INTENZIVNA SPLETNA DELAVNICA
DIDAKTIČNA UPORABA IKT V PROCESU UČENJA IN POUČEVANJA

V okviru delavnice se boste spoznali z inovativnimi učnimi metodami, ki podpirajo uporabo IKT (informacijsko-komunikacijske tehnologije) v pedagoškem procesu. Seznanili se boste s pedagoškim kolesom avtorja Allana Carringtona, ki temelji na uporabi Bloomove taksonomije in vključuje različno IKT v podporo pedagoškemu procesu. Razmislek o uporabi IKT v pedagoškem procesu temelji na SAMR-modelu, ki omogoča optimiziranje študijskih aktivnosti ob podpori IKT.

Avtorji

Sanja Jedrinović, Sara Drožđek, Anja Luštek, Tadeja Nemanič, Jože Rugelj, Ana Žabkar Šalić, Vesna Ferk Savec

Recenzenti

doc. dddr. Joca Zurc, izr. prof. Tina Štemberger

Lektoriranje

Ana Žabkar Šalić

Trajanje

1. marec - 31. marec 2024

Moderiranje izvedbe

Sanja Jedrinović

Prijava

povezava (prijava v okolje z univerzitetnim uporabniškim imenom in geslom)

Delavnica je namenjena seznanjanju z inovativnimi učnimi pristopi in načrtovanju uporabe IKT v pedagoškem procesu temeljoč na pedagoškem kolesu in SAMR-modelu, ki opredelita raven integracije IKT v pedagoškem procesu.

Poleg uvodnega in sklepnega dela jo sestavlja 5 poglavij: 

  • Inovativno poučevanje

Pri prvi temi boste imeli priložnost spoznati nekaj inovativnih pristopov k učenju in poučevanju. Več boste izvedeli o transformativnem učenju, vzvratnem načrtovanju pedagoškega procesa, spretnostih in atributih študentov ter razvoju njihovega osebnostnega značaja. Seznanili se boste s pedagoškim kolesom, ki je povezano s vsebino, predstavljeno v nadaljevanju delavnice.

V zaključnem delu poglavja vas čaka obvezno reševanje kviza, z namenom preverjanja razumevanja predstavljene vsebine. Nato ste vabljeni, da s svojimi idejami in predlogi sodelovalno oblikujete seznam atributov, ki bi jih želeli spodbujati pri vseh bodočih diplomantih Univerze v Ljubljani. Priporočljivo je, da sodelujete v forumu na temo inovativnega poučevanja.

  • Učni cilji po Bloomovi taksonomiji

Pri drugi temi boste imeli priložnost spoznati Bloomovo taksonomijo, katere namen je pomagati učiteljem klasificirati učne cilje glede na različne stopnje zahtevnosti.

V zaključnem delu poglavja ste vabljeni, da preko foruma z drugimi delite svoje izkušnje z Bloomovo taksonomijo.

  • Izbor možne IKT v podporo pedagoškemu procesu

Pri tretji temi boste imeli priložnost spoznati IKT za podporo pedagoškemu procesu. Seznanili se boste tudi s kriteriji, ki so lahko v pomoč pri izbiri IKT v podporo pedagoškemu procesu. V ta namen smo za vas pripravili tabelo z različno IKT, ki smo jo razporedili glede na njihove funkcionalnosti in jih umestili v določeno kategorijo po DigCompEdu.

Za zaključevanje poglavja boste mogli uspešno rešiti kviz in križanko, s katerimi boste preverili svoje razumevanje predstavljene vsebine. Za vas smo pripravili forum, v katerem lahko sodelujete in razpravljate o izbiri IKT v podporo pedagoškemu procesu.

  • Oblikovanje redefiniranih študijskih aktivnosti po SAMR-modelu

Pri četrti temi boste imeli priložnost spoznati SAMR-model. V ta namen si boste lahko ogledali primere uporabe IKT na različnih področjih poučevanja na posamezni stopnji po SAMR-modelu. 

Kot zaključno aktivnost tega poglavja boste sodelovalno z ostalimi udeleženci dopolnjevali podatkovno zbirko primerov didaktične uporabe IKT v pedagoškem procesu z lastnimi primeri. V forumu lahko z drugimi delite svoje izkušnje o oblikovanju redefiniranih študijskih aktivnosti po SAMR modelu.

  • Pedagoško kolo za študente s posebnimi potrebami

Pri peti temi boste imeli priložnost spoznati pedagoško kolo za študente s posebnimi potrebami. Gre za opcijsko poglavje, kjer so vam ponujena številna gradiva in viri o uporabi pedagoškega kolesa pri študentih s posebnimi potrebami. 

Vabljeni ste, da v forumu delite svoje izkušnje z uporabo pedagoškega kolesa za študente s posebnimi potrebami.

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.