Posvet Učitelji učiteljem:
Uporaba novih tehnologij in inovativnih učnih pristopov pri poučevanju

Smo v obdobju nenehnega razvoja novih tehnologij, ki nam ponujajo različne priložnosti za uporabo v podporo izvedbi različnih inovativnih učnih pristopov v procesu učenja in poučevanja. Nekaj možnosti si bomo ogledali na našem posvetu Učitelji učiteljem, kjer bomo s plenarno predstavitvijo dr. Sergia Martína Gutiérreza dobili boljši vpogled v izkušnje in dobre prakse uporabe virtualnih ter oddaljenih laboratorijev za izboljšanje pridobivanja praktičnih spretnosti študentov. Nato se bodo s svojim izkušnjami in primeri dobre prakse predstavili še pedagogi iz različnih članic Univerze v Ljubljani. Videli bomo lahko, s kakšnim namenom in kako so v poučevanje integrirali uporabo VR očal, navidezne učilnice, (virtualnega) 3D modeliranja, obogatene resničnosti ter umetne inteligence v podporo izvedbi projektnega učnega dela in drugih inovativnih pristopov pri poučevanju.
PROGRAM POSVETA
9.00 – 9.15
Uvodne besede
prof. dr. Maja Klun, prorektorica za področje prenosa znanja, digitalizacije in trajnostnega razvoja
Plenarno predavanje
9.15 – 10.00
On-line laboratories to enhance remote acquisition of practical competences
Sergio Martín Gutiérrez, Associate Professor at UNED (National University for Distance Education, Španija)
Primeri uporabe IKT v pedagoškem procesu na članicah UL
10.00 – 10.20
Integracija IKT v laboratorijske vaje
prof. dr. Nataša Štajner, izr. prof. dr. Jana Murovec, asist. dr. Helena Volk, doc. dr. Ester Stajič, UL Biotehniška fakulteta
10.20 – 10.40
Didaktični pripomočki za izvedbo problemskega učenja na področju algoritmov s področja umetne inteligence
prof. dr. Zoran Bosnić, doc. dr. Petar Vračar, asist. dr. Matej Pičulin in študenti: Edita Džubur, Mark Mihelič, Bor Pangeršič, Tilen Vodička, Petja Furlan, Max Lazar, Janez Ignacij Jereb, Irina Barašin, UL Fakulteta za računalništvo in informatiko
10.40 – 11.00
Izvedba javnega nastopa z uporabo VR očal
asist. Špela Mar, doc. dr. Jernej Buzeti, UL Fakulteta za upravo
11.00 – 11.20
Odmor
11.20 – 11.40
Posodobitev laboratorijskih vaj z vključitvijo virtualnega laboratorija in drugih informacijsko-komunikacijskih tehnologij
asist. dr. Tijana Markovič, asist. dr. Dunja Urbančič, izr. prof. dr Nataša Karas Kuželički, izr. prof. dr. Martina Gobec, izr. prof. dr. Tomaž Bratkovič, prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan, UL Fakulteta za farmacijo
11.40 – 12.00
Razvoj digitalnega pripomočka za poučevanje in učenje osnov dinamike konstrukcij
prof. dr. Matjaž Dolšek, doc. dr. Robert Klinc, Neja Fazarinc, UL Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
12.00 – 12.20
Digitalni most do matematične odličnosti: Ustvarjanje e-učilnice za bodoče študente FGG
strok. sod. mag. Mojca Premuš, asist. dr. Marjeta Škapin Rugelj, asist. dr. Martin Jesenko, UL Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
12.20 – 12.40
Vključevanje IKT in sodobnih tehnoloških rešitev v pedagoški proces: navidezna učilnica, razvijanje tehniške inovativnosti, virtualno 3D modeliranje ter obrnjena učilnica in e-gradivo
doc. dr. Janez Jamšek, asist. mag. Bernarda Urankar, UL Pedagoška fakulteta
12.40 – 13.00
Od uporabe urejevalnika besedila do obogatene resničnosti pri didaktiki fizike
izr. prof. dr. Jerneja Pavlin, UL Pedagoška fakulteta

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.