INTENZIVNA SPLETNA DELAVNICA
SODELOVALNO UČENJE Z UPORABO IKT

Na delavnici se osredotočimo na sodelovalno učenje in računalniško podprto sodelovalno učenje, podprto s spletnimi učnimi okolji, kot so GoConqr, Edmodo, Nearpod, Mahara, Moodle, Google Classroom, Trello in Padlet. Spoznamo, kako predstavljena orodja obogatijo sodelovalno učenje in omogočijo tudi izvedbo projektnega učnega dela in problemskega učenja.

Avtorji

Ana Žabkar Šalič, Sara Drožđek, Sanja Jedrinović, Anja Luštek, Tadeja Nemanič, Vesna Ferk Savec

Recenzenti

doc. dr. Nikolaja Golob, izr. prof. dr. Tina Štemberger

Lektoriranje

Ana Žabkar Šalič

Trajanje

1. oktober - 31. oktober 2024

Moderiranje izvedbe

Sanja Jedrinović

Prijava

povezava (prijava z univerzitetnim uporabniškim imenom in geslom)

Delavnica je namenjena seznanjanju z sodelovalnim učenjem v pedagoškem procesu, podprtem z IKT. Poleg uvodnega in sklepnega dela je delavnica sestavljena iz 4 poglavij: 

  • Sodelovalno učenje

Pri tej temi boste spoznali nekaj osnovnih pojmov, povezanih s sodelovalnim učenjem. Spoznali boste različne definicije sodelovalnega učenja, primerjavo med tradicionalnimi in sodelovalnimi učnimi skupinami, vlogo učitelja pri sodelovalnem učenju, načine ocenjevanja sodelovalnega učenja ter težave in izzive, ki jih navajajo mnogi raziskovalci tega področja. Ob koncu poglavja lahko svoje razumevanje preverite z instrumentom za vrednotenje znanja.

  • Računalniško podprto sodelovalno učenje

Pri tej temi boste spoznali nekaj osnovnih pojmov, povezanih z računalniško podprtim sodelovalnim učenjem. Predstavili bomo nekaj izbranih primerov računalniško podprtega sodelovalnega učenja ter dodatnih povezav s področja sodelovalnega učenja z uporabo IKT. Na koncu poglavja imate priložnost preverjanja lastnega raumevanja osnovnih pojmov računalniško podprtega sodelovalnega učenja.

  • Projektno učno delo

Pri tej temi boste spoznali pristop projektnega učnega dela, kako ga vrednotiti in podpreti z IKT. Predstavimo vam različne primere načrtovanja projektnega učnega dela, podprtega s sodelovalnimi učnimi okolji. Tudi sami se preizkusite v načrtovanju projektno zasnovanega pouka, obogatenega z IKT.

  • Problemsko učenje

Pri tej temi boste spoznali pristop problemskega učenja, kako ga vrednotiti in  podpreti z IKT. Predstavimo vam tudi različne primere načrtovanja problemskega učenja, podprtega z različnimi  sodelovalnimi učnimi okolji. Na koncu se tudi sami preizkusite pri načrtovanju problemsko zasnovanega pouka z uporabo IKT. 

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.