Hi-TEACH: Uvodno projektno srečanje

Uvodnoprojektno srečanje

Center UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu je gostil uvodni sestanek projekta Hi-TEACH a new training teaching framework for the post-COVID era, katerega namen je bil spoznavanje sodelujočih partnerjev na projektu in seznanitev z nalogami, ki jih je potrebno realizirati v okviru projekta.

LOKACIJA

na daljavo preko Zooma

TRAJANJE

30. junij 2021

ORGANIZATOR

Univerza v Ljubljani

Uvodne besede na sestanku so pripadle predstavniku vodilnega partnerja in koordinatorja projekta, prof. Fabriziu Panozzo (Università Ca’ Foscari Venezia, Italija), ki je vsem prisotnim predstavil ozadje projekta. Opozoril je na izzive, s katerimi so se visokošolski učitelji in sodelavci srečali v obdobju Covid-19. Prilagajanje študijskega procesa in prehajanje na študij na daljavo je visokošolske učitelje in sodelavce pripeljalo k razmišljanju o spremembi didaktične izvedbe pedagoškega procesa in k napredni uporabi učnih okoljih in druge IKT, za uporabo katere pa potrebujejo novo znanje. Zato je zelo pomembno, da se v okviru projekta osredotočimo na usposabljanje visokošolskih učiteljev in sodelavcev za uporabo različnih inovativnih učnih pristopov, podprtih z IKT.

Na sestanku so se predstavile sodelujoče institucije, med njimi tudi Center UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu, skupaj z Univerzo na Primorskem, ki prav tako sodeluje na projektu. Institucije so prisotnim na sestanku predstavile naloge, za katere so zadolžene, delile ideje in izkušnje s študijem na daljavo v obdobju Covid-19 in izrazile svoja pričakovanja od projekta.

V zaključnem delu sestanka je potekala diskusija o prihajajočih aktivnostih. Rešila so se vprašanja glede nalog v projektu, ki so se pojavila prisotnim na sestanku. Prav tako smo uskladili nov termin za naslednje srečanje partnerjev.

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.