Erasmus+ projekt WINnovators

S Pedagoško fakulteto Univerze v Ljubljani sodelujemo pri mednarodnem Erasmus+ projektu WINnovators (Spodbujanje podjetniških in STEM/STEAM kompetenc mladih žensk v visokošolskih ustanovah za trajnostni razvoj in inovacije; ang: Boosting entrepreneurial and STEM/STEAM capacity of young Women in higher education institutions for sustainable development and INnovation). Partnerji projekta so iz Estonije (vodje projekta), Srbije, Italije in Romunije.

Cilj projekta je opolnomočenje mladih žensk (od 18 do 30 let) iz ranljivih skupin (npr. s podeželja ali nezaposlene ženske) z digitalnimi oz. STEAM kompetencami, ki jim bodo omogočile izboljšanje možnosti pristopanja na podjetniško pot, v smislu prodaje oz. promocije izdelkov, razvijanja inovativnih idej, deljenja dobrih praks, širitve mreže strank in vzpodbujanje trajnostnega razvoja. Navedeni skupini žensk bomo v okviru projekta ponudili izobraževanja v okviru igrificiranega spletnega okolja, ki jim bo omogočal študij v lastnem tempu ter bo vseboval inovativne didaktične pristope k učenju.

S tem se želimo približati njihovemu urniku, saj verjamemo, da bodo težje našle čas za izobraževanje, ki bi fizično potekalo na neki lokaciji ob točno določenem terminu. Prav tako pa bo spletno okolje služilo kot prostor za povezovanje z vrstnicami ter strokovnjaki iz drugih držav. Na ta način bodo lahko ustvarile nove stike, delile izkušnje, komentarje, ideje, primere dobrih praks, ipd.. Uvajanje v okolje bomo izvedli v živo, prav tako predvidevamo vmesna srečanja, ki bodo izvedena v živo.

Pri učenju in delu z okoljem jim bodo pomagali študenti tutorji, ki bodo sodelovali z mentorji (asistenti, profesorji, drugi strokovnjaki). Učne vsebine še niso strogo določene, pri izbiri se bomo čim bolj prilagodili potrebam udeleženk. Koristi od izobraževanja bodo več-nivojske, imele jih bodo ženske, ki bodo na ta način pridobile nova znanja in povezave z vrstnicami ter strokovnjaki iz Slovenije in drugih držav; študenti, ki se bodo urili v poučevanju in sodelovanju ter nenazadnje mentorji, ki bodo lahko na ta način oblikovali nove metode oz. pristope k poučevanju te ciljne skupine.

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.