Enoletni projekti razvoja metodologije in tehničnih rešitev za različne z IKT-podprte učne pristope

V okviru izvajanja ukrepa A.II.2 bomo v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu pričeli z izvedbo enoletnih pilotnih projektov, v okviru katerih želimo razviti metodologijo in predlagati tehnično rešitev v podporo izvedbi različnih, na študenta osredotočenih učnih pristopov, metod in oblik dela, s katerimi se soočajo naši pedagogi. V sodelovanje želimo vključiti vse članice UL s prispevanjem idej, potreb ter predlogov za vzpostavitev tehnične rešitve z metodologijo uporabe, ki jo bo možno aplicirati na različnih predmetih področjih.

V nadaljevanju so projekti povzeto predstavljeni. Za več informacij o projektih smo vam na voljo na naslovu digitalna@uni-lj.si.

Naziv projekta: Umetna inteligenca v izobraževanju

Čas izvajanja projekta: 1. 4. 2023 – 1. 4. 2024

Namen:
V zadnjem obdobju je pozornost javnosti in tudi področja izobraževanja vzbudila uporaba orodij umetne inteligence, ki že oz. bodo v prihodnjem obdobju pomembno vplivala na razvoj učenja in poučevanja. Študenti lahko dandanes ob uporabi orodij, kot je ChatGPT, ki je nov jezikovni model, sposoben avtomatiziranega učenja iz velike količine podatkov o jeziku, zelo hitro pripravijo prispevke, odgovore na esejske tipe vprašanj, programsko kodo v različnih jezikih in druge vrste vsebin. Zato se lahko upravičeno vprašamo, kako načrtovati učenje in poučevanje, da presežemo izzive, ki jih nove tehnologije prinašajo. V projektu se bomo osredotočili na pregled orodij umetne inteligence, ki so nam lahko v podporo pri izvedbi različnih nalog v pedagoškem procesu ter pripravili smernice za načrtovanje aktivnosti, ki bodo poleg učenja, omejenega na podatke, ki so na voljo različnim orodjem umetne inteligence, vključevale tudi zmožnosti razvijanja novih spoznanj in kritičnega razmišljanja o informacijah, ki jih orodja umetne inteligence ponudijo.
 
Opis projekta: 
V prvi fazi projekta bomo izvedli analizo stanja obstoječih rešitev oz. dostopnih orodij umetne inteligence za uporabo v pedagoškem procesu. Raziskali bomo prednosti in izzive, ki jih orodja umetne inteligence prinašajo na področju izobraževanja (C1). V drugi fazi bomo na podlagi analize stanja preizkusili različne rešitve umetne inteligence v pedagoškem procesu ter načrtovali aktivnosti za študente, kjer bi orodja umetne inteligence smiselno podprla proces učenja in poučevanja (C2). S preizkušanjem različnih rešitev bomo ugotovili njihove prednosti in slabosti ter na podlagi ugotovljenega pripravili smernice za načrtovanje aktivnosti, podprtih z orodji umetne inteligence (C3). Preko organizacije različnih dogodkov bomo širše univerzitetno okolje vseskozi seznanjali s prisotnostjo orodij umetne inteligence ter izzivi in priložnostmi, ki se ob tem pojavljajo (C4).
 
Rezultati:
  • R1: Dokument Analiza stanja uporabe orodij umetne inteligence na področju izobraževanja pri nas in v tujini
  • R2: Vzpostavitev  pilotnih rešitev umetne inteligence v procesu učenja in poučevanja
  • R3: Dokument Smernice za načrtovanje aktivnosti, podprtih z orodji umetne inteligence
  • R4: Dogodki izmenjave dobrih praks Učitelji učiteljem: Umetna inteligenca v izobraževanju

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.