DIGITALNO KOMPETENTEN UČITELJ V POST-COVIDNEM OBDOBJU

(DIGITALLY COMPETENT TEACHER OF THE POST-COVID ERA)

Posvet v okviru projekta

Hi-Teach – A new trainer teaching framework in the post-covid era;
Project agreement n. 2020 – 1 – IT02 – KA226 – 095528

Organizatorji

Univerza na Primorskem in Univerza v Ljubljani

Datum in kraj izvedbe

14. 4. 2023, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška 25, 1000 Ljubljana

V petek, 14. 4. 2023 bomo v okviru Centra Digitalna UL https://digitalna.uni-lj.si/ na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani izvedli razširjeni posvet Učitelji učiteljem, v katerem bodo rdeča nit pridobljena spoznanja iz kovidnega obdobja in njihov vpliv na pridobivanje digitalnih kompetenc pedagogov prihodnosti v univerzitetnih okoljih. Na posvetu bodo sodelovali pedagogi iz Univerze v Ljubljani, kot tudi Univerze na Primorskem, povabili pa smo tudi izkušene visokošolske učitelje iz Finske, Nemčije, Italije in Grčije. 

Visokošolski učitelji iz različnih EU držav bodo predstavili svoje izkušnje, dobre prakse, prednosti in slabosti, ki so jih sami doživeli v kovidnem času pri izvedbi pedagoškega procesa. Hkrati bodo predstavljeni tudi rezultati evropskega projekta Hi-Teach, v katerem so eminentne evropske univerze analizirale rabo IKT v kovidnem obdobju ter razvile masovni odprti spletni tečaj (MOST), za pridobivanje novih digitalnih pedagoških kompetenc za prihajajoče post-kovidno obdobje. Več o projektu na naslovu: https://hi-teach.unisa.it/. V zadnjem delu posveta bodo visokošolski učitelji iz Univerze v Ljubljani predstavili lastne posodobitve predmetov z uporabo IKT in svoje izkušnje delili s kolegi.

V času, ko tako kot v drugih državah EU, tudi v Sloveniji, v okviru različnih projektov in inicijativ iščemo najbolj učinkovite poti in ukrepe za doseganje digitalne preobrazbe v izobraževalnem prostoru, bo dogodek predstavljal zelo dobro priložnost za pridobivanje in izmenjavo znanj iz slovenskega ter širšega evropskega prostora.

Svojo udeležbo na dogodku lahko potrdite tako, da nam svoj interes sporočite na e-naslov digitalna@uni-lj.si. 

V nadaljevanju predstavljamo program dogodka, ki je na voljo tudi za prenos v PDF formatu

Program dogodka

8:45 – 9:15Sprejem z jutranjimi dobrotami 
9:15- 9:30

Uvodni pozdrav

prof. dr. Maja Klun, prorektorica za področje prenosa znanja, digitalizacije in trajnostnega razvoja Univerze v Ljubljani

izr. prof. dr. Tina Štemberger, prorektorica za študijske zadeve Univerze na Primorskem

Videoposnetek

 
9.30 – 9:45

Nagovor:  

Ministrica dr. Emilija Stojmenova Duh, Ministrstvo za digitalno preobrazbo

Videoposnetek

 
9.45 – 10:15

Anthi Karatrantou: Predstavitev evropskega projekta Erasmus+ “Hi-TEACH Learning Program to facilitate Higher Institutions teachers in the post-COVID era”

Videoposnetek

Namen, cilji in predstavitev rezultatov projekta Hi-Teach zanimivih za širšo akademsko javnost
10:15 – 10:30

Jeanette Roos, Prof. Dr. rer. nat., Dipl. Psych. University of Education Heidelberg

Videoposnetek

Digitalization in higher education in Germany
10:30 – 10:45

Dr. Karmen Drljić, koordinatorica aktivnosti Kompetence zelenega in digitalnega prehoda v študijskem programu Predšolska vzgoja  projekta Zelena, digitalna in vključujoča UP  

Videoposnetek

Ključni izzivi digitalizacije študijskega programa Predšolska vzgoja
10:45 – 11:15Odmor 
11:15 – 11:30

Anthi Karatrantou, University of Patras, Greece

Videoposnetek

Enhancing DIGital competences for engaGING future educators and Adaptive Teachers in STEAM Education: experiences from Greece 
11.30 – 11:45

Jonna Kangas, PhD of Education, University lecturer, Faculty of Education Science, University of Helsinki

Tuulikki Ukkonen-Mikkola, Yliopistonlehtori, KT | Senior lecturer, PhD

Kasvatustieteiden laitos | Department of Education, University of Jyväskylä

Videoposnetek

Digitalization in higher education in Finland
11:45-12:00

Ana Mirkovic Mogus, PhD; Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Education

Videoposnetek

Digitization of Higher Education in the Republic of Croatia” ili “Digitalizacija visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj”
12:00-12:30Odmor s pogostitvijo 
12:50-13:10Prof. dr. Jernej Klemenc, Fakulteta za strojništvo, UL

Vključevanje študentov v reševanje problemskih situacij in sprotno preverjanje znanja z uporabo IKT

Posodobitev predmeta: “Efektivnost proizvodov”

12:30-12:50

Izr. prof. dr. Matevž Pogačnik, Fakulteta za elektrotehniko, UL

Videoposnetek

Posodobitev predmeta “Uvod v multimedijske sisteme”
13:10-13:30Anže Zadravec, asist. Klemen Pečnik Fakulteta za elektrotehniko, ULPosodobitev predmeta “Montaža in postprodukcija”
13:30-13:45

Zaključek in sklepi dogodka

Marko Papić, vodja projeka Hi Teach na Univerzi v Ljubljani

izr. prof. dr. Sonja Čotar Konrad, vodja projekta Hi Teach na Univerzi na Primorskem

 

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.