INTENZIVNA SPLETNA DELAVNICA
Digitalne kompetence učiteljev - digcompedu

Na delavnici boste spoznali Evropski okvir digitalnih kompetenc izobraževalcev – DigCompEdu. Okvir je temeljni, znanstveno podprt dokument, ki služi pripravi strateških usmeritev v posamezni državi in vpeljavi ustreznih orodij in programov usposabljanja. Namenjen je učiteljem na vseh ravneh in področjih izobraževanja – od predšolskega do univerzitetnega izobraževanja, izobraževanja odraslih, obveznega, splošnega in poklicnega izobraževanja, izobraževanja študentov s posebnimi potrebami in neformalnega izobraževanja. 

Avtorji

Tadeja Nemanič, Sanja Jedrinović, Jože Rugelj, Vesna Ferk Savec

Trajanje

10. februar - 3. marec 2021

Moderiranje izvedbe

Mateja Bevčič

Prijava

povezava (prijava z univerzitetnim uporabniškim imenom in geslom)

Delavnica je namenjena seznanjanju z Evropskim okvirjem digitalnih kompetenc za izobraževalce (DigCompEdu). Poleg uvodnega in sklepnega dela jo sestavlja 8 poglavij: 

  • DigCompEdu

Pri prvi temi boste imeli priložnost spoznati okvir DigCompEdu. Spoznali boste 6 področij kompetenc in model napredovanja, ki je učiteljem v pomoč pri razumevanju njihovih močnih in šibkih področij z opisom različnih stopenj ali ravni razvoja digitalnih komnetenc. Ravni doseganja kompetenc so razdeljena na šest ravni.
V tem poglavju si boste ogledali gradiva in vire, rešili kviz ter sodelovali v razpravi.

  • Profesionalni razvoj

Spoznali boste prvo področje Evropskega okvirja digitalnih kompetenc za učitelje (DigCompEdu) – PROFESIONALNI RAZVOJ, ki zajema naslednje kompetence: organizacijsko komuniciranje, strokovno sodelovanje, reflektivno prakso ter digitalno stalno strokovno spopolnjevanje.
V tem poglavju si boste ogledali gradiva, sodelovali v razpravi na temo profesionalnega razvoja, oblikovali pedagoške učne aktivnosti, podprte z IKT, ki bodo naslavljale področje kompetenc profesionalnega razvoja.

  • Digitalni viri

Spoznali boste drugo področje Evropskega okvirja digitalnih kompetenc za učitelje (DigCompEdu) – DIGITALNE VIRE, ki zajema naslednje kompetence: izbiranje digitalnh virov, izdelovanje in poustvarjanje digitalnih virov, upravljanje, zaščita in deljenje digitalnih virov.
V tem poglavju si boste ogledali gradiva in vire, sodelovali v razpravi na temo digitalnih virov ter oblikovali pedagoške učne aktivnosti, podprte z IKT, ki bodo naslavljale področje kompetenc digitalnih virov.

  • Poučevanje in učenje

Spoznali boste tretje področje Evropskega okvirja digitalnih kompetenc za učitelje (DigCompEdu) – POUČEVANJE, ki zajema naslednje kompetence: poučevanje, vodenje, sodelovalno učenje in samoregulativno učenje.
V tem poglavju si boste ogledali gradiva in vire, sodelovali v razpravi na temo poučevanja in učenja ter oblikovali pedagoške učne aktivnosti, podprte z IKT, ki bodo naslavljale področje kompetenc poučevanja in učenja. 

  • Vrednotenje

Spoznali boste četrto področje Evropskega okvirja digitalnih kompetenc za učitelje (DigCompEdu) – VREDNOTENJE, ki zajema naslednje kompetence: strategije vrednotenja, analiza dokazov, povratne informacije in načrtovanje.
V tem poglavju si boste ogledali gradiva in vire, sodelovali v razpravi na temo ocenjevanja in vrednotenja ter oblikovali pedagoške aktivnosti, podprte z IKT, ki bodo naslavljale področje kompetenc za vrednotenje študijskega procesa in znanja študentov.

  • Aktivno vključevanje študentov

Spoznali boste peto področje Evropskega okvirja digitalnih kompetenc za učitelje (DigCompEdu) – OPOLNOMOČENJE, ki zajema naslednje kompetence: dostopnost in vključevanje, diferenciacija in personalizacija ter aktivno vključevanje študentov.
V tem poglavju si boste ogledali gradiva in vire, sodelovali v razpravi na temo opolnomočenja študentov ter oblikovali pedagoške učne aktivnosti, podprte z IKT, ki bodo naslavljale področje kompetenc opolnomočenja študentov.

  • Spodbujanje razvoja digitalnih kompetenc pri študentih

Spoznal boste šesto področje Evropskega okvirja digitalnih kompetenc za učitelje (DigCompEdu) – SPODBUJANJE RAZVOJA DIGITALNIH KOMPETENC ŠTUDENTOV, ki zajema naslednje kompetence: informacijsko in medijsko pismenost, digitalno komuniciranje in sodelovanje, izdelovanje digitalnih vsebin, odgovorno rabo ter digitalno reševanje problemov.
V tem poglavju si boste ogledali gradiva in vire, sodelovali v razpravi na temo spodbujaja razvoja digitalnih kompetenc študentov ter oblikovali pedagoške učne aktivnosti, podprte z IKT, ki bodo naslavljale področje kompetenc spodbujanja razvoja digitalnih kompetenc študentov.

  • Samorefleksija

V tem poglavju boste imeli priložnost spoznati in uporabiti orodje, ki vam bo pomagalo pri razmisleku o vaših digitalnih kompetencah kot učitelji
Ogledali si boste gradiva in vire, rešili vprašalnik, sodelovali v razpravi na temo samoevalvacijskega orodja ter uporabili orodje DigCompEduCheckIn za samoevalvacijo ter oddali poročilo.

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.