Elementi igrifikacije v platformi Winnovators

Digitalna značka je predstavitev dosežka, interesa ali pripadnosti, ki je vizualna, dostopna na spletu in vsebuje metapodatke, vključno s povezavami, ki pomagajo pojasniti kontekst, pomen, potek in rezultat dejavnosti. Značke se v virtualnih okoljih uporabljajo za vključevanje, motiviranje, spodbujanje sodelovanja in vplivanje na vedenje. Uporabljajo se za zajemanje učenja v različnih kontekstih, motiviranje sodelovanja, nagrajevanje inovacij, spodbujanje identitete, razvijanje ugleda med družbenimi skupnostmi in predstavljajo strokovno znanje na določenem področju.

 

Namen projekta Winnovators je bil izkoristiti prednosti uporabe značk v izobraževalnem procesu za povečanje motivacije za učenje, spodbujanje vztrajnosti, nagrajevanje odličnosti ter spodbujanje samoučinkovitosti in samoregulacije. V okviru projekta smo razvili sistem za vključevanje elementov igrifikacije, s katerimi smo želeli zasledovati naslednje cilje:

 

  • Značka odraža pridobljeno kompetenco, ki jo je pridobila udeleženka.
  • Pridobivanje značk udeleženko motivira za stremenje k odličnosti in pozitivno vpliva na vztrajanje pri delu v okviru izobraževanj.
  • Značke motivirajo za sodelovanje pri tečajih, ki obravnavajo splošna znanja in izzivih, kjer udeleženke zasnujejo idejo in jo nato izdelajo v okviru projektnega dela.
  • Udeleženost pri podeljevanju značk in skrb za ohranjanje vrednosti pridobljene značke: omejeno število značk lahko udeleženka podeli drugi udeleženki ali sebi.

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.