INTENZIVNA SPLETNA DELAVNICA
Digitalne kompetence učiteljev - digcompedu

Na delavnici boste spoznali Evropski okvir digitalnih kompetenc izobraževalcev – DigCompEdu. Okvir predstavlja nabor digitalnih kompetenc, ki lahko učiteljem pomaga izkoristiti potencial digitalnih tehnologij za izboljšave in inovacije na področju izobraževanja. Na delavnici se boste:

 • seznanili z razširjenim okvirjem 32 kompetenc glede na samoevalvacisjko orodje SELFIEforTEACHERS, ki so razporejene v 6 področij,
 • spoznali model napredovanja, s pomočjo katerega lahko ovrednotite in nadgradite svoje digitalne kompetence, ter
 • preizkusili orodje DigCompEdu CheckIn za samoevalvacijo uporabe IKT v lastni pedagoški praksi.

Na koncu boste lahko videli tudi, kako lahko z udeležbo na naših preostalih delavnicah razvijate lastne digitalne kompetence na različnih področjih.

Avtorji

Tadeja Nemanič, Sanja Jedrinović, prof. dr. Jože Rugelj, prof. dr. Vesna Ferk Savec

Recenzenti

prof. dr. Eva Jereb, izr. prof. Sonja Čotar Konrad

Lektoriranje

Ana Žabkar Šalić

Trajanje

1. februar - 29. februar 2024

Moderiranje izvedbe

Mateja Bevčič

Prijava

povezava (prijava z univerzitetnim uporabniškim imenom in geslom)

Delavnica je namenjena seznanjanju z Evropskim okvirjem digitalnih kompetenc za izobraževalce (DigCompEdu). Poleg uvodnega in sklepnega dela jo sestavlja 8 poglavij: 

 • DigCompEdu

Spoznali boste okvir DigCompEdu – razširjen okvir z 32 osnovnimi kompetencami glede na samoevalvacisjko orodje SELFIEforTEACHERS, ki so razdeljene na 6 področij kompetenc ter model napredovanja, ki vsebuje 6 različnih ravni razvoja digitalnih kompetenc.
V tem poglavju si boste ogledali gradiva in vire, rešili kviz ter sodelovali v razpravi.

 • Strokovni razvoj

Spoznali boste prvo področje Evropskega okvirja digitalnih kompetenc za učitelje (DigCompEdu) – STROKOVNI RAZVOJ, ki zajema naslednje kompetence: organizacijsko komuniciranje, spletna učna okolja*, strokovno sodelovanje, digitalne tehnologije in infrastruktura*, reflektivna praksa, digitalno življenje*, strokovno učenje (preko digitalnih tehnologij), strokovno učenje (o digitalnih tehnologijah)*, računalniško razmišljanje*.
V tem poglavju si boste ogledali gradiva, sodelovali v razpravi na temo profesionalnega razvoja, oblikovali pedagoške učne aktivnosti, podprte z IKT, ki bodo naslavljale področje kompetenc profesionalnega razvoja.

 • Digitalni viri

Spoznali boste drugo področje Evropskega okvirja digitalnih kompetenc za učitelje (DigCompEdu) – DIGITALNE VIRE, ki zajema naslednje kompetence: iskanje in izbira digitalnih virov, ustvarjanje digitalnih virov, spreminjanje digitalnih virov, upravljanje in zaščita digitalnih virov, deljenje digitalnih virov.
V tem poglavju si boste ogledali gradiva in vire, sodelovali v razpravi na temo digitalnih virov ter oblikovali pedagoške učne aktivnosti, podprte z IKT, ki bodo naslavljale področje kompetenc digitalnih virov.

 • Poučevanje in učenje

Spoznali boste tretje področje Evropskega okvirja digitalnih kompetenc za učitelje (DigCompEdu) – POUČEVANJE, ki zajema naslednje kompetence: poučevanje, vodenje, sodelovalno učenje, samoregulativno učenje, nastajajoče tehnologije*.
V tem poglavju si boste ogledali gradiva in vire, sodelovali v razpravi na temo poučevanja in učenja ter oblikovali pedagoške učne aktivnosti, podprte z IKT, ki bodo naslavljale področje kompetenc poučevanja in učenja. 

 • Ocenjevanje in vrednotenje

Spoznali boste četrto področje Evropskega okvirja digitalnih kompetenc za učitelje (DigCompEdu) – OCENJEVANJE IN VREDNOTENJE, ki zajema naslednje kompetence: strategije vrednotenja, analiza dokazov, povratne informacije in načrtovanje.
V tem poglavju si boste ogledali gradiva in vire, sodelovali v razpravi na temo ocenjevanja in vrednotenja ter oblikovali pedagoške aktivnosti, podprte z IKT, ki bodo naslavljale področje kompetenc za vrednotenje študijskega procesa in znanja študentov.

 • Aktivno vključevanje študentov

Spoznali boste peto področje Evropskega okvirja digitalnih kompetenc za učitelje (DigCompEdu) – OPOLNOMOČENJE, ki zajema naslednje kompetence: dostopnost in inkluzija, diferenciacija in personalizacija, aktivno vključevanje študentov, študij na daljavo in kombiniran študij*.
V tem poglavju si boste ogledali gradiva in vire, sodelovali v razpravi na temo opolnomočenja študentov ter oblikovali pedagoške učne aktivnosti, podprte z IKT, ki bodo naslavljale področje kompetenc opolnomočenja študentov.

 • Spodbujanje razvoja digitalnih kompetenc pri študentih

Spoznal boste šesto področje Evropskega okvirja digitalnih kompetenc za učitelje (DigCompEdu) – SPODBUJANJE RAZVOJA DIGITALNIH KOMPETENC ŠTUDENTOV, ki zajema naslednje kompetence: informacijska in medijska pismenost, komunikacija in sodelovanje, ustvarjanje vsebin, varnost in dobro počutje*, odgovorna raba, reševanje problemov.
V tem poglavju si boste ogledali gradiva in vire, sodelovali v razpravi na temo spodbujaja razvoja digitalnih kompetenc študentov ter oblikovali pedagoške učne aktivnosti, podprte z IKT, ki bodo naslavljale področje kompetenc spodbujanja razvoja digitalnih kompetenc študentov.

 • Samoevalvacija

V predzadnjem poglavju boste imeli priložnost spoznati in uporabiti orodje, ki vam bo pomagalo pri razmisleku o vaših digitalnih kompetencah kot učitelji. Poleg tega si boste lahko ogledali pregled spletnih delavnic, ki jih izvajamo v okviru Centra UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu, ter njihovo povezovanje z DigCompEdu.
Ogledali si boste gradiva in vire, rešili vprašalnik, sodelovali v razpravi na temo samoevalvacijskega orodja ter uporabili orodje DigCompEdu Check-In za samoevalvacijo in oddali krajše poročilo.

 • Sklepno poglavje

V sklepnem poglavju vas čaka zaključna aktivnost, kjer boste oblikovali posoboljneko študijsko aktivnost za poljuben vsebinski sklop s predmetnega področja, na katerem poučuje.

*Dodatne kompetence glede na razširjen okvir digitalnih kompetenc v samoevalvacijskem orodju SELFIEforTEACHERS.

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.