Izobraževalni ekosistem za pridobivanje digitalnih kompetenc pedagogov in študentov

Izkaznica projekta

 • Mehanizem: Načrt za okrevanje in odpornost (NOO)
 • Razpis: Reforma VŠ: Pilotni projekti za prenovo visokega šolstva za zelen in odporen prehod
 • Prijava: UL za trajnostno družbo – ULTRA
 • Pilotni projekt: Izobraževalni ekosistem za pridobivanje digitalnih kompetenc pedagogov in študentov
 • Članica/nosilec: UL Rektorat, Center UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu (Center Digitalna UL), prof. dr. Janez Bešter
 • Sodelujoče članice: Rektorat (Center Digitalna UL), vse članice UL
 • Vrednost projekta: 1.200.000,00 EUR
Pedagogi in študenti, 
ne spreglejte našega digitalnega ULTRA maratona 1.0!

Kaj želimo doseči s projektom?

S projektom želimo nadgraditi obstoječi podporni sistem za pedagoge in študente pri uporabi IKT s fokusom na spodbujanju razvoja digitalnih znanj, kompetenc in veščin. Razvili in nadgradili bomo različne podporne storitve in ekipo, ki bodo omogočile strokovni razvoj in usvajanje znanj na področju digitalnih znanj, kompetenc in veščin pedagogov ter študentov z uporabo različne IKT. Vzpostavili bomo vzorčne pametne učilnice, ki bodo temeljile na premišljeni, varni in didaktični uporabi IKT ter bodo pedagogom omogočale uporabo usvojenih znanj na lastnih predmetnih področij. Študenti bodo preko aktivnega vključevanja v pedagoški proces ter reševanja modelnih problemskih situacij, ki bodo nastale v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki, ob uporabi IKT soočeni z izzvi, kot jih bodo srečevali tudi na lastni poklicni poti. Tako pedagogi kot študenti UL bodo vpeti v vrednotenje digitalnih kompetenc ob pričetku in zaključku izvajanja pilotnega projekta z namenom merjenja napredka v razvoju digitalnih kompetenc ter učinkovitosti vzpostavljenega podpornega sistema. Projekt se tesno povezuje z drugimi pilotnimi projekti UL in jih bo dopolnjeval in podpiral na področju uporabe IKT v pedagoškem procesu.

Naziv delovnega sklopa: DS 1 Projektno vodenje, koordiniranje, spremljanje in vrednotenje, komuniciranje in promocija

Trajanje delovnega sklopa: november 22 – december 25

Cilji: 

 • C1: Izvedba načrtovanih aktivnosti v skladu z akcijskim načrtom in časovnico izvajanja projekta
 • C2: Razvoj razširjene podporne skupine, ki bo nudila sistemsko podporo pri razvoju digitalnih znanj, kompetenc in veščin pedagogov ter vpeljavi IKT v pedagoško proces z namenom spodbujanja razvoja digitalnih znanj, kompetenc in veščin pri študentih
 • C3: Priprava vmesnih in končnih poročil z rezultati spremljanja in vrednotenja rezultatov v okviru projekta
 • C4: Komunikacija in promocija projekta na članicah UL In širše

Rezultati: 

 • R1: oblikovana razširjena podporna skupina 
 • R2: oblikovana vmesna in končna poročila o izvajanju projekta
 • R3: organiziranih in izvedenih vsaj 6 diseminacijskih dogodkov
 • R4: pripravljenih in objavljenih vsaj 84 diseminacijskih objav/prispevkov na spletni strani

Spremljajte dogajanje na projektu

Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter Evropska unija – NextGenerationEU.

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.