INTENZIVNA SPLETNA DELAVNICA
MOODLE V IZOBRAŽEVANJU 2

 Na delavnici boste spoznali napredne aktivnosti v spletni učilnici Moodle ter se naučili, kako spletno učilnico smiselno uporabiti v pedagoškem procesu. Seznanili se boste z Moodle aktivnostmi kot npr. delavnica, knjiga, kontrolni seznam, lekcija, podatkovna zbirka, odziv ter ustvarjanjem interaktivnih gradiv z vtičnikom H5P. Spoznali boste tudi možnosti spremljanja napredka študentov ob uporabi poročil ter redovalnice v spletni učilnici.  

Avtorji

Sanja Jedrinović, Sara Drožđek, Anja Luštek, Tadeja Nemanič, Ana Žabkar Šalić, Irena Nančovska Šerbec, Jože Rugelj

Trajanje

31. marec - 21. april 2021

Moderiranje izvedbe

Sanja Jedrinović

Prijava

povezava (prijava v okolje z univerzitetnim uporabniškim imenom in geslom)

Delavnica je namenjena spoznavanju, kako na učinkoviti način v pedagoški proces vključiti napredne funkcionalnosti spletne učilnice Moodle.

Poleg uvodnega in sklepnega dela jo sestavlja 5 poglavij: 

  • Organizacija dela in učenja v spletni učilnici

V tej temi boste spoznali dejavnosti v spletni učilnici Moodle, ki jih lahko uporabite kot podporo delu z digitalnimi viri. Spoznali boste kako ustvariti stran, kako urediti kompetence, kako pripraviti booking, knjigo, kontrolni seznam, kako uporabljati course element in zunanje orodje v spletni učilnici Moodle. 

V zaključnem delu poglavja boste kot pogoj za napredovanje v naslednje poglavje opravili kviz in pripravili spletno učilnico za izbran vsebinski sklop, v kateri boste organizirali vsebino in dodali različne digitalne vire na podlagi znanj, ki ste jih pridobili v tem sklopu. Kot priporočeno pa je sodelovanje v forumu, kjer lahko z drugimi delite svoje izkušnje o organizaciji dela in študija na spletni učilnici Moodle.

  • Sodelovalno učenje v spletni učilnici

V tej temi boste spoznali dejavnosti v spletni učilnici Moodle, ki jih lahko uporabite kot podporo pri sodelovalnem učenju. Spoznali boste dejavnost delavnica, v kateri si študenti medsebojno ovrednotijo delo. Seznanili se boste s podatkovno zbirko, ki tako učitelju kot študentu omogoča ustvarjanje, prikaz in iskanje po zbirki vnosov, povezanih z določeno tematiko. S tem povezano boste spoznali tudi, kako v spletni učilnici Moodle organizirati delo v skupinah.

V zaključnem delu poglavja vas čakata dve obvezni nalogi. Prva naloga je sodelovalno ustvarjanje podatkovne zbirke, v katero vsak udelženec doda vsaj en primer sodelovalnega učenja z uporabo spletne učilnice na svojem področju. Pri drugi nalogi pa ste povabljeni k ustvarjanju aktinovnosti v spletni učilnici, ki omogoča sodelovalno učenje v študijskem procesu. Sodelujete pa lahko tudi v forumu, kjer delite svoje izkušnje o sodelovalnem učenju v spletni učilnici Moodle.

  • Vrednotenje znanja v spletni učilnici Moodle

V tej temi boste spoznali dejavnosti v spletni učilnici Moodle, ki jih lahko uporabite pri svojem delu kot podporo pri vrednotenju znanja študentov. V ta namen boste spoznali dejavnost kviz in z njim povezana vprašanja različnih tipov ter dejavnosti lekcija in odziv, ki prav tako omogočata vrednotenje znanja študentov.

V zaključnem delu poglavja vas čaka obvezen kviz z namenom preverjanja razumevanja predstavljene vsebine v tem sklopu ter obvezna naloga, v okviru katere se boste preizkusili v ustvarjanju pripomočka za vrednotenje znanja študentov v spletni učilnici Moodle. Povabljeni pa ste tudi k sodelovanju v forumu na temo vrednotenja znanja v spletni učilnici Moodle.

  • Igrifikacija v spletni učilnici Moodle 

V tej temi boste spoznali dejavnosti v spletni učilnici Moodle, ki jih lahko uporabite pri svojem delu kot podporo pri učenju z igrami. Dejavnosti v spletni učilnici Moodle, ki podpirajo učenje z igrami in jih boste v  spoznali v napredni delavnici so vtičnik H5P, vtičnik Lov na zaklad (ang. Treasure Hunt), knjiga z vprašanji (ang. Book with questions) in značke (ang. Badges).

V zaključnem delu poglavja vas čaka obvezno reševanje križanke in oddaja naloge, v okviru katere se boste preizkusili v ustvarjanju igre oz. elementa igrifikacije v spletni učilnici Moodle. Sodelujete lahko tudi v forumu na temo igrifikacije v spletni učilnici Moodle.

  • Učna analitika v spletni učilnici Moodle 

V tej temi boste spoznali, kaj spletna učilnica Moodle omogoča na področju analitike učenja in aktivnosti študentov v spletni učilnici. Spoznali boste ocene oz. redovalnico v spletni učilnici Moodle ter različna poročila, ki učitelju omgočajo spremljanje študentov, njihovo delo, aktivnost, sodelovanje, uspešnost pri opravljanju dejavnosti na spletni učilnici Moodle.

V zaključnem delu poglavja je potrebno rešiti odziv, s katerim preverite svoje razumevanje predstavljenih poročil v spletni učilnici. Poleg tega boste pripravili načrt redovalnice, v katerem boste razmislili, kako bi ocenjevanje pri lastnem predmetu prikazali v redovalnici v spletni učilnici. Pri tem bo potrebno razmisliti o kategorijah in postavkah ocen, ki bi jih pri predmetu vključili, predviditi aktivnosti v spletni učilnici, s katerimi bi pridobili ocene študentov, ter razmisliti o utežeh za posamezno kategorijo/aktivnost. 

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.