INTENZIVNA SPLETNA DELAVNICA
DIDAKTIČNA UPORABA IKT V PROCESU UČENJA IN POUČEVANJA

V okviru delavnice se boste spoznali z inovativnimi učnimi metodami, ki podpirajo uporabo IKT (informacijsko-komunikacijske tehnologije) v pedagoškem procesu. Seznanili se boste s pedagoškim kolesom avtorja Allana Carringtona, ki temelji na uporabi Bloomove taksonomije in vključuje različno IKT v podporo pedagoškemu procesu. Razmislek o uporabi IKT v pedagoškem procesu temelji na SAMR-modelu, ki omogoča optimiziranje študijskih aktivnosti ob podpori IKT.

Avtorji

Sanja Jedrinović, Sara Drožđek, Anja Luštek, Tadeja Nemanič, Jože Rugelj, Ana Žabkar Šalić, Vesna Ferk Savec

Trajanje

17. februar - 10. marec 2021

Moderiranje izvedbe

Sanja Jedrinović

Prijava

povezava (prijava v okolje z univerzitetnim uporabniškim imenom in geslom)

Delavnica je namenjena seznanjanju z inovativnimi učnimi pristopi in načrtovanju uporabe IKT v pedagoškem procesu temeljoč na pedagoškem kolesu in SAMR-modelu, ki opredelita raven integracije IKT v pedagoškem procesu.

Poleg uvodnega in sklepnega dela jo sestavlja 5 poglavij: 

  • Inovativno poučevanje

Pri prvi temi boste imeli priložnost spoznati nekaj inovativnih pristopov k učenju in poučevanju. Več boste izvedeli o transformativnem učenju, vzvratnem načrtovanju pedagoškega procesa, spretnostih in atributih študentov ter razvoju njihovega osebnostnega značaja. Seznanili se boste s pedagoškim kolesom, ki je povezano s vsebino, predstavljeno v nadaljevanju delavnice.

V zaključnem delu poglavja vas čaka obvezno reševanje kviza, z namenom preverjanja razumevanja predstavljene vsebine. Nato ste vabljeni, da s svojimi idejami in predlogi sodelovalno oblikujete seznam atributov, ki bi jih želeli spodbujati pri vseh bodočih diplomantih Univerze v Ljubljani. Priporočljivo je, da sodelujete v forumu na temo inovativnega poučevanja.

  • Učni cilji po Bloomovi taksonomiji

Pri drugi temi boste imeli priložnost spoznati Bloomovo taksonomijo, katere namen je pomagati učiteljem klasificirati učne cilje glede na različne stopnje zahtevnosti.

V zaključnem delu poglavja ste vabljeni, da preko foruma z drugimi delite svoje izkušnje z Bloomovo taksonomijo.

  • Izbor možne IKT v podporo pedagoškemu procesu

Pri tretji temi boste imeli priložnost spoznati IKT za podporo pedagoškemu procesu. Seznanili se boste tudi s kriteriji, ki so lahko v pomoč pri izbiri IKT v podporo pedagoškemu procesu. V ta namen smo za vas pripravili tabelo z različno IKT, ki smo jo razporedili glede na njihove funkcionalnosti in jih umestili v določeno kategorijo po DigCompEdu.

Za zaključevanje poglavja boste mogli uspešno rešiti kviz in križanko, s katerimi boste preverili svoje razumevanje predstavljene vsebine. Za vas smo pripravili forum, v katerem lahko sodelujete in razpravljate o izbiri IKT v podporo pedagoškemu procesu.

  • Oblikovanje redefiniranih študijskih aktivnosti po SAMR-modelu

Pri četrti temi boste imeli priložnost spoznati SAMR-model. V ta namen si boste lahko ogledali primere uporabe IKT na različnih področjih poučevanja na posamezni stopnji po SAMR-modelu. 

Kot zaključno aktivnost tega poglavja boste sodelovalno z ostalimi udeleženci dopolnjevali podatkovno zbirko primerov didaktične uporabe IKT v pedagoškem procesu z lastnimi primeri. V forumu lahko z drugimi delite svoje izkušnje o oblikovanju redefiniranih študijskih aktivnosti po SAMR modelu.

  • Pedagoško kolo za študente s posebnimi potrebami

Pri peti temi boste imeli priložnost spoznati pedagoško kolo za študente s posebnimi potrebami. Gre za opcijsko poglavje, kjer so vam ponujena številna gradiva in viri o uporabi pedagoškega kolesa pri študentih s posebnimi potrebami. 

Vabljeni ste, da v forumu delite svoje izkušnje z uporabo pedagoškega kolesa za študente s posebnimi potrebami.

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.