Hi-TEACH: a new trainer teaching framework in the post-COVID era

Kaj počnemo?

Center UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu je z junijem pričel sodelovanje na še enem zanimivem projektu, ki se osredotoča na razvoj ti. Hi-TEACHerja oz. učitelja, ki je usposobljen za uporabo različnih inovativnih učnih pristopov, podprtih z IKT. Projekt je nastal kot odziv na Covid-19 epidemijo in se osredotoča na primanjkljaje oz. izzive s katerimi so bili učitelji v času študija na daljavo soočeni. V okviru projekta bo pripravljen okvir, ki bo opredelil spretnosti, ki jih mora imeti ti. Hi-TEACHer za uspešno premagovanje ovir študija na daljavo ter aktivno vključevanje študentov s poudarkom na uporabi različnih večpredstavnih gradiv in iger. 

 

V nadaljevanju predstavljamo nekaj rezultatov projekta, kjer bomo svoje znanje in izkušnje delili tudi sodelavci Centra UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu:

 

Ime projekta: Hi-TEACH: a new trainer teaching framework in the post-COVID era

Akronim: Hi-TEACH

Pričetek projekta: 1. 6. 2021

Trajanje projekta: 2 leti

Zaključek projekta: 31. 5. 2023

Koordinator: Univerza v Benetkah (Università Ca’ Foscari), Italija

Partnerske države: Italija, Grčija, Španija, Slovenija, Poljska

Spremljajte delo na projektu:

Hi-TEACH: Uvodno projektno srečanje

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.