INTENZIVNA SPLETNA DELAVNICA
UČNA ANALITIKA V Z IKT PODPRTIH UČNIH OKOLJIH

Na delavnici boste spoznali osnovne pojme, povezane z učno analitiko in se seznanili z njenimi možnostmi v različnih učnih okoljih. Učna okolja, na katera se bomo osredotočili in lahko celostno podprejo pedagoški proces, so Moodle, MS Teams, Schoology in Google Classroom. V delavnici bo en sklop namenjen tudi možnostim učne analitike v različnih orodjih, ki so v podporo določenim segmentom pedagoškega procesa (npr. predstavljanje vsebine, formativno spremljanje znanja študentov), tako da boste lahko spoznali možnosti učne analitike z IKT, tudi če ne uporabljate sodelovalnih učnih okolij. Ker je učna analitika zelo tesno povezana z analizo lastnega poučevanja, boste na delavnici spoznali nekaj dobrih praks in orodij, ki vam bodo omogočila analizo lastnega poučevanja.

Avtorji

Mateja Bevčič, Sanja Jedrinović, Tadeja Nemanič, Ana Žabkar Šalić, Jože Rugelj

Recenzenti

izr. prof. dr. Robert Repnik, prof. dr. Eva Jereb

Lektoriranje

Ana Žabkar Šalić

Trajanje

4. november - 30. november 2024

Moderiranje izvedbe

Mateja Bevčič

Prijava

povezava (vpis v okolje z univerzitetnim uporabniškim imenom in geslom)

Delavnica je namenjena spoznavanju učne analitike, ki nam jo ponuja različna IKT. Poleg uvodnega in sklepnega dela jo sestavlja 7 poglavij: 

  • Učna analitika

Pri tej temi boste spoznali nekaj osnovnih pojmov in konceptov, povezanih z učno analitiko. Predstavili bomo tri ravni analitike v izobraževanju: analitiko poučevanja, učno analitiko ter učiteljevo raziskovanje z uporabo analitike učenja in poučevanja. V tem poglavju se boste nekoliko bolj osredotočeno soočili z analitiko poučevanja, pri kateri boste imeli priložnost spoznati različno IKT za pripravo načrtov poučevanja (učna priprava) ter možnosti analize lastnega poučevanja na podlagi pripravljenih učnih priprav. 

Kot zaključek poglavja je potrebno obvezno pripraviti in oddati nalogo, ki predstavlja prvi dela raziskovalnega procesa učitelja. V nalogo boste mogli vključiti primer načrta poučevanja oz. učno pripravo, razmisliti o elementih svojega načrta poučevanja, ki potrebuje dodatno pozornost in pripraviti raziskovalna vprašanja, ki bodo vaše vodilo za opravljanje nalog v nadaljevanju delavnice. Kot priporočeno pa je sodelovanje v forumu, v katerem vas vabimo k deljenju vaših izkušenj z analitiko poučevanja.

  • Primerjalna analiza možnosti učne analitike v razičnih učnih okoljih

Pri tej temi boste spoznali različna orodja, ki nam omogočajo učno analitiko. Pripravili smo primerjalno analizo orodij glede na kriterije učne analitike. Za vsako orodje je predstavljeno, na kakšen način podpira zbiranje podatkov, kakšne možnosti analize podatkov nam ponuja in kakšne možnosti prikaza oziroma vizualizacije podatkov ponuja. Za omenjena orodja so vam v obliki vodičev na voljo osnovna navodila za delo z njimi, kot so dostop do orodja, kratka predstavitev, navodila za registracijo in navigacijo po orodju.

Kot zaključek poglavja je priporočljivo sodelovanje v forumu na temo primerjalne analize različnih orodij glede možnosti učne analitike v pedagoškem procesu.

  • Učna analitika v spletni učilnici Moodle

Pri tej temi boste spoznali učno analitiko v spletni učilnici Moodle. Predstavljamo vam kako v spletni učilnici Moodle poteka zbiranje podatkov, analiza in prikaz podatkov. Bolj podrobno vam bomo predstavili Moodle ocene oz. redovalnico, v kateri lahko beležimo vse ocene pridobljene pri predmetu. Z namenom spremljanja študentov in njihovega dela na spletni učilnici vam predstavljamo številna poročila. Podatke o tem, kako uspešni so študenti pri reševanju posamezne dejavnosti, pa nam ponujajo različne analize in statistike, ki jih boste spoznali na koncu tega sklopa.

Kot zaključek poglavja je priporočeno sodelovanje v forumu na temo učne analitike v spletni učilnici Moodle, kjer lahko z nami in drugimi udeleženci delite svoje izkušnje, mnenje ali kakršnekoli pomisleke.

  • Učna analitika v učnem okolju Schoology

Pri tej temi boste spoznali učno analitiko v učnem okolju Schoology. Pogledali si boste lahko podrobnejše predstavitve zbiranja podatkov, analize učne učinkovitosti oz. obdelave podatkov ter predstavitve podatkov z vidika učitelja ter z vidika študenta.

Kot zaključek poglavja je priporočeno sodelovanje v forumu na temo učne analitike v učnem okolju Schoology, kjer lahko z nami in drugimi udeleženci delite svoje izkušnje, mnenje ali kakršnekoli pomisleke.

  • Učna analitika v učnem okolju Edmodo

Pri tej temi boste spoznali učno analitiko v učnem okolju Edmodo. Predstavljamo vam zbiranje podatkov, analizo in vizualizacijo podatkov v orodju Edmodo s strani učitelja in študenta. 

Kot zaključek poglavja je priporočeno sodelovanje v forumu na temo učne analitike v učnem okolju Edmodo, kjer lahko z nami in drugimi udeleženci delite svoje izkušnje, mnenje ali kakršnekoli pomisleke.

  • Učna analitika v učnem okolju Google Classroom

Pri tej temi boste spoznali učno analitiko v učnem okolju Google Classroom. Spoznali boste, kako se znotraj okolja zbirajo podatki, kako jih sistem analizira ter na kakšen način so predstavljeni uporabnikom, tako učiteljem kot študentom.  

Kot zaključek poglavja je priporočeno sodelovanje v forumu na temo učne analitike v učnem okolju Google Classroom, kjer lahko z nami in drugimi udeleženci delite svoje izkušnje, mnenje ali kakršnekoli pomisleke.

  • Učna analitika v različnih, pogosto uporabljenih orodij

Pri tej temi boste spoznali nekaj spletnih orodij, ki jih uporabljamo v pedagoškem procesu v podporo določenim segmentom pedagoškega procesa. Predstavljamo vam primerjalno analizo teh orodij glede na učno analitiko, ki jo ponujajo tako učiteljem kot študentom. Osredotočimo se na učno analitiko, zbiranje, analiziranje in prikazovanje podatkov pri posameznem orodju, predstavimo primere poročil in rezultatov, pridobljenih na podlagi reševanja dejavnosti. 

Za zaključevanje tega poglavja je potrebno obvezno pripraviti in oddati nalogo, v kateri si izberete primer uporabe IKT z namenom učne analitike znanja oz. napredka študentov za posamezni vsebinski sklop. Z izbranim sodelovalnim učnim okoljem zberete, analizirate in predstavite podatke, na podlagi katerih ugotovite, katero zvrst analitike – opisno, diagnostično, napovedno, predpisujočo – vam omogoča izbrano okolje. Priporočeno pa je tudi, da sodelujete v forumu, kjer lahko podate svoje mnenje o učni analitiki, ki nam jo ponuja specifična IKT. 

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.