov (imena študentov lahko pri ocenjevanju skrijemo).

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.