INTENZIVNA SPLETNA DELAVNICA
Digitalne kompetence učiteljev - digcompedu

Na delavnici boste spoznali Evropski okvir digitalnih kompetenc za učitelje – DigCompEdu. Okvir predstavlja nabor digitalnih kompetenc, ki lahko učiteljem pomaga izkoristiti potencial digitalnih tehnologij za izboljšave in inovacije na področju izobraževanja. Na delavnici se boste seznanili z razširjenim okvirjem 32 osnovnih kompetenc, ki so razporejene v 6 področij, spoznali model napredovanja, s pomočjo katerega lahko ocenite in razvijete svoje digitalne kompetence ter preizkusili novo orodje SELFIEforTEACHERS za samoevalvacijo uporabe IKT v lastni pedagoški praksi.

Avtorji

Tadeja Nemanič, Sanja Jedrinović, Jože Rugelj, Vesna Ferk Savec

Recenzenti

prof. dr. Eva Jereb, izr. prof. Sonja Čotar Konrad

Lektoriranje

Ana Žabkar Šalić

Trajanje

1. februar - 28. februar 2022

Moderiranje izvedbe

Mateja Bevčič

Prijava

povezava (prijava z univerzitetnim uporabniškim imenom in geslom)

Delavnica je namenjena seznanjanju z Evropskim okvirjem digitalnih kompetenc za izobraževalce (DigCompEdu). Poleg uvodnega in sklepnega dela jo sestavlja 8 poglavij: 

  • DigCompEdu

Spoznali boste okvir DigCompEdu – razširjen okvir z 32 osnovnimi kompetencami glede na samoevalvacisjko orodje SELFIEforTEACHERS, ki so razdeljene na 6 področij kompetenc ter model napredovanja, ki vsebuje 6 različnih ravni razvoja digitalnih kompetenc.
V tem poglavju si boste ogledali gradiva in vire, rešili kviz ter sodelovali v razpravi.

  • Samorefleksija

V drugem poglavju boste imeli priložnost spoznati in uporabiti orodje, ki vam bo pomagalo pri razmisleku o vaših digitalnih kompetencah kot učitelji
Ogledali si boste gradiva in vire, rešili vprašalnik, sodelovali v razpravi na temo samoevalvacijskega orodja ter uporabili orodje SELFIEforTEACHERS za samoevalvacijo in oddali krajše poročilo.

  • Profesionalni razvoj

Spoznali boste prvo področje Evropskega okvirja digitalnih kompetenc za učitelje (DigCompEdu) – PROFESIONALNI RAZVOJ, ki zajema naslednje kompetence: organizacijsko komuniciranje, upravljanje s spletnimi učnimi okolji, strokovno sodelovanje, digitalne tehnologije in infrastruktura, reflektivna praksa, digitalno življenje, strokovno učenje preko digitalnih tehnologij, strokovno učenje o digitalnih tehnologijah, računalniško razmišljanje.
V tem poglavju si boste ogledali gradiva, sodelovali v razpravi na temo profesionalnega razvoja, oblikovali pedagoške učne aktivnosti, podprte z IKT, ki bodo naslavljale področje kompetenc profesionalnega razvoja.

  • Digitalni viri

Spoznali boste drugo področje Evropskega okvirja digitalnih kompetenc za učitelje (DigCompEdu) – DIGITALNE VIRE, ki zajema naslednje kompetence: iskanje in izbira digitalnih virov, ustvarjanje digitalnih virov, spreminjanje digitalnih virov, upravljanje in zaščita digitalnih virov, deljenje digitalnih virov.
V tem poglavju si boste ogledali gradiva in vire, sodelovali v razpravi na temo digitalnih virov ter oblikovali pedagoške učne aktivnosti, podprte z IKT, ki bodo naslavljale področje kompetenc digitalnih virov.

  • Poučevanje in učenje

Spoznali boste tretje področje Evropskega okvirja digitalnih kompetenc za učitelje (DigCompEdu) – POUČEVANJE, ki zajema naslednje kompetence: poučevanje, vodenje, sodelovalno učenje, samoregulativno učenje, nastajajoče tehnologije.
V tem poglavju si boste ogledali gradiva in vire, sodelovali v razpravi na temo poučevanja in učenja ter oblikovali pedagoške učne aktivnosti, podprte z IKT, ki bodo naslavljale področje kompetenc poučevanja in učenja. 

  • Vrednotenje

Spoznali boste četrto področje Evropskega okvirja digitalnih kompetenc za učitelje (DigCompEdu) – VREDNOTENJE, ki zajema naslednje kompetence: strategije vrednotenja, analiza dokazov, povratne informacije in načrtovanje.
V tem poglavju si boste ogledali gradiva in vire, sodelovali v razpravi na temo ocenjevanja in vrednotenja ter oblikovali pedagoške aktivnosti, podprte z IKT, ki bodo naslavljale področje kompetenc za vrednotenje študijskega procesa in znanja študentov.

  • Aktivno vključevanje študentov

Spoznali boste peto področje Evropskega okvirja digitalnih kompetenc za učitelje (DigCompEdu) – OPOLNOMOČENJE, ki zajema naslednje kompetence: dostopnost in inkluzija, diferenciacija in personalizacija, aktivno vključevanje študentov, študij na daljavo in kombiniran študij.
V tem poglavju si boste ogledali gradiva in vire, sodelovali v razpravi na temo opolnomočenja študentov ter oblikovali pedagoške učne aktivnosti, podprte z IKT, ki bodo naslavljale področje kompetenc opolnomočenja študentov.

  • Spodbujanje razvoja digitalnih kompetenc pri študentih

Spoznal boste šesto področje Evropskega okvirja digitalnih kompetenc za učitelje (DigCompEdu) – SPODBUJANJE RAZVOJA DIGITALNIH KOMPETENC ŠTUDENTOV, ki zajema naslednje kompetence: informacijska in medijska pismenost, komunikacija in sodelovanje, ustvarjanje vsebin, varnost in dobro počutje, odgovorna raba, reševanje problemov.
V tem poglavju si boste ogledali gradiva in vire, sodelovali v razpravi na temo spodbujaja razvoja digitalnih kompetenc študentov ter oblikovali pedagoške učne aktivnosti, podprte z IKT, ki bodo naslavljale področje kompetenc spodbujanja razvoja digitalnih kompetenc študentov.

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.