WINnovators – “Krepitev podjetniških in STEM/STEAM zmogljivosti mladih žensk v visokošolskih ustanovah za trajnostni razvoj in inovacije”

Kaj počnemo?

S Pedagoško fakulteto Univerze v Ljubljani sodelujemo pri mednarodnem Erasmus+ projektu WINnovators (Spodbujanje podjetniških in STEM/STEAM kompetenc mladih žensk v visokošolskih ustanovah za trajnostni razvoj in inovacije; ang: Boosting entrepreneurial and STEM/STEAM capacity of young Women in higher education institutions for sustainable development and INnovation). Partnerji projekta so iz Estonije (vodje projekta), Srbije, Italije in Romunije.

Glavni cilj projekta WINnovators je skupen razvoj in implementacija inovativnih pristopov k poučevanju in učenju ter konkretnih politik za krepitev zmogljivosti na digitalnem, podjetniškem in trajnostnem področju ter na področju STEM/STEAM inovacij. Od tega bi imele korist mlade ženske s podeželja in visokošolski študenti.

Ime projekta: WINnovators – “Krepitev podjetniških in STEM/STEAM zmogljivosti mladih žensk v visokošolskih ustanovah za trajnostni razvoj in inovacije”

Pričetek projekta: 2021

Trajanje projekta: 3 leta

Tip projekta: Erasmus+

Koordinator: Estonija

Partnerske države: Estonija, Slovenija, Srbija, Italija, Romunija

Glede na ključno vlogo, ki jo imajo visokošolske ustanove pri oblikovanju družbeno-gospodarskega razvoja, bi jih bilo potrebno vključiti kot nosilce sprememb pri spodbujanju trajnosti in krepitvi podpore ranljivim skupinam, kot so mlade ženske s podeželskih območij. Na podlagi tega bo projekt WINNOVATORS ponudil odgovore na naslednje potrebe:

  • Spodbujanje razvoja digitalnih, podjetniških, STEM/STEAM, inovacijskih in trajnostnih kompetenc med mladimi ženskami s podeželja. To bomo dosegli s predlogi novih praks usposabljanja in zagotavljanjem priložnosti za razvoj podjetniških idej, s čimer bomo želeli prispevati k odpravljanju diskriminacij, ki so povezane z ženskami v podjetništvu.
  • Razvijanje novih pristopov k poučevanju in usposabljanju v visokošolskih zavodih, na osnovi katerih bodo lahko pri študentih razvijali potrebna znanja. Na primer z vključevanjem študentov in zunanjih neformalnih učencev v dejavnosti za krepitev kompetenc, ki bodo v korist njihovim lokalnim skupnostim.
  • Razvijanje praks za krepitev zmogljivosti v sodelovanju s partnerskimi državami.
  • Razvijanje veščin pri mladih ženskah iz podeželja ter krepitev zmogljivosti študentov in izobraževalcev iz visokošolskih zavodov, z namenom, da postanejo nosilci sprememb. To želimo doseči z razvojem e-izobraževanj in modulov, ki bodo vključevali elemente igrifikacije.
  • Oblikovanje skupnosti WINnovatorjev, ki deluje v interaktivnem okolju za skupinsko sodelovanje in na družbenih medijih.
  • Organizacija mednarodnega seminarja o politikah, na katerem bodo sodelovali oblikovalci politik v partnerskih državah in tako prispevali k razvoju evropskih izobraževalnih politik, ki ozaveščajo in upoštevajo vidik spola.

Spremljajte naše delo na projektu:

Začetek pilotne izvedbe
Izzivi
Splošna znanja
Platforma Winnovators
Elementi igrifikacije v platformi Winnovators
Projekt Winnovators – cilji in ciljne skupine
Usposabljanje za digitalne kompetence
Erasmus+ projekt WINnovators​

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.