INTENZIVNA SPLETNA DELAVNICA
Digitalne kompetence učiteljev - digcompedu

Na delavnici boste spoznali Evropski okvir digitalnih kompetenc izobraževalcev – DigCompEdu. Okvir je temeljni, znanstveno podprt dokument, ki služi pripravi strateških usmeritev v posamezni državi in vpeljavi ustreznih orodij in programov usposabljanja. Namenjen je učiteljem na vseh ravneh in področjih izobraževanja – od predšolskega do univerzitetnega izobraževanja, izobraževanja odraslih, obveznega, splošnega in poklicnega izobraževanja, izobraževanja študentov s posebnimi potrebami in neformalnega izobraževanja. 

Avtorji

Tadeja Nemanič, Sanja Jedrinović, Jože Rugelj, Vesna Ferk Savec

Recenzenti

prof. dr. Eva Jereb, izr. prof. Sonja Čotar Konrad

Lektoriranje

Ana Žabkar Šalić

Trajanje

1. september - 22. september 2021

Moderiranje izvedbe

Mateja Bevčič

Prijava

povezava (prijava z univerzitetnim uporabniškim imenom in geslom)

Delavnica je namenjena seznanjanju z Evropskim okvirjem digitalnih kompetenc za izobraževalce (DigCompEdu). Poleg uvodnega in sklepnega dela jo sestavlja 8 poglavij: 

  • DigCompEdu

Pri prvi temi boste imeli priložnost spoznati okvir DigCompEdu. Spoznali boste 6 področij kompetenc in model napredovanja, ki je učiteljem v pomoč pri razumevanju njihovih močnih in šibkih področij z opisom različnih stopenj ali ravni razvoja digitalnih komnetenc. Ravni doseganja kompetenc so razdeljena na šest ravni.
V tem poglavju si boste ogledali gradiva in vire, rešili kviz ter sodelovali v razpravi.

  • Profesionalni razvoj

Spoznali boste prvo področje Evropskega okvirja digitalnih kompetenc za učitelje (DigCompEdu) – PROFESIONALNI RAZVOJ, ki zajema naslednje kompetence: organizacijsko komuniciranje, strokovno sodelovanje, reflektivno prakso ter digitalno stalno strokovno spopolnjevanje.
V tem poglavju si boste ogledali gradiva, sodelovali v razpravi na temo profesionalnega razvoja, oblikovali pedagoške učne aktivnosti, podprte z IKT, ki bodo naslavljale področje kompetenc profesionalnega razvoja.

  • Digitalni viri

Spoznali boste drugo področje Evropskega okvirja digitalnih kompetenc za učitelje (DigCompEdu) – DIGITALNE VIRE, ki zajema naslednje kompetence: izbiranje digitalnh virov, izdelovanje in poustvarjanje digitalnih virov, upravljanje, zaščita in deljenje digitalnih virov.
V tem poglavju si boste ogledali gradiva in vire, sodelovali v razpravi na temo digitalnih virov ter oblikovali pedagoške učne aktivnosti, podprte z IKT, ki bodo naslavljale področje kompetenc digitalnih virov.

  • Poučevanje in učenje

Spoznali boste tretje področje Evropskega okvirja digitalnih kompetenc za učitelje (DigCompEdu) – POUČEVANJE, ki zajema naslednje kompetence: poučevanje, vodenje, sodelovalno učenje in samoregulativno učenje.
V tem poglavju si boste ogledali gradiva in vire, sodelovali v razpravi na temo poučevanja in učenja ter oblikovali pedagoške učne aktivnosti, podprte z IKT, ki bodo naslavljale področje kompetenc poučevanja in učenja. 

  • Vrednotenje

Spoznali boste četrto področje Evropskega okvirja digitalnih kompetenc za učitelje (DigCompEdu) – VREDNOTENJE, ki zajema naslednje kompetence: strategije vrednotenja, analiza dokazov, povratne informacije in načrtovanje.
V tem poglavju si boste ogledali gradiva in vire, sodelovali v razpravi na temo ocenjevanja in vrednotenja ter oblikovali pedagoške aktivnosti, podprte z IKT, ki bodo naslavljale področje kompetenc za vrednotenje študijskega procesa in znanja študentov.

  • Aktivno vključevanje študentov

Spoznali boste peto področje Evropskega okvirja digitalnih kompetenc za učitelje (DigCompEdu) – OPOLNOMOČENJE, ki zajema naslednje kompetence: dostopnost in vključevanje, diferenciacija in personalizacija ter aktivno vključevanje študentov.
V tem poglavju si boste ogledali gradiva in vire, sodelovali v razpravi na temo opolnomočenja študentov ter oblikovali pedagoške učne aktivnosti, podprte z IKT, ki bodo naslavljale področje kompetenc opolnomočenja študentov.

  • Spodbujanje razvoja digitalnih kompetenc pri študentih

Spoznal boste šesto področje Evropskega okvirja digitalnih kompetenc za učitelje (DigCompEdu) – SPODBUJANJE RAZVOJA DIGITALNIH KOMPETENC ŠTUDENTOV, ki zajema naslednje kompetence: informacijsko in medijsko pismenost, digitalno komuniciranje in sodelovanje, izdelovanje digitalnih vsebin, odgovorno rabo ter digitalno reševanje problemov.
V tem poglavju si boste ogledali gradiva in vire, sodelovali v razpravi na temo spodbujaja razvoja digitalnih kompetenc študentov ter oblikovali pedagoške učne aktivnosti, podprte z IKT, ki bodo naslavljale področje kompetenc spodbujanja razvoja digitalnih kompetenc študentov.

  • Samorefleksija

V tem poglavju boste imeli priložnost spoznati in uporabiti orodje, ki vam bo pomagalo pri razmisleku o vaših digitalnih kompetencah kot učitelji
Ogledali si boste gradiva in vire, rešili vprašalnik, sodelovali v razpravi na temo samoevalvacijskega orodja ter uporabili orodje DigCompEduCheckIn za samoevalvacijo ter oddali poročilo.

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.