Enoletni projekti razvoja metodologije in tehničnih rešitev za različne z IKT-podprte učne pristope

V okviru izvajanja ukrepa A.II.2 bomo v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu pričeli z izvedbo enoletnih pilotnih projektov, v okviru katerih želimo razviti metodologijo in predlagati tehnično rešitev v podporo izvedbi različnih, na študenta osredotočenih učnih pristopov, metod in oblik dela, s katerimi se soočajo naši pedagogi. V sodelovanje želimo vključiti vse članice UL s prispevanjem idej, potreb ter predlogov za vzpostavitev tehnične rešitve z metodologijo uporabe, ki jo bo možno aplicirati na različnih predmetih področjih.

V nadaljevanju so projekti povzeto predstavljeni. Za več informacij o projektih smo vam na voljo na naslovu digitalna@uni-lj.si.

Naziv projekta: Razvoj metodologije in celovite tehnične rešitve v podporo izvedbi projektnega e-učenja

Čas izvajanja projekta: 1. 4. 2023 – 1. 4. 2024
 
Namen:

V okviru izvedbe pilotnih posodobitev predmetov z didaktično uporabo IKT smo ugotovili povečano potrebo po tehnični rešitvi, ki bi visokošolskim učiteljem in sodelavcem omogočala celovito podporo pri uvedbi projektnega e-učenja (od zasnove, zbiranja idej, izvedbe projektov, spremljanja ter predstavitve rezultatov). Trenutno članice projektno e-učenje izvajajo po različnih fazah in tudi ob izvedbi posamezne faze uporabljajo različno IKT (npr. Office 365 za zbiranje in zasnovo idej, Slack, MS Teams ali podobno orodje za komunikacijo študentov, Trello, Moodle, GitHub ali podobno orodje za načrtovanje, organiziranje in spremljanje dela ipd.), kar lahko hitro postane preveč razpršeno in nepregledno za učinkovito spremljanje in delovanje. Potrebno bi bilo raziskati različne rešitve in primere dobre prakse na UL na področju vpeljave projektnega e-učenja in na podlagi ugotovitev zasnovati, vzpostaviti ter testirati metodologijo in spremljajočo IKT rešitev, ki bi podprla projektno e-učenje na različnih članicah in različnih predmetnih področjih.

 
Opis projekta: 
V prvi fazi projekta bomo izvedli analizo stanja obstoječih rešitev za izvedbo projektnega e-učenja na UL. Pregledali bomo postopke ter metodologijo, ki ji sledijo posamezniki pri vpeljavi projektnega e-učenja ter tehnološke rešitve, ki jim omogočajo nemoteno izvedbo (tako v živo s študenti, kot tudi na daljavo) (C1). V drugi fazi bomo organizirali dogodke, kjer bi širše univerzitetno okolje seznanili s pristopom projektnega e-učenja ter IKT rešitvami, ki jih je možno pri tem uporabiti (C2). S tem bomo v projekt vključili širši nabor visokošolskih učiteljev, sodelavcev in študentov, ki bodo imeli priložnost podati svoje mnenje oz. predstaviti potrebe po funkcionalnostih, ki se jim zdijo neobhodne za uspešno vpeljavo projektnega e-učenja (C1). V naslednji fazi bomo na podlagi analize stanja in zbranih potreb pripravili standardizirano metodologijo za izvedbo projektnega e-učenja, tako z didaktičnega, kot tehničnega vidika (C3). Nato bodo v projektu sodelujoči visokošolski učitelji in sodelavci pilotno vzpostavili tehnične rešitve ter izpeljali proces projektnega e-učenja. Posamezne rešitve bomo spremljali, testirali ter ugotovili njihove prednosti in slabosti z namenom priprave predloga rešitve, ki bi bila ustrezna za vključitev v integrirano študijsko okolje in virtualni kampus (C4).
 
Rezultati:
  • R1: Dokument Analiza stanja uporabe projektnega e-učenja na UL
  • R2: Dogodki izmenjave dobrih praks Učitelji učiteljem s fokusom na projektnem e-učenju
  • R3: Dokument Metodologija za izvedbo projektnega e-učenja s funkcionalnimi zahtevami ustreznih IKT rešitev
  • R4: Dokument Predlog celovite tehnične rešitve za izvedbo projektnega e-učenja na UL

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.