Hi-TEACH: a new trainer teaching framework in the post-COVID era

Kaj počnemo?

Center UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu je z junijem pričel sodelovanje na še enem zanimivem projektu, ki se osredotoča na razvoj ti. Hi-TEACHerja oz. učitelja, ki je usposobljen za uporabo različnih inovativnih učnih pristopov, podprtih z IKT. Projekt je nastal kot odziv na Covid-19 epidemijo in se osredotoča na primanjkljaje oz. izzive s katerimi so bili učitelji v času študija na daljavo soočeni. V okviru projekta bo pripravljen okvir, ki bo opredelil spretnosti, ki jih mora imeti ti. Hi-TEACHer za uspešno premagovanje ovir študija na daljavo ter aktivno vključevanje študentov s poudarkom na uporabi različnih večpredstavnih gradiv in iger. 

 

V nadaljevanju predstavljamo nekaj rezultatov projekta, kjer bomo svoje znanje in izkušnje delili tudi sodelavci Centra UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu:

 

Ime projekta: Hi-TEACH: a new trainer teaching framework in the post-COVID era

Akronim: Hi-TEACH

Pričetek projekta: 1. 6. 2021

Trajanje projekta: 2 leti

Zaključek projekta: 31. 5. 2023

Koordinator: Univerza v Benetkah (Università Ca’ Foscari), Italija

Partnerske države: Italija, Grčija, Španija, Slovenija, Poljska

Zaradi izrednih razmer, ki jih je prinesel Covid-19 so morale univerze v večjem delu sveta prenesti študijske dejavnosti na splet, kar je spodbudilo največji poskus digitalizacije v zgodovini. Gre za izziv, ki bo močno vplival na akademski scenarij prihodnosti, saj bo e-učenje postalo stalna sestavina univerzitetnega poučevanja, posamezni učitelji in vodstvo različnih univerz pa se bodo znašli na razpotju: ali naj se zatečejo k preprostim in zdaj že zastarelih video lekcijah na daljavo ter k uporabi pripravljenih študijskih gradiv, ki niso zasnovana in ustvarjena tako, da bi bil študent v središču študijskega procesa, temveč so pripravljena po ti. “industrijskem pristopu”. To stanje je težko uskladiti s pluralnostjo in heterogenostjo študijskih potreb, ki jih v krizni situaciji ne smemo zanemariti. Kot odgovor na ta kritična vprašanja se projekt z vzpostavitvijo strateškega partnerstva med visokošolskimi zavodi ter centri za usposabljanje za metodološke in tehnološke inovacije osredotoča na razvoj digitalnih in metodoloških spretnosti skupine učiteljev iz petih držav EU (Italija, Grčija, Španija, Slovenija, Poljska) iz desetih visokošolskih zavodov, ki podpirajo razvoj ti. visokošolskega učitelja »Hi-TEACHer«, ki je sposoben nadzorovati visokotehnološko študijsko opremo in uporabljati vključujoče spletne metode poučevanja ob uporabi avdiovizualnih sredstev in iger kot eksperimentalne podlage za uvajanje elementov prilagodljivosti, preprostosti, dostopnosti, interaktivnosti in personalizacije, ki predstavljajo ključne kazalnike kakovosti v odprtem učenju.

1- Razvoj tehnoloških spretnosti med vključenimi visokošolskimi učitelji ter razvoj metodologije za upravljanje študijskega procesa z uporabo digitalnih rešitev z namenom večje odpornosti, prožnosti in prilagajanja na spremembe.

2- Spodbujanje vključevanja IKT v proces poučevanja in učenja s sprejemanjem pametnih, e-učnih rešitev, neodvisnih od kraja in časa, za razširjanje oblikovalskih, pedagoških, metodoloških in digitalnih spretnosti Hi-Teacherja, ki ustvarja aktualne, prožne, na študente osredotočene, digitalne učne pripomočke.

3- Vključitev 50 učiteljev iz partnerskih institucij v usposabljanja za pridobivanje in prenos znanj o metodologijah, kot so:

 • “Instructional design”: oblikovanje artikuliranih, kompleksnih izobraževalnih arhitektur za ustvarjanje interaktivnih in “transmedijskih” učnih prostorov.
 • Učenje z igrami: vključitev in uporaba elementov iger za omogočanje selektivnih in podrobnih postopkov vrednotenja na posebnih področjih kompetenc.
 • “Movie education”: razvijanje vedenja študentov za igranje vlog, vrednotenje lastnosti, ki jih je treba posnemati, in napak, ki se jim je treba izogniti, preko logike vzrok-posledica, predstavljene s filmom.

4- Ohranitev in sčasoma vzdrževanje procesa inovacij v univerzitetnem poučevanju z oblikovanjem metodološkega priročnika, ki usmerja integrirano digitalno poučevanje Hi-TEACHer-ja.

 • Università Politecnica delle Marche, Italija
 • Università degli Studi di Salerno, Italija
 • Conform Consulenza Formazione e Management Societa Consortile A Responsabilita Limitata, Italija
 • Universitat Rovira I Virgili, Španija
 • Formación Y Educación Integral, Španija
 • Panteio Panepistimio Koinonikon Kai Politikon Epistimon, Grčija
 • University of Peloponnese, Grčija
 • Panepistimio Patron, Grčija
 • Univerza na Primorskem-Università del Litorale, Slovenija
 • Univerza v Ljubljani, Slovenija
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poljska

Spremljajte delo na projektu:

Posvet Učitelji učiteljem: DIGITALNO KOMPETENTEN UČITELJ V POST-COVIDNEM OBDOBJU
Hi-TEACH: Uvodno projektno srečanje

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.