INTENZIVNA SPLETNA DELAVNICA
MOODLE V IZOBRAŽEVANJU 2

Na delavnici boste spoznali napredne aktivnosti v spletni učilnici Moodle ter se naučili, kako spletno učilnico smiselno uporabiti v pedagoškem procesu. Seznanili se boste z Moodle aktivnostmi kot npr. delavnica, knjiga, kontrolni seznam, lekcija, podatkovna zbirka, odziv ter ustvarjanjem interaktivnih gradiv z vtičnikom H5P. Spoznali boste tudi možnosti spremljanja napredka študentov ob uporabi poročil ter redovalnice v spletni učilnici.  

Avtorji

Sanja Jedrinović, Sara Drožđek, Anja Luštek, Tadeja Nemanič, Ana Žabkar Šalić, Irena Nančovska Šerbec, Jože Rugelj

Recenzenti

izr. prof. dr. Viktorija Florjančič, izr. prof. dr. Robert Repnik

Lektoriranje

Ana Žabkar Šalić

Trajanje

3. junij - 30. junij 2024

Moderiranje izvedbe

Sanja Jedrinović

Prijava

povezava (prijava v okolje z univerzitetnim uporabniškim imenom in geslom)

Delavnica je namenjena spoznavanju, kako na učinkoviti način v pedagoški proces vključiti napredne funkcionalnosti spletne učilnice Moodle.

Poleg uvodnega in sklepnega dela jo sestavlja 5 poglavij: 

  • Organizacija dela in učenja v spletni učilnici

V tej temi boste spoznali dejavnosti v spletni učilnici Moodle, ki jih lahko uporabite kot podporo delu z digitalnimi viri. Spoznali boste kako ustvariti stran, kako urediti kompetence, kako pripraviti booking, knjigo, kontrolni seznam, kako uporabljati course element in zunanje orodje v spletni učilnici Moodle. 

V zaključnem delu poglavja boste kot pogoj za napredovanje v naslednje poglavje opravili kviz in pripravili spletno učilnico za izbran vsebinski sklop, v kateri boste organizirali vsebino in dodali različne digitalne vire na podlagi znanj, ki ste jih pridobili v tem sklopu. Kot priporočeno pa je sodelovanje v forumu, kjer lahko z drugimi delite svoje izkušnje o organizaciji dela in študija na spletni učilnici Moodle.

  • Sodelovalno učenje v spletni učilnici

V tej temi boste spoznali dejavnosti v spletni učilnici Moodle, ki jih lahko uporabite kot podporo pri sodelovalnem učenju. Spoznali boste dejavnost delavnica, v kateri si študenti medsebojno ovrednotijo delo. Seznanili se boste s podatkovno zbirko, ki tako učitelju kot študentu omogoča ustvarjanje, prikaz in iskanje po zbirki vnosov, povezanih z določeno tematiko. S tem povezano boste spoznali tudi, kako v spletni učilnici Moodle organizirati delo v skupinah.

V zaključnem delu poglavja vas čakata dve obvezni nalogi. Prva naloga je sodelovalno ustvarjanje podatkovne zbirke, v katero vsak udelženec doda vsaj en primer sodelovalnega učenja z uporabo spletne učilnice na svojem področju. Pri drugi nalogi pa ste povabljeni k ustvarjanju aktinovnosti v spletni učilnici, ki omogoča sodelovalno učenje v študijskem procesu. Sodelujete pa lahko tudi v forumu, kjer delite svoje izkušnje o sodelovalnem učenju v spletni učilnici Moodle.

  • Vrednotenje znanja v spletni učilnici Moodle

V tej temi boste spoznali dejavnosti v spletni učilnici Moodle, ki jih lahko uporabite pri svojem delu kot podporo pri vrednotenju znanja študentov. V ta namen boste spoznali dejavnost kviz in z njim povezana vprašanja različnih tipov ter dejavnosti lekcija in odziv, ki prav tako omogočata vrednotenje znanja študentov.

V zaključnem delu poglavja vas čaka obvezen kviz z namenom preverjanja razumevanja predstavljene vsebine v tem sklopu ter obvezna naloga, v okviru katere se boste preizkusili v ustvarjanju pripomočka za vrednotenje znanja študentov v spletni učilnici Moodle. Povabljeni pa ste tudi k sodelovanju v forumu na temo vrednotenja znanja v spletni učilnici Moodle.

  • Igrifikacija v spletni učilnici Moodle 

V tej temi boste spoznali dejavnosti v spletni učilnici Moodle, ki jih lahko uporabite pri svojem delu kot podporo pri učenju z igrami. Dejavnosti v spletni učilnici Moodle, ki podpirajo učenje z igrami in jih boste v  spoznali v napredni delavnici so vtičnik H5P, vtičnik Lov na zaklad (ang. Treasure Hunt), knjiga z vprašanji (ang. Book with questions) in značke (ang. Badges).

V zaključnem delu poglavja vas čaka obvezno reševanje križanke in oddaja naloge, v okviru katere se boste preizkusili v ustvarjanju igre oz. elementa igrifikacije v spletni učilnici Moodle. Sodelujete lahko tudi v forumu na temo igrifikacije v spletni učilnici Moodle.

  • Učna analitika v spletni učilnici Moodle 

V tej temi boste spoznali, kaj spletna učilnica Moodle omogoča na področju analitike učenja in aktivnosti študentov v spletni učilnici. Spoznali boste ocene oz. redovalnico v spletni učilnici Moodle ter različna poročila, ki učitelju omgočajo spremljanje študentov, njihovo delo, aktivnost, sodelovanje, uspešnost pri opravljanju dejavnosti na spletni učilnici Moodle.

V zaključnem delu poglavja je potrebno rešiti odziv, s katerim preverite svoje razumevanje predstavljenih poročil v spletni učilnici. Poleg tega boste pripravili načrt redovalnice, v katerem boste razmislili, kako bi ocenjevanje pri lastnem predmetu prikazali v redovalnici v spletni učilnici. Pri tem bo potrebno razmisliti o kategorijah in postavkah ocen, ki bi jih pri predmetu vključili, predviditi aktivnosti v spletni učilnici, s katerimi bi pridobili ocene študentov, ter razmisliti o utežeh za posamezno kategorijo/aktivnost. 

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.